Вграждане на сняг в училищния сайт

 

Достатъчно е да поместите следния скрипт:

Поставянето се извършва, като изберете в Webnode опцията Widgets и след това Embed code. Аналогично е за други сайтове.