Превенция на агресията

 

Линк за сваляне: Превенция на агресията
Включва:

  • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства;
  • Добри практики за работа с деца и техните семейства;
  • Практически насоки за действия в случаи на инцидент, на насилие и други критични ситуации с ученици.

Скъпи родители, настоящият раздел има за цел да ви осведоми и улесни.

 

За изграждането на пълноценни, умни и зрели личности в училище всеотдайно се грижат:

  • 52 педагози. За качествената общообразователна подготовка на своите ученици 9 специалиста са придобили V ПКС*, 3 - III ПКС и 6 - II ПКС.
  • Педагогическият съветник - г-н Пламен Динев.

*ПКС - професионално-квалификационна степен