Психологическа подкрепа за преодоляване на  последиците от кризата, породена от пандемията COVID-19

 

Регионално управление на образованието - Стара Загора е определено за център за координиране на дейностите на Националната мобилна група за психологическа подкрепа към Министерството на образованието и науката.
Организирана е група за консултации и психологическа подкрепа за преодоляване на  последиците от кризата, породена от пандемията COVID-19 на ученици, родители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, които имат необходимост от такава.
Психологическата подкрепа и консултиране е осигурена чрез безплатна телефонна линия: 042 210 089.
Телефонната линия ще е на разположение на нуждаещите се всеки работен ден от 09.12.2021г. от 8.30 часа до 16.30 часа.

 

Съобщение във връзка с епидемичната обстановка

25
септ.2020

Уважаеми родители,
уведомяваме Ви, че с оглед сигурността и безопасността на учениците, учителите и служителите, СУ „Христо Смирненски“ е осигурило:

1.    Защитни маски или шлемове на работещите в училището;
2.    Задължително носене на маски или шлемове от всички деца, ученици, учители, персонал и посетители в общите помещения на училището;
3.    Ежедневен филтър на болни деца, ученици, учители и служители;
4.    Наблюдаване общото състояние на влизащите в сградата за симптоми и недопускане на външни лица с прояви на остри заразни заболявания. При необходимост – измерване на температурата;
5.    Работещите в училище са информирани за действията при дете/ученик със симптоми, наподобяващи covid-19;
6.    Осигурено е помещение за отделяне на ученици със симптоми, наподобяващи covid-19 до идването на родителя;
7.    Осигурени са топла вода и сапун в тоалетните помещения;
8.    Поставени са постери в тоалетните помещения, които насърчават миенето на ръцете;
9.    Учениците са инструктирани за правилния начин на измиване на ръцете;
10.     Осигурени са диспенсъри с дезинфектанти на спиртна основа за ученици, учители и служители на входа и на всеки етаж на училището за масово ползване;
11.     Осигурени са препарати за дезинфекция, ползвани от хигиенистите за подове и повърхности на чинове, маси, бюра, шкафове;
12.     Извършва се трикратно ежедневно почистване и дезинфекциране на работните места – класни стаи, дръжки на вратите, чинове, маси и бюра;
13.     Обособени са два отделни входа за влизане на различните паралелки по потоци;
14.     Организирано е еднопосочно движение по коридорите на училището, обозначено със стрелки в различни цветове за придвижване на отделните класове;
15.     Осигурени са дежурни учители за изпращане на учениците след приключване на учебните занятия;
16.     Обособена е „Зона за родители“ в училищния двор;
17.     При възможност контактите с родители се осъществяват по телефон или в електронна среда;
18.     Осигурени са информационни материали и постери за превенция от заболяването, споделени на сайта на училището;
19.     Ограничен е достъпа на външни посетители, като същите са насочени към използване на електронните услуги на администрацията, а при невъзможност – в два приемни дни от седмицата.

Към 25.09.2020 г. в училището няма регистрирани случаи на болни от COVID – 19.

Към 25.09.2020 г. в училището няма ученици и учители в карантина, поради COVID – 19.

Готови ли сме за учебната година

10
септ.2020

 

 

СУ „Христо Смирненски“ с празничен концерт за Деня на будителите

22
окт.2019

СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора ще отбележи 1 ноември – Ден на народните будители с голямо училищно тържество.
В празничната програма на 30.10.2019 г. от 17:00 ч. в ,,Етносвят България“ родителите ще имат възможност да видят изпълненията на своите деца и заедно с техните учители да се порадват на таланта и артистичните им умения.
Ще участват както пет-шестгодишни деца от подготвителните групи, така и по-големи ученици от 5-7 клас.

Превенция на агресията

 

Линк за сваляне: Превенция на агресията
Включва:

  • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства;
  • Добри практики за работа с деца и техните семейства;
  • Практически насоки за действия в случаи на инцидент, на насилие и други критични ситуации с ученици.

Скъпи родители, настоящият раздел има за цел да ви осведоми и улесни.

 

За изграждането на пълноценни, умни и зрели личности в училище всеотдайно се грижат:

  • 52 педагози. За качествената общообразователна подготовка на своите ученици 9 специалиста са придобили V ПКС*, 3 - III ПКС и 6 - II ПКС.
  • Педагогическият съветник - г-н Пламен Динев.

*ПКС - професионално-квалификационна степен