РАБОТА ПО ПРОЕКТИ - 2013-2014 УЧЕБНА ГОДИНА

Работа по Национални програми:

 • СОУ "Христо Смирненски" е единственото училище в област Стара Загора, което работи по Програма "Заедно в час", реализирана по инициатива и с финансовата покрепа на фондация "Америка за България". Нашето училище е сред одобрените 45 от общо 995 кандитатури от цяла България.
 • Национална програма "С грижа за всеки ученик", Модул 3 "Осигуряване на допълнително обучение на децата от подготвителните групи" – 2 групи в ПГ с р-ли Ст. Андонова  и Анг. Костадинова.
 • Национална програма "С грижа за всеки ученик", Модул 4 "Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка" – 1 група VIII клас, р-л Св. Русева.
 • НП "На училище без отсъствия", мярка "Без отсъствие".
 • НП "На училище без отсъствия", мярка "Без свободен час".
 • Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване.
 • Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в училище /ИКТ/".


Работа по Оперативни програми на ЕС:

 • Схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – "Училищен плод", финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет – всички ученици ПГ, I-IV клас.
 • Проект BG051РО001-4.2.05-0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – "УСПЕХ". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 • Проект BG051РО001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" – включени 29 учители.
   
РАБОТА ПО ПРОЕКТИ - 2012-2013 УЧЕБНА ГОДИНА

Национална програма „С грижа за всеки ученик”.

Модул 2: Осигуряване на допълнително обучение на децата от подготвителните групи.
Модул 3: Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка.
Срок: М. октомври – май за учебната 2012-2013 г.


Национална програма „На училище без отсъствия”.

Мярка „Без отсъствие”.
Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата.


Схема на предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – „Училищен плод”.

Финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет.

 

Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване.

Национална програма ИКТ в училище.

https://lh3.googleusercontent.com/-D_Ur8JN9ZYg/UA1sqvAn0PI/AAAAAAAADb8/JT7It1uXwX0/s57/post-ornament.png

Оперативна програма „Развитие та човешките ресурси”.

Съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Програма на просветното министерство "Без отсъствие"

  

Безплатни учебници и помагала, както и обучение на родителите са средствата в които се инвистира за борба с отсъствията от учебните занятия. Екип на ТВ Стара Загора посети СОУ "Христо Смирненски" и взе интервю от г-жа Катя Иванова и Директора на училището г-жа Пенка Трандева.

Видео: Емисия на ТВ Стара Загора от 13 януари 2013 г.

 

 

 

 

 

 

  

Близо 958 000 лв. от държавния бюджет ще бъдат разпределени в опит да се намалят отсъствията на учениците. Парите ще бъдат дадени на 209 училища от страната, които са кандидатствали по новата програма на просветното министерство "Без отсъствие". Тя стартира през 2012 г.
Най-много средства - 50 760 лв., ще получи СОУ "Христо Смирненски" в Стара Загора, показва справката за класираните училища.
С предоставените суми директорите и учителските колективи трябва да анализират причините за бягствата от час за периода от 15 септември 2011 г. до 27 април 2012 г. Освен това училищните колективи ще разработват и изпълняват свои програми за намаляване на отсъствията, ще се предприемат и мерки, с които да се намали броят на преждевременното отпадащите от училище.

Източници:
http://www.segabg.com/article.php?id=631257
http://www.tvstz.com/ - видеоматериал от новинарската емисия на ТВ Стара Загора от 8 януари 2013 г.

 

"Размяна на коледна украса"

https://lh5.googleusercontent.com/-tvcJv1x9ISw/TtjD8cvPCwI/AAAAAAAAB0k/fxbKF18Y1bs/s125/541235.png   В СОУ „Христо Смирненски”-гр. Стара Загора работата по проекта „Размяна на коледна украса” на информационен център „Europe Direct Langollen”, Северен Уелс, продължава за втора поредна година. По този проект работиха само шест училища от гр. Стара Загора, единствени от цялата страна. Участие взеха ученици от начален етап в нашето училище.
Бяха изготвени и изпратени в 32 европейски училища автентични български коледни украси и подаръци, а получихме подаръци от ученици от Италия, Испания, Германия, Франция, Малта и др. страни. С тях беше украсена коледната елха в библиотека “Захари Княжески” в града и в училището.
Целта на този проект е да се образоват младите хора в началните училища за други страни в Европейски съюз чрез творчески и забвани дейности. Размяната също има за цел да насърчи съвместната работа между училищата.

 

Проекта "УСПЕХ"

https://lh6.googleusercontent.com/-JJf8niGa3xM/TzJqfxKks0I/AAAAAAAACAc/AOOnlpjIxok/s109/victory-icon%2520copy.pngОт 06.02.2012 г. в нашето училище стартира работата по европейски проект "УСПЕХ" "Да направим училището привлекателно за младите хора". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Сформирани са 20 групи ученици от начален, среден и горен курс (представителни изяви).
Начален курс ще работят по предварително одобрени теми по историята на моето селище, информационни технологии, моден дизайн, спорт и др.
Учениците от среден и горен курс са обхванати в групи по европейска кухня, историята на старозагорските исторически паметници, театрално студио, екоразходки, ромски обичаи и празници и др.
Тези форми за извънкласна работа се ръководят от нашите преподаватели и целят да засилят интереса на децата към редовнто обучение, да  направят училището интересно и привлекателно, да намалят агресията и напрежението в отношенията помежду им.
Проектът е тригодишен, като в края на всяка година децата ще подготвят изложби, презентации, представления на които ще представят всичко създадено и научено.
 

"Размяна на коледна украса"

https://lh5.googleusercontent.com/-tvcJv1x9ISw/TtjD8cvPCwI/AAAAAAAAB0k/fxbKF18Y1bs/s125/541235.png

.

Работата ни по проекта „Размяна на коледна украса” на информационен център „Europe Direct Langollen”, Северен Уелс, вече приключи (ноември 2011 г.). По този проект работиха само шест училища от гр. Стара Загора, единствени от цялата страна. Сред тях бяха учениците от начален етап на СОУ “Христо Смирненски”.
Те изработиха коледни играчки и украси, типично български, които изпратиха до училища от Франция, Англия и Испания - страни-членки на Европейския съюз.
Всички малки ученици бяха много вдъхновени и щастливи, че техните творби красят коледните дръвчета на връстниците им. Най-щастливи обаче бяха, че и училищната коледна елха бе украсена с творбите от техните ръчички. Част от украсата ще бъде предоставена на „Europe Direct Langollen” за празничната Европейска елха.

"Училище на две скорости"

 Проектът по компонент 1 - "Училище без звънец", е спечелен през учебната 2008/2009 г. по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г." към Европейския социален фонд и Министерството на образованието и науката.   

 

Студио "Спектър"

През учебната 2007/2008 г. е реализиран проект, насочен към извънкласни и извънучилищни дейности. Сформирани са 4 секции в областите изобразително изкуство, музика, хореография и литература. Децата участват с огромно желание и ентусиазъм и печелят призови места в различни инициативи.

 

Клуб "Отворено общество"

Следващият реализиран проект е от 2006 г. - Адаптивни интерактивни методи за повишаване образователното равнище на деца от ромски етнически произход.

Въвеждат се нови практики за включване на родителската общност с цел подобряване на социалната им адаптивност.
Финансиран за периода 1 октомври 2005 – 30 юни 206 г.
Обучители по проекта: Боряна Кисьова и Кремена Драгиева. Координатор: Мирена Илиева.

 

"Детска полицейска академия"

Детска полицейска академия е създадена през 2002 г. През 2005 г. се присъединяват две групи деца от начална степен от СОУ "Христо Смирненски" с ръководител Галина Петкова.

Децата се обучават две години в различни направления: Наркотици, Полицията като институция и полицейската работа, Престъпление и наказание.
В отговор на показаните добри резултати, ние бяхме домакини на състезанието "Безопасна лятна ваканция - 2007".

/ Учениците печелят ежегодно награди от провежданите състезания /

 

"Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" - Компонент 7

Новото време постави пред нас нови задачи.

От 2002 г. до настоящия момент в училището се изучава СИП "Здравно образование" с деца от 5-8 клас с ръководител г-жа Пепа Славова и
9-12 клас с ръководител г-жа Пенка Трандева. В екипа са включени и Таня Аврамова и Петя Илиева. Техни първи помощници са и учениците от СИП "Здравно образование", обучени по програмата "Връстници обучават връстници"
Наградите ни от участия са многобройни.

Реализацията на проекта допринесе за преодоляване на психологическата бариерата в разговори на теми като СПИН и ППИ. 

В училището е оборудван кабинет по здравно образование, който функционира непрекъснато и в него се създава добра обстановка за провеждане на беседи, разговори, тренинги, ролеви игри и др.

 

 

РАЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТИ

"Европейската година на доброволческите дейности"

  С Решение 15102/09 на Съвета на ЕС от 27.11.2009 г., предстоящата 2011 г. е обявена за "Европейската година на доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция".
        Повлияни от тази позитивна идея от 22.03.2011 г. в СОУ „Христо Смирненски” гр. Стара Загора, като доброволци в начална степен ще присъстват ученици от ГПЧЕ ” Ромен Ролан”.
        Росица Ранчева от 11 клас ще се постарае по интересен и занимателен начин да помага на деца от 1а клас в изучаването на български език чрез приказки, песни и игри. За подобряване на говорните им умения, ще се използва метода на драматизацията и кукления театър.

        Ученикът от 10 клас Диан Стефанов Грудев, ще бъде в помощ на ученици от 3в клас за по-лесно изучаване на английски език, чрез игри и забавни песни.
        Изповядвайки ценностите отговорност, толерантност, солидарност и съпричастност, те ще работят по изграждане на мост между различията.

Проектът "Еко град" 

Чрез работата по проекта с образователна цел "Еко град" на ENEL учениците от гимназиална степен проучват материали, свързани с различните енергийни източници.

 

"Европейски дневник – разумни решения"

Г-жа Пенка Трандева в качеството си на директор на училището работи по проекта "Европейски дневник – разумни решения". Целта е учениците да бъдат запознати с техните права и възможности за реализация като граждани на Европейския съюз.

 

"Проектът на нашия клас - за живот без тютюн"

Превенция на подрастващите срещу тютюнопушенето, реализирана чрез художествено-творчески изяви, през 2009 г. към Министерствата на здравеопазването и на образованието и науката.

Проектно предложение "Мамо, татко, не искам да бъда пасивен пушач!" и "Мамо, татко! Не искам да бъда пасивен пушач".
Проектно предложение "Цигарите не са ни нужни, за да сме модерни".

 

"Активни и здрави"

Национален конкурс за финансиране на училищни проекти с цел повишаване двигателната активност на децата - обновяване и изграждане на спортни съоръжения и въвеждане на допълнителни спортни активности в училищата.

Проекта от 2009 г. предвижда обновяване и преоборудване на физкултурния салон на училището за да го направи по-привлекателно място за посещаване. Предвижда се проекта да има и своето социално отражение в намаляване на поне с 5% регистрираните прояви на агресивност и санкционирано лошо поведение в училище.

 

"Play Energy"

Проекта "Екотранспорт в моя град" към ENEL е реализиран през учебната 2008/2009 г.

 

"Народът е като цветята в градината - в пъстротата е неговата хубост..." /из ромска приказка/

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства - 2009 г.

Програма: Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства.

 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Наименование на проекта от 2009 г.: "Вместо да проклинаш тъмнината, запали свещ", под наслов "Да направим училището привлекателно за младите хора". 

Организатори са Европейския социален фонд и Министерство на образованието и науката.

 

Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби

Компонент 1 от 2009 г. - "Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал".

 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

 Наименование на проекта от 2009 г.: "Моето училище - калейдоскоп от възможности". Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

През 2008/2009 г., по програма три на Европейския социален фонд, в сътрудничество с Министерството на образованието, е разработен проектът "По пътя на ромите, от Цинга до…", чиято главна цел е интеграция на малцинствата.

 

Права на детето

Участие на отбор "Дъга" през 2008 г. в Европейското младежко състезание за създаване на плакат, организирано от Европейската комисия – Генерална дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност".

 

Проектът "Училище, здравей!"

Финансиран е за периода 1 октомври 2005 г. - 31 май 2006 г. Цел е чрез възпитание в християнски ценности и норми, да се подобрят взаимоотношенията на учениците в училище.
Обучители по проекта: Диана Георгиева-Пилева, Златина Горанова, Мими Вълкова и Милена Илиева.