КАК ДА БЪДЕМ ПО-ДОБРИ РОДИТЕЛИ

ЗДРАВО ДЕТЕ - УСПЕШНИ РОДИТЕЛИ

 

За да расте детето Ви здраво и щастливо, а вие да се чувствате успешни родители:

 • ДАЙТЕ НА ДЕЦАТА СИ ПРИМЕР НА ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ

  Децата се учат, като подражават на другите. Те ще копират и вашите постъпки. Децата правят това , което виждат. ПРИМЕРЪТ Е ВАЖЕН.

 • ПРОМЕНЯЙТЕ ОКОЛНАТА СРЕДА, А НЕ ДЕЦАТА

  По-добре да държите ценни и опасни предмети далеч от детето, отколкото да го наказвате за неговото любопитство.

 • ИЗКАЗВАЙТЕ СВОИТЕ ЖЕЛАНИЯ ПОЗИТИВНО

  Казвайте на децата какво да правят, а не какво да не правят. Поставяйте им постижими изисквания. Бъдете търпеливи, като се съобразявате и с възрастта му.

 • НЕ СЕ ОСЛАНЯЙТЕ ПРЕКАЛЕНО НА НАГРАДИ И НАКАЗАНИЯ

  Колкото по-големи стават децата, толкова по-малък е ефекта от наказанията и наградите. Обяснявайте причините за своите решения.

 • ИЗБЕРЕТЕ ВЪЗПИТАНИЕ БЕЗ БОЙ И КРЕЩЕНЕ

  Боят и крещенето могат да доведат до трайни емоционални затруднения. Ще го лишат от чувството за самоконтрол и уважение към другите.

 • ДЕЦАТА ЧЕСТО НЕ РАЗБИРАТ ЗАЩО ГИ НАКАЗВАТ

  Понятието за правилно се изгражда чрез Вашите своевременни и адекватни реакции.

 • ДАВАЙКИ НА ДЕЦАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРАВЯТ ИЗБОР ИМ ПОМАГАТЕ ДА СЕ ДЪРЖАТ ДОБРЕ

  Не се карайте на децата за незначителни неща. Позволявайте им сами да решат, какво ще ядат и какво ще облекат, за да не се чувстват постоянно под ваш контрол.

 • ХВАЛЕТЕ И ОКУРАЖАВАЙТЕ ДЕТЕТО СИ

  Хвалете детето за доброто му поведение. Извинете се, ако сте постъпили неправилно.

 • ОГРАНИЧЕНИЯТА СА ПОЛЕЗНО НЕЩО ДОРИ И В НАЙ-ЛЮБЯЩОТО СЕМЕЙСТВО
  Да бъдеш родител означава и да очертаваш граници. Не забравяйте, че е нормално детето да изпробва тази граница. Това не е непослушание, а част от процеса на учене. Децата се чувстват по-сигурни, ако сами спазвате границите които сте поставили, при условие, че са разумни.

 • ИЗСЛУШВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ДЕТЕТО СИ

  Интересувайте се какво прави и какво чувства вашето дете. Колкото по-често правите това, толкова по-рядко ще ви се налага да стигате до наказания.

 • ВСЯКО ДЕТЕ ИМА НАЙ-ГОЛЯМА НУЖДА ОТ ОБИЧ

  ОБИЧТА е най-важният елемент на позитивното възпитание. Колкото по-често показвате на детето своята обич, като го прегръщате, целувате и му казвате „обичам те”, толкова по-често детето ще иска да докаже, че я е заслужило. Вашата обич помага на детето да е уверено в себе си и да има самочувствие.

 • УСТАНОВЕТЕ ПРОГРАМАТА ЗА ДЕНЯ

  Малките деца ще се чувстват по-сигурни и по-лесно ще се избегнат конфликтите, ако имат ясна програма за деня. Те са по-доволни, когато имат въведени постоянни часове за ядене, сън и свободни игри.

 • НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ ПОТРЕБНОСТИ

  Ако усетите, че губите контрол върху себе си и всеки момент може да се развикате на детето, излезте за малко, успокойте се и бройте до десет...

 • ДА ВИЖДАТЕ СВЕТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕТЕТО

  Спомнете си как сте се чувствали когато сте били дете и колко неразбираем ви се е струвал света на възрастните, когато са се отнасяли с вас несправедливо.

 • УВАЖАВАЙТЕ ДЕТЕТО СИ ТАКА, КАКТО БИХТЕ УВАЖАВАЛИ ЕДИН ВЪЗРАСТЕН

  Изслушвайте внимателно неговото мнение. Позволявайте му да взема решения, особено, ако пряко го засягат. Извинете се, ако сте постъпили неправилно.