ЗНАЧИМИ ДАТИ В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ГОДИНА

ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС...

СЪБИТИЕ

1651 г.

ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПЕЧАТНА КНИГА

Първата българска печатна книга - "Абагар" - излиза във Рим през 1651 г., последвана от "Неделник" (1806) на Софроний Врачански.
1828 г. ПЪРВАТА КНИГОПЕЧАТНА ПРЕСА Монтирана е от Никола Карастоянов. Той се смята и за родоначалник на българското книгопечатане. През 1835 година в Самоков пак той за първи път отпечатва българска книга на наша земя – "Часослов".
1834 г. ПЪРВИЯТ БУКВАР "Рибен буквар" на Петър Берон е и третата печатана българска книга в България.
1835 г. ПЪРВОТО НОВОБЪЛГАРСКО СВЕТСКО УЧИЛИЩЕ Габровското взаимно училище е открито по почин на Васил Априлов. Пръв учител в него е Неофит Рилски. Обучението се извършва на говорим български език и е достъпно за всички деца, без разлика на социалния им произход. През 1899 година в чест на 100-годишнината от рождението на Васил Априлов училището е наречено Държавна мъжка Априловска гимназия.
1840 г. ПЪРВОТО СВЕТСКО ДЕВИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ Открито е от Анастасия Димитрова-Тошева (1815 – 1894) в Плевен с материалната подкрепа на врачанския епископ Агапий Врачански. Анастасия Димитрова е и първата българка – светска учителка. В училището се учат девойки от цялата страна, някои от които откриват впоследствие училища в родните си места.
1856 г. ПЪРВИЯТ МУЗЕЙ  Основан е при читалището в Свищов.
     
1856 г. ПЪРВИТЕ ЧИТАЛИЩА  Основани са в Свищов, Лом и Шумен. До Освобождението в българските земи съществуват 131 читалища.
1869 г. ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО КНИЖОВНО ДРУЖЕСТВО БДК се основава на 26-30 септември 1869 година в Браила от представители на български общини в чужбина. Те приемат и неговия устав. Поставени са основите на днешната БАН, именувана така едва през 1911 година. Действителните членове на дружеството за научно-книжовна дейност са трима – Марин Дринов (председател), Васил Друмев и Васил Стоянов.
1878 г. ПЪРВАТА ДЕТСКА МУЗИКАЛНА ШКОЛА Открита е в Свищов по инициатива на руския княз Владимир Черкаски.
1879 г. ПЪРВИЯТ ДЪРЖАВЕН МУЗЕЙ  Днешният Археологическият музей при БАН, София.
1879 г. ПЪРВОТО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ФЕЛДШЕРИ  Открито е през есента на 1879 година.
1882 г. ПЪРВАТА ДЕТСКА ГРАДИНА У НАС Открита е в Свищов от Никола Живков. Възпитатели са той и съпругата му.
1888 г. ПЪРВАТА ДЪРЖАВНА ЗАБАВАЧНИЦА Открива се при Софийската държавна девическа гимназия в началото на учебната 1888/1889 година.
1888 г. ПЪРВОТО ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ Софийският университет "Свети Климент Охридски" е открит на 1 октомври 1888 г. по почин на проф. Иван Шишманов като Висш педагогически курс към Софийската държавна гимназия. От 1889 година се превръща във Висше училище. През 1904 година се преименува в "Български университет Братя Евлогий и Христо Георгиеви от Карлово", а на 4 януари 1905 година – в Български университет "Св. Климент Охридски".
1901 г. ПЪРВИТЕ 16 МОМИЧЕТА СТУДЕНТКИ Приети са в в Алма Матер, когато ръководството на Софийския университет взема решение "да се приемат девиците, свършили гимназия, за студентки...". През войните броят на студентките се увеличава, за да достигне през 1928 г. цифрата 1342.
1904 г. ПЪРВОТО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ Открито е по инициатива на проф. Иван Шишманов. В началото е частно, а от 1912 година – държавно.
1918 г. ПЪРВИЯТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  Открит е на 1 януари 1918 година в София.
1947 г. ЗА ПРЪВ ПЪТ НА БАЛКАНИТЕ ДЪРЖАВНО ПРОТИВОПОЖАРНО УЧИЛИЩЕ За пръв път на Балканите Държавно противопожарно училище се разкрива у нас – 21.12.1947 година. От 1969 г. то се преобразува във факултет към създадената Висша специална школа, преименувана по-късно във Висш институт за подготовка на офицери и научно-изследоваторска дейност – МВР (ВИПОНД-МВР).
1971 г. ПЪРВОТО СРЕДНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ Първото средно музикално училище за народно пеене и изпълнители на народни инструменти е основано в село Широка лъка, Смолянско.

 • Източник: "Първите в България" - Атанас Ганчев

На 5-и октомври се отбелязва международния Ден на учителя.
Традицията води началото си от недалечната 1994 г., когато по повод 40-тата годишнина от приемането на препоръките за статута на учителите от ЮНЕСКО и МОТ, ЮНЕСКО предприема инициативата да наложи 5-и октомври като Международен ден на учителя. От тогава до днес тази дата се е приела като празник в повече от 100 страни по света. България се присъединява към тях през 2006, когато правителството официално приема празника.