РАБОТА ПО ПРОЕКТИ - 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Национална програма “ Заедно за всяко дете” Модул 3

Родителска среща на тема: „Танцувам с мама. Занятия за танцувални умения”

На 04.05.2023 г. В СУ “ Христо Смирненски” гр. Стара Загора се проведе поредната родителска среща на тема: „Танцувам с мама. Занятия за танцувални умения” . Събитието е част от поредната изява за изпълнение свързана с Национална програма “ Заедно за всяко дете” Модул 3.
Облечени в различни костюми учениците от 6. клас на СУ “ Христо Смирненски ”гр. Стара Загора изпълниха народни песни, традиционно право хоро и модерни танци.
По случай наближаващият празник Гергьовден шестокласниците изпяха песента „ Свети Георги“, като по този начин  поздравиха присъстващите учители, родители и ръководство на училището.
За четвърта поредна година Национална програма „ Заедно за всяко дете” се изпълнява успешно в СУ “ Христо Смирненски” гр. Стара Загора.

Национална програма “Заедно за всяко дете“

Великденска работилница в СУ „ Христо Смирненски“ – Стара Загора

Великден е един от най-хубавите и почитани празници по целия християнски  свят, изпълнен с много традиции и символика. На 06.07.2023 г.  в СУ „ Христо Смирненски“  Стара Загора се проведе пъстра великденска работилница , част от реализирането на дейностите по Национална програма “Заедно за всяко дете“ модул 3 „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищният живот“. Темата беше: „ Великден. Боядисване на великденски яйца“.
Едно от най-приятните занимания в подготовката за този ден винаги е било боядисването на яйца – символ на вечно зараждащия се живот. Традиционно яйцата се боядисват на Велики Четвъртък или на Велика Събота, като броят им зависи от членовете на семейството. Яйцата се сваряват и най-възрастната жена в семейството оцветява първото яйце в червено. Докато то е още топло и прясно боядисано, тя рисува кръстен знак на челата на децата, за да бъдат здрави.
Ученици, учители и родители споделиха емоции в  подготовката  за Великден – празникът на най-голямото чудо, случило се в християнския свят – Възкресение Христово.
Светли празници!

 

ПРОЕКТ „ПРЕДАЙ НАТАТЪК“

Наши второкласници учат с радост

На 24.02.2023 г. в СУ „ Христо Смирненски“ гр. Стара Загора се проведе поредното занятие с учениците от 2. клас по Програма за  учене с радост. Програмата е част от Проекта „Предаваме нататък“, който се реализира със съдействието на Тръст за социална алтернатива – София и Клуб „Отворено общество" - град Стара Загора.
Целта на проекта е подобряване на езиковото и социално-емоционално развитие на учениците на 8-9 годишна възраст , изграждане на  положителна нагласа към ученето и  постигане вътрешна мотивация за успехи.
СУ“Христо Смирненски“ Стара Загора е част от проекта от 2019г. Участието в проекта  е поредната добра практика на училището  за превенция  на ранното отпадане от училищната институция на децата и учениците в риск.
 Във всяко занятие   децата имат уроци по щастие - как да са уверени и борбени, как да преодоляват трудностите и да откриват светлата страна на нещата, хората и преживяванията си.
Проектът се докосва до една от основните потребности на децата – да опознават света и хората чрез играта. Учениците работят със социалния психолог доц. д-р Дончо Донев , заместник - директор и преподавател по психология  в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите в Тракийски университет. Като основен метод, който  прилага в заниманията от проекта, е играта, която стимулира тяхната любознателност и провокира вродения им стремеж да опознават света. Учениците са участници в едно креативно начинание, в което се забавляват, смеят се на воля, общуват активно, творят, учат се да работят в екип и не на последно място – развиват качества като упоритост, старателност, дисциплина, добросърдечие, благодарност, съпричастие, щедрост, оптимизъм, трудолюбие.
В днешният радостен урок чрез ролеви игри, второкласниците изказаха своите най-добри качества,споделиха също и какво не харесват у себе си. Чрез игра за концентрация на вниманието, си припомниха за четирите стихии на Земята.
На урока присъстваха учителите от начален етап  и ръководството на СУ „ Христо Смирненски“ гр. Стара Загора.

ПРОЕКТ РАЗМЯНА НА КОЛЕДНА УКРАСА

За дванадесета поредна година учениците от първи до четвърти клас от  СУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора с ентусиазъм и желание се включиха в инициативата “Размяна на коледна украса“  на Информационен център "Европа Директно".  Чрез творчески и забавни дейности, децата обогатиха своите познания по география, история, култура, езици и традиции, което ще допринесе за по–добро разбиране за това какво означава да си гражданин на Европа.
 
Нашите ученици за пореден път станаха посланици на доброто - удовлетворени от реализацията на своите идеи, знаещи и можещи, подвластни на коледното настроение Учениците изработиха  коледна украса , картички и информационен пакет на английски език
отразяващи българските традиции в празнуването на Коледа за 22 училища от различни държави в Европа.

Национални програми и европейски проекти  

2022-2023 учебна година

Срок за изпълнение

Целева група

Отговорни лица

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна   образователна среда“ 

Модул 3 „Културните институции като образователна среда“

 Учебната 2022 – 2023 година.

 1-4 клас

Славка Широва

Национална програма „Без свободен час“

Модул 1. „Без свободен час в училище“

31.12.2022 г.

Всички ученици

Ренета Събева

Ваня Троева

НП „Заедно за всяко дете“

Модул  3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот

учебната 2022 – 2023 година. 

1-7 клас

Пламен Динев

НП „ИКТ в предучилищното и училищно образование“

Дейност 6.4 – Внедряване на  електронен дневник

Дейност 6.5 - Средства за интернет свързаност

10.09.2022 г.

Всички ученици

Маргарита Илиева

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Модул 1. Изкуства

2022/2023

5- 6 клас

Деница Божилова

Национална програма  „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Срок на програмата – 05.11.2022 г

Педагогическите специалисти

счетоводител

Схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема  "Училищен плод"  и Схема  "Училищно мляко"  с  финансовата подкрепа на Европейския съюз

2022/203г

 

ПГ, 1-4 кл

Класните р-ли на 1-4 кл и ПГ

Проект „Деца се учат да защитават животните“ на фондация „Четири лапи“

Учебната 2022/2023г.

 2, 5 и 6 клас

Катя Николова, Кремена Драгиева, Пепа Славова

Проект „Продължаваме нататък“ – проект на Клуб „Отворено общество”, с финансовото съдействие на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ – София

Учебната 2022/2023г.

Ученици от 2 клас

Нанко Генев

Проект BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Дейност 3. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие

Дейност 5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта

Дейност 6. Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училища по проекта

 

 

От 01.01.2021г.

До 31.12.2023г.

 

36 месеца

Помощник на учителя

 

 

Маргарита Илиева

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда

 

От 01.02.2020г.

До 01.01.2023г.

35 месеца

 

ученици

 

 учители

 

 

Маргарита Илиева,

 

Учители по ИТ

Счетоводител

Проект BG05М2OPЗ001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Дейност 1. Допълнителното обучение по български език за деца от уязвими групи

До 31.05.2023 г.

 

 

5 групи деца от ПГ за допълнително обучение по български език

Петранка Иванова

Мими Вълкова

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ - 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора споделя добри практики пред участници от програмата „Училища за пример“

Учителите Маргарита Илиева и Силвия Колева от СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора подготвиха и проведоха работилница на тема „Работа с родители“, в която взеха участие десетки учители и директори от страната. Представени бяха конкретни идеи за дейности, чрез които родителите могат да бъдат включени в училищния живот. Участниците имаха възможност да влязат в ролята на родители и ученици и да преживеят конкретни методи за работа с родителите. Особено полезна и интересна беше последната част от работилницата, в която учители и директори споделяха опит, идеи и добри практики свързани с ефективната работа с родители, което от своя страна допринася за повишаване на образователните резултати и благополучието на учениците.
Тематичното занятие е част от инициативите по повод финализирането на първата година от програма "Училища за пример", в която СУ „Христо Смирненски“ е участник от 2021г.
Събитието се проведе в сградата на СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново.
„Училища за пример“ е двугодишна програма на „Заедно в час“ за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът ѝ е върху устойчиво подобряване на лидерските и преподавателски практики, които допринасят за успеха на всички ученици в училището.

 

Проект „Забавен английски за деца и родители – уча английски с настроение“

На 02.06.2022 г. в СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора се проведе представителната изява във връзка с финализирането на училищния проект „Забавен английски за деца и родители – уча английски с настроение”.
Гости на открития урок бяха представители на Съвета на Европа и на  Международен младежки център - Стара Загора.
В периода април – юни 2022 г. четирима десетокласници с помощта на учителите по английски език проведоха шест занятия пред ученици от втори до седми клас. Основен акцент в уроците бяха игровите дейности, като за целта бяха използвани закупените иновативни помагала и материали в рамките на проект „Мисли локално, действай глобално!” на Международен младежки център –  Стара Загора. Той се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора работи по Проект BG05M2ОP001-3.018 – 0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове от учебната 2020/2021 година.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Училището работи по следните дейности:
Дейност 3. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие
През настоящата учебна година по проекта се осъществиха обучения на педагогическия съветник и помощник на учителя.

Дейност 5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта.

През учебната 2021/2022 г. е осигурен допълнителен персонал – помощник на учителя по проекта за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП.

Целта на дейността е чрез допълнителна подкрепа да се осигури по-високо качество и по-добър достъп до образование на ученици със СОП, с хронични заболявания, деца в риск и с изявени дарби за тези от тях, които имат необходимост да повишат своите образователни резултати или имат изпреварващи своите съученици постижения.

Ще се изпълняват дейности за стимулиране овладяването на ключови компетентности и за формиране на личностни качества и социални компетентности чрез прилагане на компетентностния подход с цел подготовка за самостоятелен и независим живот и за личностна реализация.

Дейност 6. Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта.

 

СУ “Христо Смирненски“, Стара Загора ще реализира проектите „Клуб на доброволеца – бъди добър, прави добро” и „Забавен английски за деца и родители – уча английски с настроение”

Два проекта на ученици от 9 и 10 клас от СУ „Христо Смирненски” получиха одобрение за финансиране от Международния младежки център – Стара Загора. Ръководители на средношколците са г-жа Ваня Крачолова и г-н Пламен Динев.
Първият проект „Забавен английски за деца и родители – уча английски с настроение” е в тематичната област „неформално образование”. В него четирима младежи от десети клас с помощта на своите учители ще изнесат шест открити урока по английски език пред ученици от втори до седми клас и техните родители. Ще бъдат закупени иновативни помагала и материали по английски език, които ще подкрепят учениците да надградят своите знания по езика и да приобщят родителите към учебния процес.
Вторият проект „Клуб на доброволеца – бъди добър, прави добро” е в тематичната област „младежко доброволчество”. В него четирима младежи от девети клас ще инициират почистване на училищния двор и прилежащите площи; ще сътворят „Пейка на приятелството” и ще посетят Общинския приют за безстопанствени животни като ще зарадват с лакомства „четириногите приятели”. Ще направят помощни материали за по-малките си съученици с цел да им помогнат по-лесно и по-забавно да усвоят българския език. Предвидено е да бъде отбелязан Международния ден на ромското семейство (12.04) и Световния ден за защита на околната среда (05.06).
Проектните дейности ще бъдат реализирани в периода април – юни 2022г. Чрез тях се цели - подобряване на знанията и уменията на учениците; приобщаване на родителите към учебния процес; подобряване на взаимоотношенията в училище; инвестиране на свободното време в каузи, които правят децата и младежите самостоятелни по най-добрия начин, извличайки техните вътрешни заложби и таланти.
Инициативите се осъществяват в рамките на проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Конкурсът e за младежи на възраст от 15 до 29 години, които предварително са сформирали екипи от минимум четирима души и трябва да разработят свои инициативи в различни тематични области. Целта на конкурса е младежите да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост.
СУ „Христо Смирненски” има дългогодишни традиции в съвместната работа с Международен младежки център - Стара Загора. Oще от откриването на ММЦ на 08.09.2015г. до днес имаме изградени добри взаимоотношения на сътрудничество и партньорство и сме работили съвместно по редица проекти.

 

НП Заедно за всяко дете

На 21.12.2021 г.  се  проведе групов тренинг на тема   „Забавен английски за деца и родители - уча английски с настроение“  с ученици от IVи  VII  клас . С много желание учениците редяха думи и игрословици на   английски  език,състезаваха се да покажат пред съучениците,учителите и родителите си уменията си в общуването на чужд език.Изявата е част от  дейностите по НП "ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ"   Модул 2. "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование"-дейности за приобщаване на родителите към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца.

 

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора работи по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове от учебната 2020/2021 година.

По Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи ни бяха предоставени 37 лаптопи за ученици, 12 лаптопи за учители и 1 универсален шкаф за зареждане на устройствата.

По Дейност 2. Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда бяха проведени през 2020/2021 учебна година  краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на 160 ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, включително на учениците от първи клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

По Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда бяха проведени краткосрочни обучения за усъвършенстване на уменията на 10 педагогически специалисти за преподаване/ провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда.

През настоящата 2021/2022 учебна година училището продължава да работи по този проект.