Отчет за работата на групата МОЯТ ЧАС по български език и литература:

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" ПРЕЗ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Зарежда се...

Проект ВG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ („Твоят час“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Линк към електроннта платформа: http://tvoiatchas.mon.bg/

 

I. Дейности за преодоляване на обучителните затруднения на учениците – 17 групи:

№  ОБЛАСТ ДЕЙНОСТ РЪКОВОДИТЕЛ
1 Български език и литература Ние вече сме грамотни Катя Иванова  
2 Български език и литература Азбуката вече зная, мога да чета Благовестина Василева  
3 Български език и литература Писането лесно, а четенето e интересно Мария Неделчева  
4 Български език и литература Уча, пиша и чета Камелия Литова  
5 Български език и литература Уча бързо, лесно и интересно български език и литература Гита Бъчварова  
6 Български език и литература Моят час по български език. Славка Широва  
7 Български език и литература Българският език – красив и звучен Ирена Димитрова  
8 Български език и литература Българският език – звучен и богат Златина Горанова  
9 Български език и литература Богатството и звучността на българския език Нина Желязкова  
10 Български език и литература Да усвоим по-добре български език и литература Анелия Георгиева  
11 Български език и литература Българският език – моят роден език Катя Николова  
12 Български език и литература Българският език – богат и звучен! Кремена Драгиева  
13 Български език и литература Езикът и литературата – сила и мъдрост Йорданка Стойчева  
14 Български език и литература Магичната сила на словото Ванеса Пенева  
15 Български език и литература Форум на любителите на българската писменост и словесност Росица Драгиева  
16 Математика Математиката – лесна и интересна Стоянка Боева  
17 Математика Логически задачи Данка Тенева  

 

II. Дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците – 8 групи:

№  ОБЛАСТ ИМЕ НА ГРУПАТА РЪКОВОДИТЕЛ
1 Програмиране, дигитални уме-ния креативост и иновативно мислене Народни обичаи, представени в компютърни презентации Данка Тенева  
2 Здравно образование и здравословен начин на живот Учим се да готвим Милена Динчева  
3 Здравно образование и здравословен начин на живот Бъди модерен – храни се здравословно Пепа Славова  
4 Спорт Футбол- емоция и страст Иван Георгиев  
5 Спорт Фитнес Здравко Коларов  
6 Спорт Лека атлетика Стоянка Гинчева  
7 Изкуство и култура Красивият свят на декупажа Милена Динчева  
8 Изкуство и култура Моето музикално хоби Диана Димитрова  
 

Документи по проекта:

 

Eлектронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“

По повод проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проект „Твоят час“, екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите и потребностите на учениците.
Анкетите са анонимни, могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г. и са достъпни на следните електронни адреси:

В красивия свят на декупажа

На 17.05.2018 г. ученици от СУ „Христо Смирненски”, Стара Загора представиха изложба на красиви предмети - керемиди, чинии, подноси, дъски, гривни и други, изработени с техники от декупажа.
Учениците се включиха с огромно желание  в клуб „Красивият свят на декупажа”, сформиран по Проект „Твоят час“ и цяла година с много вкус и усет за красивото и изящното усвояваха декупажната техника под ръководството на госпожа Милена Динчева.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" ПРЕЗ 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

Зарежда се...

Проект ВG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ („Твоят час“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Линк към електроннта платформа: http://tvoiatchas.mon.bg/

Сформирани групи в СУ "Христо Смирненски" - Стара Загора:
1. Дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците – 12 групи, от които:

 • 4 в област Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
 • 3 в област Здравно образование и здравословен начин на живот
 • 3 в област Спорт
 • 2 в област Изкуство и култура
№  ГРУПА КАТЕГОРИЯ ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ РЪКОВОДИТЕЛ
1 Компютърна графика Дигиталните умения 5.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-н Илиев
2 Моето музикално хоби Сценични и танцови изкуства 5.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-жа Димитрова
3 Бъди модерен - храни се здравословно Хранене и здраве 5.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-жа Славова-Антонова
4 Баскетбол - красота и атлетизъм Колективни спортове 5.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-н Георгиев
5 Сексуално и репродуктивно здраве Знания за здравето 5.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-жа Георгиева
6 Сръчни ръце Приложни изкуства 5.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-жа Василева
7 Фитнес Индивидуални спортове 9.1.2017 г. до 30.6.2017 г. г-н Коларов
8 Видео клуб Креативно мислене в действие 5.1.2017 г. до 30.6.2017 г. г-жа Денчева
9 Учим се да готвим Хранене и здраве 5.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-жа Динчева
10 Лека атлетика Индивидуални спортове 9.1.2017 г. до 30.6.2017 г. г-жа Гинчева
11 Компютърна музика Дигиталните умения 5.1.2017 г. до 30.7.2017 г. г-н Тенев
12 Дигитални колажи Дигиталните умения 5.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-н Илиев

 

2. Дейности за преодоляване на обучителните затруднения на учениците - 20 групи, от които:

 • 17 групи в област Български език и литература
 • 3 групи в област Математика
№  ГРУПА КАТЕГОРИЯ ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ РЪКОВОДИТЕЛ
1 Форум на любителите на българската писменост и словестност Български език и литература 9.1.2017 г. до 30.6.2017 г. г-жа Драгиева
2 Българският език - красив и звучен Български език и литература 6.1.2017 г. до 22.6.2017 г. г-жа Димитрова
3 Азбуката вече зная, мога да чета Български език и литература 5.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-жа Василева
4 Богатството и звучността на българския език Български език и литература 5.1.2017 г. до 21.6.2017 г. г-жа Желязкова
5 Писането лесно, а четенето интересно Български език и литература 5.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-жа Неделчева
6 Езикът и литературата - сила и мъдрост Български език и литература 9.1.2017 г. до 30.6.2017 г. г-жа Стойчева
7 Ние сме вече грамотни Български език и литература 5.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-жа Иванова
8 Да усвоим по-добре български език и литература Български език и литература 2.2.2017 г. до 21.6.2017 г. г-жа Георгиева
9 Обичам да чета, пиша и рисувам Български език и литература 9.1.2017 г. до 05.6.2017 г. г-жа Вълкова
10 Български език и литература Български език и литература 5.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-жа Стоянова
11 Българският език - предизвикателство и приятел по пътя към успеха Български език и литература 9.1.2017 г. до 30.6.2017 г. г-жа Русева
12 Българският език - звучен и богат Български език и литература 5.1.2017 г. до 30.6.2017 г. г-жа Горанова
13 Моят час по български език и литература Български език и литература 9.1.2017 г. до 15.6.2017 г. г-жа Широва
14 Български език - звучен и богат! Български език и литература 5.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-жа Драгиева
15 Българският език - моят роден език Български език и литература 2.2.2017 г. до 21.6.2017 г. г-жа Николова
16 Уча бързо, лесно и интересно по български език и литература Български език и литература 5.1.2017 г. до 15.6.2017 г. г-жа Бъчварова
17 Уча, пиша и чета Български език и литература 5.1.2017 г. до 15.6.2017 г. г-жа Литова
18 Математиката - лесна и интересна Математика 5.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-жа Боева
19 Забавни и лесни задачи по математика Математика 5.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-жа Динчева
20 Логически задачи по математика. Математика 9.1.2017 г. до 15.7.2017 г. г-жа Тенева - Христова

 

 

Документи по проекта:

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ И РАБОТЕН ПРОЦЕС

"Забавни и лесни задачи по математика"

На 30.06.2017 г. в кабинет №33 се проведе представителна изява на група "Забавни и лесни задачи по математика".
Тема на занятието бе "Да премерим силите си по математика". Като постигнати резултати може да се отбележи повишаване мотивацията за учене на шестокласниците. Учениците решават с лекота задачи, при които се използва калкулатор, справят се с действие степенуване и решават елементарни практически примери.

Зарежда се...

"Българският език-моят роден език"

На 28.06.2017 г. в кабинет №31 се проведе представителна изява на прупа „Български език-звучен и богат!». В работата си се стремяхме да преодоляваме обучителните затруднения и да повишаваме  мотивацията за учене на четвъртокласниците. Пред своите родители, учениците демонстрираха умението си за четене на любими приказки. Така те изразиха своето отношение към героите и техните постъпки.
 

Зарежда се...

"Българският език-моят роден език"

На 29.06.2017 г. в каб.№34 се проведе представителна изява с група «Българският език-моят роден език». В работата си по проекта се ръководихме от поставените цели: преодоляване на обучителните затруднения по български език и литература и повишаване мотивацията за учене.
В присъствието на родителите си, учениците, чрез изразително четене на откъси от любими приказки, изразиха отношението си към любими герои и техните постъпки.
 

Зарежда се...

"Да усвоим по-добре български език и литература"

На 27.06.2017 г. в каб.№35 се проведе представителна изява с група «Да усвоим по-добре български език и литература». В работата си по проекта се ръководихме от поставените цели: преодоляване на обучителните затруднения по български език и литература и повишаване мотивацията за учене.
В присъствието на родителите си, учениците, чрез изразително четене на откъси от любими приказки, изразиха отношението си към любими герои и техните постъпки.
 

Зарежда се...

"Български език и литeратура"

На 26.06.2017 г. в кабинет №32 се проведе представителна изява на група „Български език и литeратура». В работата си се стремяхме да преодоляваме обучителните затруднения и да повишаваме  мотивацията за учене на четвъртокласниците. Пред своите родители, учениците демонстрираха умението си за четене на любими приказки. Така те  изразиха своето отношение към героите и техните постъпки.

Зарежда се...

"Моят час по български език и литература"

На 29.06.2017 г. беше проведена представителна изява с учениците от 2в клас по проект "Твоят час".
Работата в часовете по проекта беше  насочена  към  преодоляване  образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по български език и литература в училище.
Пред своите родители,  чрез изразително четене, те показаха увереност  и демонстрираха напредък по български език и литература.

Зарежда се...Зарежда се...

"Сръчни ръце"

На 29.06.2017г. във фоайето пред дирекцията на първия етаж в училище беше открита изложба декупаж с предмети, изработени в група по интереси "Сръчни ръце" по проекта "Твоят час" с ръководител г-жа Албена Василева. Учениците о т пети до девети клас с радост се запознаха с тази интересна и занимателна техника, като усвоиха уменията за работа с материали за декупаж. В изложбата включиха предмети за украса във връзка с българските традиционни празници- Великден и Гергьовден, а също и битови предмети.

Зарежда се...

"Логически задачи по математика"

На 30.06.2017 г. в кабинет №27 се проведе представителна изява на група „Логически задачи по математик».

Тема на занятието бе "Четииъгълник описан около окръжност". Като постигнати резултати може да се отбележи повишаване мотивацията за учене на осмокласници и умения за изчертаване на четириъгълници и вписани и описани окръжности. Цел на проекта бе да учениците да бъдат по-самостоятелни при решаване на математически задачи.

Зарежда се...Зарежда се...

"Форум на любителите на българската писменост и словесност"

На 30.06.2017 г. в СУ "Христо Смирненски" се проведе представителна изява на учениците от група "Форум на любителите на българската писменост и словесност", която се състоеше в подредбата на албум от снимки - спомени от проведени мероприятия по проекта.

Целта на публичната изява е да се създаде у учениците отношение към литературата, да се изгради умение за правилно говорене и писане на българския език и умения да ценят и разбират красотата на художествената поезия.
Учениците изработиха и оцветиха рамки за избрани свои снимки от дейностите по проекта, избраха и записаха в тях цитати от любими автори и произведения.

На снимките са показани моменти от изяви на клуба:

 • посещение на къща "Градски бит и култура"
 • посещение на зоопарк Стара Загора
 • посещение на къща музей "Гео Милев"
 • изработване на табло с народни умотворения
 • изработване на албум със снимки от проекта

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

"Българският език - предизвикателство и приятел по пътя на успеха"

На 30.06.2017 г. в СУ "Христо Смирненски" се проведе представителна изява на учениците от група "Българският език - предизвикателство и приятел по пътя на успеха", която се състоеше в подредбата на албум от снимки - спомени от проведени мероприятия по проекта.

Целта на публичната изява е да се създаде у учениците отношение към литературата като към вид изкуство, да се изгради умение за правилно говорене и писане на българския език и хронологично подреждане на снимковия материал.
Учениците изработиха и оцветиха рамки за избрани свои снимки от дейностите по проекта, избраха и записаха в тях цитати от любими автори и произведения и получиха и те снимки за спомен от преминалия проект.

На снимките са показани моменти от изяви на клуба:

 • посещение на Регионален исторически музей
 • посещение на къща "Градски бит и култура"
 • посещение на зоопарк Стара Загора
 • посещение на къща музей "Гео Милев"
 • изработване на табло с народни умотворения
 • изработване на албум със снимки от проекта

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

"Математиката - лесна и интересна"

На 29.06.2017 г. в СУ "Христо Смирненски" се проведе представителна изява на учениците от група "Математиката - лесна и интересна".
Целта на проекта е да се обобщят знанията а учениците от учебната година, по-обстойно да се запознаят с математическите понятия и постепенно да се засили работата по развитието на тяхното логическо мислене. като резултат в края на проекта може да се отечете, че някой от учениците повишиха нивото на своите знания и успяха да преодолеят изоставането от предходните години. При друга част от учениците резултатите не са толкова добри, но се забелязва засилен интерес към забавната част от математическата дисциплина и задоволителни резултати.

Зарежда се...

"Баскетболът – сила и атлетизъм"

На 16.06.2017 г. ученици от V-VIII клас имаха представителна изява на спортната площадка на СУ "Христо Смирненски" - Стара Загора. Те направиха учебна игра по баскетбол, като демонстрираха добро владеене на техническите похвати на играта.

Играчите показаха добри умения и познаване на правилата на играта.

Зарежда се...

На 06.04.2017 г. ученици от СУ «Христо Смирненски» - V-VIII клас демонсрираха баскетболна игра. Мястото на изявата е спортната площадка на училището. От демонстрираната игра стана ясно, че учениците са овладели основните технически похвати на играта.

Зарежда се...

"Лека атлетика"

На 30.06.2017 г. в СУ «Христо Смирненски», гр. Стара Загора участниците в клуб «Лека атлетика» се проведе  публична изява на тема: «Кой пръв ще финишира». Целта на изявата беше да се използват уменията на учениците, придобити в клуба „Лека атлетика“ под формата на забавно състезание.
Ученици от VII и VIII клас се сътезаваха на спортната площадка.

Зарежда се...

На 14.06.2017 г. във фитнес залата на СУ «Христо Смирненски», гр. Стара Загора участниците от клуб «Лека атлетика» изпълниха  публична изява на тема: «Спортът е здраве». Целта на занятието беше да се използват уменията на учениците за здравословния начин на живот, получени от проведените занятия в клуба. Ученици от VII и VIII клас  приложиха различни тренировачни упражнения за поддържане на здраво тяло.

Зарежда се...

"Български език и литeратура"

На 26.06.2017 г. в кабинет №32 се проведе представителна изява на група „Български език и литeратура». В работата си се стремяхме да преодоляваме обучителните затруднения и да повишаваме  мотивацията за учене на четвъртокласниците. Пред своите родители, учениците демондтрираха умението си за четене на любими приказки. Така те  изразиха своето отношение към героите и техните постъпки.

"Българският език-моят роден език"

На 29.06.2017 г. в каб.№34 се проведе представителна изява с група «Българският език-моят роден език». В работата си по проекта се ръководихме от поставените цели: преодоляване на обучителните затруднения по български език и литература и повишаване мотивацията за учене.
В присъствието на родителите си, учениците, чрез изразително четене на откъси от любими приказки, изразиха отношението си към любими герои и техните постъпки.

"Български език-звучен и богат!"

На 28.06.2017 г. в кабинет№31 се проведе представителна изява на прупа „Български език-звучен и богат!». В работата си се стремяхме да преодоляваме обучителните затруднения и да повишаваме  мотивацията за учене на четвъртокласниците. Пред своите родители, учениците демондтрираха умението си за четене на любими приказки. Така те  изразиха своето отношение към героите и техните постъпки.

"Да усвоим по-добре български език и литература"

На 27.06.2017 г. в каб.№35 се проведе представителна изява с група «Да усвоим по-добре български език и литература». В работата си по проекта се ръководихме от поставените цели: преодоляване на обучителните затруднения по български език и литература и повишаване мотивацията за учене.
В присъствието на родителите си, учениците, чрез изразително четене на откъси от любими приказки, изразиха отношението си към любими герои и техните постъпки.

"Моето музикално хоби"

Тема на занятието: Възрожденската песен символ на националния дух.
На 02.03.2017 г., по повод националния празник на Република България, се проведе училищно тържество, на което учениците от група Моето музикално хоби изпълниха възрожденските песни:  » Къде си вярна, ти любов народна» и «Хубава си си моя горо».

Тема на занятието: Пеем и танцуваме
По повод празника на на светите братя Кирил и Методий и завършването на учебната година се проведе училищно тържество, на което учениците от група Моето музикално хоби изпълниха музикална програма, включваща подходящи за случая песни и танци.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

"Езикът и литературата – сила и мъдрост"

Тема на събитието: Изработване на албум със снимки от работата по проекта.
Целта на публичната изява е да се създаде у учениците отношение към литературата като към вид изкуство, да се изгради умение за правилно говорене и писане.
Учениците изработиха и оцветиха рамки за избрани свои снимки от дейностите по проекта. Избраха и записаха в тях цитати от любими автори и произведения.
На снимките са показани моменти от изяви на клуба:

 • посещение на Регионален исторически музей
 • посещение на къща "Градски бит и култура"
 • посещение на зоопарк Стара Загора
 • изработване на картички за Св. Валентин
 • посещение на къща музей "Гео Милев"
 • изработване на табло с народни умотворения
 • изработване на албум със снимки от проекта

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

"Моето музикално хоби"

Възрожденската песен символ на националния дух.
На 02.03.2017 г. по повод националния празник на Република България се проведе училищно тържество, на което учениците от група Моето музикално хоби изпълниха възрожденските песни:  » Къде си вярна, ти любов народна» и «Хубава си си моя горо».

Пеем и танцуваме
По повод празника на на светите братя Кирил и Методий и завършването на учебната година се проведе училищно тържество, на което учениците от група Моето музикално хоби изпълниха музикална програма, включваща подходящи за случая песни и танци.

"Фитнес"

На 19.06.2017 г., във фитнес залата на СУ «Христо Смирненски» - гр. Стара Загора, на представителната изява учениците тренираха за кардио на велоаргометър, работиха за аеробна и анаеробна издръжливост, а също и за развитие силата на горни и долни крайници.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

На 31.03.2017 г., във фитнес залата на СУ «Христо Смирненски», на представителната изява учениците работиха за аеробна и анаеробна издръжливост, а също и за развитие силата на горни и долни крайници.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

"Видео клуб"

На 10.06.2017 г. от 10:30 ч. в сградата на Биологическия факултет на СУ «Св. Климент Охридски» гр. София участниците в групата по интереси «Видео клуб» демностираха пред своята публика три междинни продукта:

 • разказаха за идеята на клуба и стъпките, през които са преминали до настоящия момент
 • презентираха YouTube канала с готовите видеа
 • представиха данни от междинната рефлексия.

Целта на публичната изява бе учениците да получат публична обратна връзка на готовите продукти, да рефлектират върху постигнатото и да начертаят следващите стъпки до края на проекта. На събитието присъстваха ръководителя на проекта, родителите на учениците, както и над 300 души публика. Учениците споделиха, че работата по проекта им е дала възможност да разберат, че пътят към успеха не е права линия, защо е важно да се работи в екип и как допълнителните проекти служат за мотиватор да завършим образованието си, заради възможностите, които ни очакват след това. Публиката аплодира бурно учениците и им пожела успех в реализирането на поставените цели.

Повече може да прочетете на страницата ДОБРИ ПРАКТИКИ.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

"Компютърна музика"

На 30.05.2017 г. от 14:30 ч. в компютърен кабинет №27 на СУ «Христо Смирненски» гр. Стара Загора участниците в групата по интереси «Компютърна музика» демностираха пред своята публика четири междинни продукта:

 • разказаха за идеята на клуба и стъпките, през които са преминали до настоящия момент
 • по подобие на кратка работилница за звуци демонстрираха как гостите от публиката могат да миксират свое музикално парче
 • презентираха някои от готовите парчета
 • представиха данни от междинната рефлексия.

Целта на публичната изява бе учениците да получат публична обратна връзка на готовите продукти от заниманията в извънкласната дейност, да използват тази междинна стъпка като възможност да рефлектират върху постигнатото и да начертаят следващите стъпки до края на проекта. Поради съвпадането на събитието с приключване на учебната година за учениците от начален етап събитието не беше отразено от медии, а в залата присъстваха ръководителя на проекта, класните ръководители на учениците, учителят по Музика, значими близки на учениците (родители, а при невъзможност заради съвпадане на събитието с работни смени – родини и приятели на учениците от съседните класове). Учениците споделиха, че работата по проекта им е дала възможност да уражняват хобито си, да разберат тайни и факти за работата на любимбите си DJ-и, да разивят умението работа в екип и презентациионни умения и обогатят знанията си по важни теми като компютърното пиратство и авторските права при музикантите. Публиката беше доволна от резултатите и пожела успех на учениците ввъв финалното приключване на проекта.

Зарежда се...

"Учим се да готвим"

На 26.04.17 г. се състоя кулинарно състезание на тема „С мама готвим най-добре“, в което бяха поканени майките на някои участници в група „Учим се да готвим“ от проект „Твоят час“ да помагат в приготвянето на торти, парти хапки в интересни и оспорвани състезания. Учениците бяха разделени в три отбора, които изработиха с голямо творчество и умение блюда от предоставените им продукти. След това показаха и сладкарските си умения в украсата и поднасянето на красиви сметанови торти. Състезанието приключи със игра-изненада за отборите.
Всеки от участниците получи грамота и подаръци от г-жа Пенка Трандева-директор на училището.

Зарежда се...

На 16.06.2017 г. се състоя представителна изява на група „Учим се да готвим“ от проект „Твоят час“ на тема „ Приготвяне на торта. Презентиране“.  Учениците и този път показаха своите умения. Приготвиха вкусен крем с помощта на кухненския робот. Сглобиха блатовете с крема и украсиха тортата с пош за торти.

Зарежда се...

"Българският език – красив и звучен"

3 „А“
На 16.06.2017г. в кабинет №21 се проведе представителна изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения «Българският език – красив и звучен » с ученици от 3»А» клас. На събитието присъстваха родители на ученици, участвали в допълнителното обучение. Целта на изявата бе учениците да покажат своите подобрени умения да четат правилно, да осмислят художествен текст, да се ориентират в комуникативна ситуация с адекватен избор на езикови средства за нейната реализация.
Учениците прочетоха изразително по роли приказката «Горската аптека». Представиха пред своите родители изложба от илюстрации по четени художествени текстове. Решиха и попълниха правилно кръстословица на бялата дъска, с което показаха, че владеят наименованията на основните езикови и речеви единици. По опорни думи измислиха и пресъздадоха устно своя приказка.

Зарежда се...Зарежда се...

"Българският език – звучен и богат."

3 „Б“
На 16.06.2017г. в кабинет №37 се проведе представителна изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения «Българският език – звучен и богат.» с ученици от 3»Б» клас. На събитието присъстваха родители на ученици, участвали в допълнителното обучение. Целта на изявата бе учениците да покажат своите подобрени умения да четат правилно, да осмислят художествен текст, да се ориентират в комуникативна ситуация с адекватен избор на езикови средства за нейната реализация.
Учениците прочетоха изразително по роли приказката «Горската аптека». Представиха пред своите родители изложба от илюстрации по четени художествени текстове. Решиха и попълниха правилно кръстословица на бялата дъска, с което показаха, че владеят наименованията на основните езикови и речеви единици. По опорни думи измислиха и пресъздадоха устно своя приказка.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

"Богатството и звучността на българския език"

3 „В“
На 16.06.2017г. в кабинет №36 се проведе представителна изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения «Богатството и звучността на българския език» с ученици от 3»В» клас. На събитието присъстваха родители на ученици, участвали в допълнителното обучение. Целта на изявата бе учениците да покажат своите подобрени умения да четат правилно, да осмислят художествен текст, да се ориентират в комуникативна ситуация с адекватен избор на езикови средства за нейната реализация.
Учениците прочетоха изразително по роли приказката «Горската аптека». Представиха пред своите родители изложба от илюстрации по четени художествени текстове. Решиха и попълниха правилно кръстословица на бялата дъска, с което показаха, че владеят наименованията на основните езикови и речеви единици. По опорни думи измислиха и пресъздадоха устно своя приказка.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

"Уча, пиша и чета"

На 07.06.2017 г. се проведе представителна изява с учениците от група "Уча,пиша и чета" по проект "Твоят час" с ръководител: Камелия Литова.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

"Уча бързо, лесно и интересно по български език и литература"

Група от 2Б клас "Уча бързо, лесно и интересно по български език и литература" с ръководител Гита Бъчварова.
13.06.2017 г. - Представителна изява

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Клуб "Сексуално и репродуктивно здраве"

На 09.05.2017 г. в СУ "Христо Смирненски" - гр.Стара Загора се проведе изложба на постери, изработени от участниците в клуб "Сексуално и репродуктивно здраве"-9 -10 клас. Целта беше не само да се покаже, че учениците са усвоили определени знания по разглежданите теми, но тези познания  да се популяризират сред младите хора. В процеса на работа бяха изработени  постери с достъпна за учениците информация, достатъчно заинтригуваща и атрактивно представена:

 • Философия на здравето
 • Тютюнопушенето.Какво причинява?
 • Болести, предавани по полов път
 • СПИН
 • Що е то презерватив?
 • Макет «Пушеща машина»
 • Изработване на картички

Изложбата се организира в кабинета по биология на видно място, така че всички , които посещават кабинета, да могат да се запознаят с интересните и полезни факти,които тя предоставя.

Зарежда се...

На 6.06.2017 г. в СУ „Христо Смирненски“, град Стара Загора се проведе публична изява на участниците в клуб „Сексуално и репродуктивно здраве“ на тема: „Наркотиците – живот или смърт“. Целта на изявата беше участниците в клуба не само да покажат своите знания по разглежданите теми, но и да се популяризират тези знания сред останалите ученици , да се изясни пагубното въздействие на наркотиците върху физическото и психическото здраве на човека.
Изявата се проведе под формата на състезание в два кръга: в първи кръг състезателите отговаряха на въпроси, свързани с разпространението на различните видове наркотици и техния химичен състав. Във втори кръг  отговорите бяха свързани с  въздействието на наркотиците върху физическото и психическото здраве на човека. Журито, което оценяваше отговорите, беше в състав: П.Славова – преподавател по химия и опазване на околната среда, В.Спасова – преподавател по биология и здравно образование и Пл.Динев – педагогически съветник.
Атракция за състезатели и публика беше начинът, по който се избираха въпросите – чрез „вълшебния пумпал“, който всеки един от участниците завърташе. Между двата кръга  на състезанието се проведе игра с публиката: „Игрословица реши и играта спечели“.
Изявата премина при голям интерес от страна на участници и зрители.

Зарежда се...

"Сръчни ръце"

На 14.06.2017 г. във фоайето на СУ "Христо Смирненски" - гр.Стара Загора се подреди изложба с изработени от участниците в група по интереси "Сръчни ръце" произведения на приложното изкуство. Целта беше младите творци да покажат резултата от своята работа с полимерна глина и везба, да се формира естетически вкус у учениците, посетили изложбата.
В процеса на работа бяха изработени:

 • Витрина с картички, избродирани с флорални мотиви
 • Табло с медальони, изработени от полимерна глина

Изложбата предизвика голям интерес сред посетителите. Много ученици изявиха желание да се запознаят с различни техники и материали в приложните изкуства.

Зарежда се...

"Ние вече сме грамотни"
"Азбуката вече зная, мога да чета"
"Писането лесно, четенето - интересно"

На 18 май 2017 г. се проведе представителна изява на групите от проекта "Твоят час": "Ние вече сме грамотни", "Азбуката вече зная, мога да чета" и "Писането лесно, четенето - интересно". Учениците с ентусиазъм рецитираха и пяха песни за буквите.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

"Обичам да чета, пиша и рисувам"

На 5.05.2017 г. учениците от II Г клас, с ръководител г-жа Вълкова, участници в проекта "Твоят час", посетиха Регионална библиотека "Захари Княжески" - Стара Загора.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Клуб “Бъди модерен – храни се здравословно”

На 02.05.2017 г. в клуб “Бъди модерен – храни се здравословно” се проведе представителна изява, под формата на викторина с ученици от VII и VIII клас. Тема на занятието беше: “Здравословно хранене”. Учениците показаха наученото в областта на природосъобразния начин на живот и запознаха присъстващите гости с полезни и любопитни факти за разделното хранене, витамините, лечебните растения и др. Под формата на занимателни игри, със състезателен характер, учениците се надпреварваха в отделни отбори за предметни награди и спечелиха заслужено овациите на публиката.

Клуб "Малки артисти"

Открит урок "С нас е интересно, забавно, приказно и лесно"
На 24 април 2017 г. г-жа Йотовска и учениците от ГЗО - III клас изнесоха годишен спектакъл на клуб "Малки артисти" в занимания по интереси.
Представителният урок обедини усилията на възпитаниците през цялата учебна година. Разказани и драматизирани бяха откъси от произведения в световната приказна съкровищница (Пушкин), българската худжествена литература (Ив. Вазов, Елин Пелин), озвучени с българска народна музика и компютърна презентация по песента на Вили Казасян "Големи и малки".
Отделните прояви бяха сполучливо композиционно аранжирани и поднесе ина публиката с артистични умения и реквизит.
Урокът се превърна в истинско емоционално изживяване на всички присъстващи ученици, колеги, педагогическо ръководство и представители на програмата за нови таланти в образованието "Заедно в час".
Удовлетворение и удоволствие бе естествения финал на проявата, предизвикани от убедеността, както в собствените възможности, така и в резултатите от съвместните усилия на ученици, родители и педагози.

"Компютърна графика"

На 06.06.2017 г. и 14.06.2017 г., в каб. №16, на представителната изява учениците демонстрираха уменията си да редактират изображения с професионален софтуер. Извършиха тонални и цветови корекциия, обработка за подобряване вида на изображенията и предпечат. Учениците показаха изработени от тях колажи и разказаха за своите идеи и средства за реализирането им.
С изработени постери бе взето участие в Националния ученически конкурс "Времена и будители".

Зарежда се...

"Дигитални колажи"

На 07.04.2017 г., в каб. №16, на представителната изява учениците демонстрираха уменията си да редактират изображения за подобряване на техния вид и предпечат. Показаха изработени от тях колажи, с които ще участват на VIII Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж.

Резултатите от VIII Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж отредиха два бронзови медала. Повече може да прочетете на страницата с Извънкласни дейности.

На 27.02.2017 г., в каб. №16, на представителната изява учениците демонстрираха владеенето на специфичен софтуер за подобряване вида на графични изображения. Справиха се с решаването на конкретни проблеми, показаха умение да боравят с наличните инструменти и да съхраняват изображенията в различни формати, според вида на файла.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Клуб "Учим се да готвим"

На 31.03.2017 г. от 11.00 часа бе проведена публична изява "Приготвяне на гофрети. Състезание за най-красива презентация" на учениците от клуб "Учим се да готвим". Целта е учениците да покажат сръчност и умения за работа с кухненски уреди в сладкарското производство.За това предварително бяха подготвени пош за торти, гофретници и кухненски робот. С много  внимание и точност учениците изпълняваха наставленията на своя ръководител  и  приготвиха  смес за гофрети, изпекоха ги и се насочиха към тяхната украса. В този момент започна и употребата на поша за украса, като импровизациите и творческото мислене на малките сладкари се развихри. Изборът на най-подходящ плод, сметана или течен шоиколад внесе много настроение и смях сред всички участници.
Състезателният характер на презентациите на всеки един внесе още по-борбен дух за възможното най-добро представяне и спечелване на титлата "Най-добър сладкар". На събитието присъства г-жа Маргарита Илиева – заместник- директор, г-жа Валентина Спасова-главен учител в СУ "Христо Смирненски" гр. Стара Загора и родители на участниците.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...