Участие в благотворителен базар „Боядисай яйце, спаси детско сърце“

15
апр.2023

За втора поредна година СУ „ Христо Смирненски“ гр. Стара Загора се присъединява към цветен празник на открито, който ще се проведе на 15 април в парк „ Пети Октомври“. Целта на празненството е подкрепа на една благородна и светла кауза, наречена „ Боядисай яйце, спаси детско сърце“.
За целта ученици, родители  и учители от СУ „ Христо Смирненски“ - Стара Загора проявиха съпричастност, доброта и много сръчност при изработката на великденски сувенири. Ръчно украсени шарени яйца, гиздави петлета и тематични декорации бяха предоставени за продажба на благотворителен базар към празника. Събраните средства ще се дарят за закупуване на медицински апарати за нуждите на клиника по акушерство и гинекология към УМБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора.
С участието си в благотворителната кауза, възпитаниците на училището вярват че техните ръчни изделия ще подпомогнат добрата кауза организирана от Ротарианското семейство на Община Стара Загора.

 

Принос в благотворителната кампания „Капачки за бъдеще“

16
апр.2022

Учениците от СУ„Христо Смирненски“, гр. Стара Загора се включиха в пролетната кампанията “Капачки за бъдеще”, която подпомага закупуването на детска линейка. Събираните през последните няколко месеца капачки бяха предадени на 16.04, на пункта на паркинга на ПАРК МОЛ Стара Загора.
Националната инициатива „Капачки за бъдеще“ става все по-популярна в училището. Учениците бяха въодушевени и категорични, че и занапред ще участват активно в подкрепа на благородната каузата.

СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора ще участва в Национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики

20
ян.2022

Проектът „Училищно радио“ на учителката Силвия Колева от СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора е класиран за участие в Шестата национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми. Организатори на конкурса са Министерството на образованието и наука (МОН) и Синдиката на българските учители (СБУ).
Добрата педагогическа практика на СУ „Христо Смирненски“ е единствената класирана от община Стара Загора. Тя и останалите отличени разработки, подбрани от научно жури, ще бъдат представени от своите автори в рамките на 10 минути. Авторите, отличени с най-висок принос в практиката, ще бъдат наградени по време на конференцията.
Проектът „Училищно радио“ стартира в старозагорското училище през ноември 2019г. Оттогава до сега в него са участвали над 40% от учениците и близо 30% от учителите в училището. Чрез радиото учениците билингви по интересен и забавен начин подобряват уменията си да говорят и четат на български език. При подготовката и реализирането на радиопредаванията учениците развиват допълнително и голяма част от уменията на XXI – работа в екип, комуникационни умения, дигитална грамотност, умение за учене, самооценка и личностно развитие. С цел постигане на устойчивост на проекта, ръководството на училището включи графика с радиопредаванията в годишния план за дейността на СУ„Христо Смирненски“.
На този етап, предвид епидемичната обстановка, организаторите не са посочили конкретни дати за провеждането на Шестата националната научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.

СУ „Христо Смирненски“ представи добри практики на регионален форум

7
юни2021

На 7 юни 2021г. се проведе онлайн форум на тема ,,Как да завършим учебната година с чувство на успех?''. Инициативата за обмяна на добри практики между училищата в региона се провежда от 2018г. Организатори са
РУО-Стара Загора и фондация ,,Заедно в час''.
 Велина Йотовска и Силвия Колева учители в ЦДО в СУ “Христо Смирненски“ представиха практиките – клуб „Малки артисти“ и проект „Учим буквите и се забавляваме“. Клуб „Малки артисти“ обединява ученици с изявен интерес към литературните произведения и българското народно творчество. Интересът на децата прераства в ролево пресъздаване, драматизация и емоционално изживяване на любими творби. Проектът „Учим буквите и се забавляваме“  предвижда учениците да съставят свои книжки с азбуката, с полезни храни и рецепти, рисунки и стихчета. Практиките се реализирани по време на извънучебната дейност с ученици от начален етап. Те допринасят за наваксване на пропуските; повишаване на четивната и писмена грамотност; подобряване на комуникационните умения; възможност за изява на учениците; повишаване на здравната култура; стимулиране на въображението и творчеството.
С предложения и коментари учителите от иновативните паралелки в третите класове  Златина Горанова и Нина Желязкова също участваха активно в трите модула на форума - ,,Планиране на дейност/проект за наваксване на пропуските и съществуващите възможности’’,  ,,Обобщение на напредъка’’ и ,,Рефлексия с учениците”.
В края на срещата началникът на РУО – Стара Загора Татяна Димитрова предложи през месец септември да бъде организирана втора част на форума, по време на който училищата да споделят резултатите от добрите практики, които са припознали като полезни и са приложили в училище.

Открит урок по български език и литература в първи клас

3
юни2021

На 3 юни 2021г. в СУ „Христо Смирненски“ се проведе открит урок по български език и литература, представен от учениците от IБ клас с ръководител Благовестина Василева. В урока на тема „Гласни и съгласни звукове“ бяха използвани иновативни методи на преподаване - раздвижена класна стая, групова работа, дидактически игри. Учениците разполагаха с материали, чрез които подреждаха пъзел-изречения, изследваха планети с букви, отделяха в красиви вази звучните и беззвучни съгласни, съставяха и редактираха думи. Ученето чрез игри допълнително мотивираше учениците за активност и участие в поставените задачи. Урокът на първокласниците завърши с песен – поздрав към гостите, снимка за спомен и много положителни емоции. Гости на урока бяха учители от начален етап и ръководството на училището.

Хибридно обучение по време на карантина

8
март2021

Обновена училищна среда

21
ян.2021

Работата на учителите от СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора не стихва и в условията на извънредната епидемична обстановка във връзка с Covid-19. Мотивирани да посрещнат своите ученици в обновена училищна среда, преподавателите преди обед работят с тях от разстояние в електронна среда, а в следобедните часове преобразяват с много желание, въображение и ентусиазъм училищните кабинети и коридори.
Дейностите по подобряване на материалната база започват още преди коледните празници и продължават досега.
С подкрепата на  училищното ръководството, убедени във възпитателното въздействие на заобикалящата среда,  учителите превръщат училището в едно привлекателно – светло и цветно място за учение и труд.

Проект "Азбука"

25
дек.2020

Ето как ученици от първи клас на СУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора провеждат обучение в електронна среда от разстояние.


 

Обмяна на добри практики

24
ян.2020

Във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект, Да играем и да знаем“ и проект „Далеч ще стигнем, ако го направим“, съвместно с клуб „Отворено общество“, както и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти на 24.01.2020 г. госпожа Златина Горанова – класен ръководител на 2 „б“ клас и госпожа Нина Желязкова – класен ръководител на 2 „а“ клас посетиха иновативен урок в СУ „Георги Райчев“, гр. Стара Загора.

Темата на урока беше „Ние изпитваме различни чувства“. Водещ психолог в часа беше госпожа Павлина Балева. Децата споделиха своите емоции, чувства, желания и мечти. Рисуваха своето най-любимо същество. Играха различни игри, целящи да заздравят приятелските чувства между тях. В края на беседата се обединиха в желанието си да живеем на една по-чиста и спокойна планета – без войни и природни бедствия.

Драматизация на приказка

13
ян.2020

В изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността и по случай ромския празник „Банго Васил“, известен още като ромската Нова година, второкласници от ЦДО при СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора с ръководител госпожа Велина Йотовска гостуваха на 24-та детска градина „Радост“. Те представиха пред своите по-малки приятели  драматизация на приказката „Глупавият вълк“ от Елин Пелин.
Децата се радваха от сърце и бурно аплодираха изпълненията на талантливите актьори – симпатичните прасенца, умният кон, хитрият шивач и досетливият овен, които се отървават от гладния вълк, като винаги му поставят някакво условие.
Илия Христов в ролята на непоправимо глупавия вълк и Снежана Фанева в ролята на разказвача очароваха публиката със своя артистизъм. Събитието не мина без традиционното сурвакане и пожелание за здраве и дълголетие.
За своето изпълнение малките артисти бяха наградени от г-жа Петя Делиева – директор на детска градина „Радост“, с шоколадови лакомства.

СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора със свое училищно радио

27
ноем.2019

На 27 ноември 2019 г. в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора прозвуча първото предаване на училищното радио „Междучасие“. Идеята е на госпожа Силвия Колева, назначена в училището по програма „Заедно в час“.
Радиото е поредната инициатива на училището, посветена на Деня на народните будители, и една от иновациите в учебното заведение, което от тази година е включено в мрежата на иновативните училища в България.
Именно „Иновациите в училище“ е темата и на първато предаване на  радио „Междучасие“.  Ученици от 7 клас направиха интервю с началника на РУО - Стара Загора – г-жа Татяна Димитрова и с директора на училището – г-жа Пенка Трандева.
Радио „Междучасие“ има за цел да възпитава в родолюбие, да насърчи интереса на учениците билингви към българския език, да подобри уменията им да разбират и да се изразяват на български език, да осмисли свободното  им време, да спомогне за кариерното им ориентиране и да подобри микроклимата в училище.
Предвижда се  учениците активно да участват при подготовката и представянето на радиосъдържанието.
Защо радио „Междучасие“? Защото ще се излъчва по време на голямото междучасие и  ще се асоциира с популярна българска песен на Васил Найденов, с която ще се открива всяко едно предаване. Предаванията ще се излъчват всяка седмица.
При подготовката на първите предавания начинаещите журналисти от СУ „Христо Смирненски“ получиха менторска подкрепа от професионалистите от БНР – Радио Стара Загора.

Добри практики за обхват на децата и учениците в училище

22
ноем.2019

На 22.11.2019 г. в залата на хотел „Сити”, гр. Стара Загора Госпожа Трандева – директор на СУ „Христо Смирненски”, Стара Загора представи добри практики в дейностите по привличане и задържане на учениците в училище.
На работната среща с екипите за обхват, сформирани по Постановление № 100 на МС от 09.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст присъстваха експерти от РУО Стара Загора – ръководители на екипите за обхват,  и представители на 51 училища и детски градини от Община Стара Загора, Раднево, Гълъбово и Опан.
Госпожа Трандева обърна внимание на мерките, които се предприемат и прилагат за намаляване дела на отсъствията на учениците по неуважителни причини. Акцентът беше поставен  върху връзката
училище-семейство, повишаване доверието на родителите в образователната институция  и на тяхната отговорност към бъдещето на  децата им като важно и необходимо условие  за добри резултати в цялостната образователно -възпитателна работа в училището.

Учредяване на родителски клуб „С родители в класната стая“

25
окт.2019

„На чай с родители“ бе първата от поредицата неформални срещи, която се проведе в СУ“Христо Смирненски“ на 21.10.2019г. Целта на инициативата е информиране на родителите за дейностите в ЦДО – 4 клас, подобряване на комуникацията, изграждане на взаимно доверие и уважение и превенция на отсъствията.
Присъстващите родителите имаха възможност да видят специално създаден кът с грамоти на отличени ученици, както и да се запознаят с работите на своите деца, събрани в портфолио, включващо работни листи със схеми, рисунки, карти, семейно дърво, хранителна пирамида, кръстословици, математически вериги и др.
Инициативата се провежда от г-жа С.Колева, назначена в училището по програма „Заедно в час“ и е част от дейностите по НП „Заедно за всяко дете“ , Модул 2. "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование".Стремежът е с  учредяването на родителския клуб „С родители в класната стая“ да се приобщят  родителите към училищния живот.
Снимки и кратки клипове на учениците бяха излъчени на мултимедията. Тези материали показаха как учениците се учат и се забавляват заедно в дух на разбирателство и приятелство.
Създадена беше Facebook група на родителите, чиито деца се обучават в ЦДО 4 клас.
На всеки беше даден достъп до системата за управление на поведението на учениците - Classdojo , която дава ежедневна на връзка между класната стая и семейството. Тъй като по-голямата част от родителите на учениците са в чужбина, създаването на Facebook група и използването на Classdojo, значително ще подобри комуникацията между учители и родители, ще даде възможност за по-прецизно родителско наблюдение и контрол и ще повиши доверието в училището.
Следващата среща на родителски клуб предстои да се състои в началото на месец декември.

 

Средата възпитава

16
септ.2019

СУ „Христо Смирненски“ посрещна новата 2019/2020 учебна година не само като иновативно училище, но  и с обновена материална база - чисти, свежи и цветни кабинети и класни стаи, коридори и физкултурен салон.
Благодарение на желанието, инициативността и енергията на голяма част от учителския колектив и проявеното разбиране и подкрепа от ръководството на училището, идеите се превърнаха в реалност.
Целта е постигната - всяка класна стая има свой облик и е едно добро място за учение, възпитание и труд.

Споделяне на добри практики

6
юни2019

На 06.06.2019 г. под ръководството на госпожа Милена Динчева се проведе открит урок по технологии и предприемачество на тема „Обобщаване и систематизиране на знанията – практическа дейност”.  Учениците от 6 в клас решаваха практическа задача - „Вкусно и благородно”. Разделени на три групи, те приготвиха сандвичи и хапки и украсиха мъфини със сметана и плодове.
Всички показаха творчество и с много желание и умение приготвиха блюдата.
След това пресметнаха себестойността на всеки един готов продукт и му поставиха цена за базара. Всяка от групите презентира своите кулинарни творения.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

СУ „Христо Смирненски“ участва във форум за споделяне на добри практики

27
март2019

На 27.03.2019 г. СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора участва във форум „Привличане и задържане на учениците от област Стара Загора в училище – работещи практики“. Форумът, организиран от РУО Стара Загора и екипа на Програма „Заедно в час“,  се проведе в ОУ „Георги Райчев“.
Добрата практика на СУ „Христо Смирненски“  е една от десетте избрани от постъпилите 86 практики. Училището ни представи под формата на работилница практиката „Извънкласни дейности и работа с родители – начин за задържане на учениците в училище“.
Особен интерес предизвика единствената показана на форума изложба на предмети на изкуството, изработени от нашите ученици в различните клубове за занимания по интереси.
Впечатлени от изработката, участниците във форума задаваха въпроси към екипа, свързани с организацията, подготовката, провеждането и участието на родителите в извънкласните дейности.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Открит урок

13
март2019

Открит урок по математика се проведе в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора. Първокласниците от ЦДО смело се впуснаха в дебрите на нелеката наука. Умело ръководени от своята учителка госпожа Велина Йотовска малките ученици показаха знания за действията събиране и изваждане. С получените от своите по-големи съученици вълшебни шапчици и кукли с цифри съставяха и решаваха задачи.
Урокът бе наблюдаван от преподаватели в начален  и в прогимназиален етап, а на показаното от децата се радваха техните родители.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора със свои представители в СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

20
ноем.2017

На 20.11.2017 г. в залата на Младежки дом, Стара Загора ученици от 5-7 клас от 17 училища на територията на Община Стара Загора участваха в официалното учредяване на Съвет на децата. Всяко училище се включи с по двама свои представители, предварително номинирани и избрани на вътрешен кръг.
Средно училище „Христо Смирненски“, град Стара Загора беше представено от учениците Самуил Каракушев от 7 б клас и Зидан Харалампиев  от 6 а клас.  Всички ученици дадоха интересни и оригинални отговори на въпроса „ Защо искам да съм част от Съвета на децата“.
Самуил и Зидан изразиха становището, че за тях участието в съвета на децата е една възможност да се развиват като личности, да намерят нови приятели и  да станат по-самостоятелни и  отговорни към себе си и към другите.
Съвета на децата е учреден по идея на г-жа Иванка Сотирова – заместник-кмет на Община Стара Загора. Той се явява приемник на МОС (Младежки Общински Съвет), които е създаден и функционира от 1996 г. в град Стара Загора. Целта е учениците от 5-7 клас да бъдат естествени приемници и последователи на по-големите ученици  от МОС.
Работата на Съвета на децата е съставна част от системата на образование и възпитание на децата и подрастващите. Тя се провежда в свободното им от училище време с цел развитие на интересите и способностите на личността, удовлетворяване на нейните потребности от познание, общуване, практическа дейност, възстановяване на силите и укрепване на здравето. Основна чел е лобирането за защита на децата, запазване на семейството, борба със заплахите в интернет, изграждане на активна гражданска позиция, популяризиране на спорта и туризма, благотворителност.
На 21.11.2017 г. се проведе тържествена сесия на МОС, на която присъстваха и всички представители на новоучредения Съвет на децата. На нея МОС направи отчет за своята дейност през учебната 2016/2017 г. и набеляза стъпките за развитие през новата 2017/2018 учебна година.

Лекция на тема: Мисия „Живей безопасно“

8
ноем.2017

На 08.11.2017 год. ученици от СУ „Христо Смирненски“ се включиха в организирана  от СНЦ „Самарско знаме“, Община Стара Загора и РД „Пожарна безопасност“, Стара Загора лекция на тема: Мисия „Живей безопасно“. Комисар Стоян Колев, директор на  РД „Пожарна безопасност“ спечели вниманието на децата с интересен разказ за трудната и отговорна работа на пожарникаря и демонстрация на пожарникарско облекло и принадлежности.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Десетокласник от СУ „Христо Смирненски“ държа реч пред препълнена университетска зала

10
юни2017

Станил Генчев от X клас на СУ „Христо Смирненски“ - гр. Стара Загора успешно представи класа и училището си по време на националната ученическа конференция Голямото приключение „От мен зависи“ в гр. София. Събитието се проведе на 10 юни 2017 г. в сградата на Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Форумът даде възможност на 150 ученици от над 30 избрани класни стаи в цяла България да влязат в лидерски роли и да демонстрират научените уроци през годината.
Станил бе класиран в престижната категория „Вдъхновяваща реч“, еквивалент на световноизвестния формат за презентиране „TED Talk”, и разказа пред препълнената аула на университета за голямата цел на класа си за учебната 2016/2017 г., за трудностите, които могат да разклатят мотивацията за учене на младите хора, и как тези трудности могат да бъдат преодолявани с полагането на повече усилия. Неговите основни послания в презентацията му на тема „Пътят към успеха не е права линия“, изготвена под ръководството на г-ца Богдана Денчева в часовете по английски език, а именно – да не се отказваме пред препятствията, да поправяме грешките си, да ходим на училище, за да сбъдем мечтите си, и да си поставяме големи цели – бяха приети с бурни аплодисменти.
В заключителната част на панела с ученическите речи Станил и останалите презентатори отговаряха на въпроси от публиката, по време на които Станил сподели, че негова цел е да завърши 12 клас и да бъде приет в университет, който да му помогне да упражнява мечтаната си професия. В остатъка от деня многобройни гости от публиката поздрвяваха лично Станил за перфектните му презентаторски умения и за вдъхновяващите послания.
На конференцията в ролята на публика за учениците влязоха много гости от различни сфери – представители на училища, институции, неправителствени организации, корпоративни партньори и изявени обществени лидери, които традиционно подкрепят инициативи в сферата на образованието. Гостите се насладиха на различни работилници, щандове, уроци, игри и приключения, организирани и представени изцяло от учениците.

Голямото приключение „От мен зависи” е продължение на годишната конференция „За успеха на всяко дете”, която през последните 4 години се организираше от фондация „Заедно в час“, с подкрепата на фондация „Америка за България”. За първа година основен организатор на събитието е новосъздадената неправителствена организация „От мен зависи”, учредена и ръководена изцяло от възпитаници на програма „Заедно в час“ от различни випуски.

В миналогодишното издание на конференцията СУ „Христо Смирненски“ гр. Стара Загора отново беше представено успешно от учениците от 9 клас с техните 2 видео проекта, които тази година бяха надградени със създаването на YouTube канал за кратки видео мисии с добри дела, служещи за пример как младите хора трябва да се държат в обществото и да се ангажират с позитивни каузи.

Станил обеща на своите фенове от публиката, че ще използва натрупания опит от конференцията да мотивира и други ученици в неговото училище да последват неговия пример, за да усетят вълнението през следващата учебна година да бъдат на негово място.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Представителни уроци

С нас е интересно - забавно, приказно и лесно

 

24
април2017

С най е интересно, забавно, приказно и лесно
На 24.04.2017 г. г-жа В Йотовска и учениците от ГЦО-III клас изнесоха годишен спектакъл на клуб „Малки артисти“. Представеният урок обедини усилията на възпитаниците през цялата учебна година.
Отделните прояви бяха сполучливо композиционно аранжирани и поднесени на публиката смного артистичен реквизит, компютърнапрезентация и българска музика.
Разказани и драматизирани бяха откъси от световната приказна съкровищница и от най-емблематичните произведения на Ив. Вазов, Елин Пелин, Ал. Пушкин. За празничното настроение на малките артисти и гостите звучаха песни на В. Казасян, Хилда казасян и българска народна музика.
Урокът се превърна в истинско емоционално преживяване на всички присъстващи ученици, колеги ,педагогическо ръководтво и представители от програмата „Задно в час“.
Удовлетворение за ученици и учители, убеденост както в собствените възможности, така и в резултатите от съвметсните усилия на деца, пездагози и родители, белязаха празничния финал на проявата.
 

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Светът на думите - реален и вълшебен

 

8
дек.2016

На 8.12.2016 г. в ГЦО – III клас с учител В. Йотовска се откри открит урок по БЕЛ в часа по самоподготовка. Деца, родители, учители и педагогическо ръководство бяха поканени да се присъединят към въображаемото приключение на децата и фантазните образи-пришълци от виртуалното пространство – покемоните, в едно с любими приказни герои.
Демонстрирани бяха игрови и интерактивни методи за усвояване на знания, умения и отношения, изключително аплодирани от родителите. „Ловът на покемони“ бе придружен от:

  • забавни разговори в рими между учениците от IIIв - Атанас, Анелия, Илия, Габриел, от IIIб - Галя и Зоя и Златка от IIIа клас
  • римувана тематична диктовка
  • преразказ на народната приказка „Рибарят и златната рибка“

Финалът на урока бе атрактивно пресъздаване на стиховете на Ал. Пушкин „Рибарят и златната рибка“, които децата, изненадващо за всички, сами бяха наизустили великолепно (Серхан от IIIа и от IIIв - Габриел, Анелия и Атанас).
Всички деца показаха, че успешно се учат да четат, пишат и говорят правилно, да образуват сродни думи, да внимават с думите със струпани съгласни…
Споделените мигове на учене и забавление доставиха радост и удовлетворение на присъстващите.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Открит урок "Аз и думите в моя приказен свят" в ПИГ

 

16
март2016

Растем и учим в приказен свят в занималнята на ПИГ – 2-ри клас с възпитател г-жа Йотовска. С удоволствие и забавление поготвихме нашия представителен урок "Аз и думите в моя приказен свят".
На гости долетя вранката от баснята на Лафонтен „Лисица и врана“ със своя загадка: „Да прочетем, помислим и съставим текст...“.
Не закъсня и другата ни гостенка, търкулна се и... житената питка, предизвикана от увлекателния разказ на Цветеелина от 2-ри „В“ клас. С лекота решихме и нейното предизвикателство – представихме и записахме нейните приключеня с герои опашати и познати...
Дървото на познанието закичихме с нашите знания за съществителни имена, прилагателни имена и глаголи. Така няма да забравим кои са основните части на речта, с която общуваме.
Накрая добрата фея ни възнагради с чудесна торта-изненада за нашите усилия.
Заслужената награда е най-сладка!

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Кой е най-добър четец?

 

25
февр.2015

На 25 февруари 2015 г в ПИГ I клас се проведе открито занятие на тема "Кой е най-добър четец" в часа по занималня по интереси. Присъстваха председателят на МО на началните учители г-жа Костадинова, педагогическият съветник г-н Динев и представители на Центъра за европейски изследвания в град Стара Загора - Габриела Терзиев и Давид Пинто от Португалия, родители и бивши възпитаници на г-жа Йотовска.
Занятието бе подготвено и изнесено съвместно от г-жа Йотовска и доброволците от ЦЕИ.
Децата с гордост и удоволствие четоха откъси от любими приказки и стихотворения. Драматизацията на обичаната от всички приказка "Дядо вади ряпа" и ефектнте костюми на героите, предизвикаха аплодисменти и възторг у присъстващите.
Артистичните преразкази на изучените в ПГ приказки "Трите прасенца" и "Дядовата питка" от учениците Атанас (I б клас) и Цветелина (I в клас) бяха възнаградени със овации от публиката.
Журито, представлявано от по-големите приятели на децата, отличи като първенци в четенето Кирилка (I а) и Атанас (I в).
Със своята артистичност, непринуденост и находчивост се отличиха Панайот (I а), Анелия (I в), Анка (I б) и Златка (I а).
Усилията на децата заслужено бяха възнаградени с грамоти и предметни награди, осигурени от г-жа Йотовска.
На добър час, първокласници, в света на книгите и на знанието!

https://lh4.googleusercontent.com/-M34nexjJQ8k/VPBh4qsFciI/AAAAAAAAGUM/kiP3VCZvHtA/h120/P2250002.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-tbvfNnV7Vjo/VPBh4kk2aaI/AAAAAAAAGUo/o8HnKTAeagk/h120/P2250005.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-Td5trRZIanU/VPBh4mXgkGI/AAAAAAAAGUQ/aIV2asPqe4I/h120/P2250016.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-e-sQDG3_n2E/VPBh5k-9qbI/AAAAAAAAGUU/vnoyUDJmEic/h120/P2250026.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-U4srv2nET7k/VPBh6ByR1nI/AAAAAAAAGUk/k_CduWLRLcI/h120/P2250034.JPG

Подготовка за училищния юбилей

 

25
февр.2014

В училището "кипи" от творческа работа по наближаващия 50-годишен юбилей на училището.
Рецитация по изготвената презентация изпълниха ученици от ПИГ IV клас, с ръководител В. Йотовска. Събитието представено пред училищното ръководство е подготовка и за конкурс посветен на творчеството на поета Христо Смирненски.

https://lh6.googleusercontent.com/-S5Mnr7BMyy8/Uwxf88PODkI/AAAAAAAAEzk/IrTZWT5GdjA/h120/SAM_1146+%2B.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-w5wqufV-wPU/UwxgymM5VLI/AAAAAAAAEzs/XEsU_yc0Hw8/h120/SAM_1156+%2B-.jpg

Късометражен филм на тема „Училището и успеха“

29
юни2016

Деветокласниците от СОУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора заснеха и монтираха късометражен филм на тема „Училището и успеха“.
Учениците от 9. клас на СОУ „Христо Смирненски“ гр. Стара Загора успешно изпълниха голямата си цел за часовете по английски език през учебната 2015/2016 г. – да планират, заснемат и монтират двуезичен филм за училището си на тема успех и мотивация, чрез който на принципа на проекто-базираното обучение в рамките на 8 месеца да развият предметното си знание по английски език и умението си за работа в екип. Проектът беше предшестван от няколко по-малки училищни инициативи, като оргaнизиране на благотворителност с капачки и тържество с поеми на английски език за Св. Валентин, с които учениците вдъхновяваха съучениците си и се упражняваха за голямата си цел.

Късометражният филм спечели място на дветокласниците сред финалистите на V-тата национална ученическа конференция „Образование за успеха на всяко дете“, която се проведе в Нова сграда на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на 11.06.2016 г. Целта на конференцията бе да покаже добри практики от класни стаи в България, в които учениците са поели отговорност за своето учене. За да се подготвят за конференцията, деветокласниците получиха лидерската роля да монтират още един филм: 9-минутно видео с интервютата на още 4 класове от различни училища в България, в търсене на отговорите на въпросите как учат най-ефективно и какво ги мотивира да продължат образованието си.
Деветокласниците от СОУ „Христо Смирненски“ си поставят дори по-високи цели за следващата учебна година, като засега запазват бъдещите си творчески проекти в тайна, за да изненадат съучениците, родителите и учителите си.

Дигитално завещание от абитуриентите випуск 2016

13
май2016

Ученици от 12. клас на СОУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора изготвиха презентация на тема: „Нашето училищно наследство“, по повод своето завършване.

Презентацията е проект, който учениците реализираха в часовете по ЗИП Английски език с преподавателката си г-ца Богдана Денчева, с цел развиване на четивна и писмена грамотност, дигитални умения, вяра в собствения потенциал и умения за работа в екип. Под формата на лесно преносим краен продукт презентацията е подарък и пример за следващите випуски и целѝ да отговори на въпроса защо е важно учениците да завършат средното си образование и да са мотивирани да успяват.

Това е първото по рода си дигитално завещание от абитуриентите за следващите випуски и с тази инициатива учениците от випуск 2016 се надяват да постяват една нова традиция в СОУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора, както и да вдъхновят по-малките ученици да учат английски език.

За осъществяването на презентацията помогнаха г-жа Тодорка Владева – преподавател по АЕ и ръководител на кулинарния проект, който учениците посочиха като любим в презентацията, г-жа Стоянка Гинчева – класен ръководител на 12. клас, и г-жа Силвия Виденова – помощник-директор по учебната дейност.

100 дръвчета в училищния двор

4
май2016

СОУ "Христо Смирненски" гр. Стара Загора участва в играта "100 на 100 добро". При проведеното онлайн гласуване събра необходимите гласове и беше едно от 200-те училища, които получиха правото да засадят 100 дръвчета.
Събитието се проведе на 4 май 2016 г. В засаждането на фиданките от черен бор и летен дъб се включиха както ученици, така и учители с голям ентусиазъм и добро настроение.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Пролетно почистване

4
май2016

Тазгодишното почистване на училищния двор беше съчетано с озеленяването при което бяха засадени борчета и летен дъб.

 


 

24
април2015

Както всяка година през пролетта, учениците от V до XII клас на СОУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора полагат грижи за своя училищен двор.
Традиционното почистване започна и днес, на 24.04.2015 г., по предварително подготвен график. С участието и на своите класни ръководители, учениците ентусиазирано и старателно оплевиха и изметоха асфалтовите алеи, спортната площадка и прилежащия към училището парк.
В слънчевия ден с много жар и старание, с подготвени нови сечива и инструменти, обхванати от пролетно настроение, децата усърдно работиха за да направят района на училището по-светъл, по-приветлив и по-чист.
Отпадъците бяха събрани и изхвърлени в предварително подготвени кошчета за разделно събиране.
Красивият парков двор, почистените пътеки след трудовия ден донесоха много радост и задоволство на всички.
Най-усърдните и трудолюбиви ученици ще бъдат наградени от ръководството на СОУ „Христо Смирненски“, по повод 24 май – Денят на славянската писменост и култура.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

28
април2014

СОУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора отново се включи в инициативата "Да изчистим България за един ден". Почистени бяха района на училището, прилежащите алеи и тротоари.
Организирани по класове, под ръководството на своите класни ръководители, учениците с ентусиазъм грабнаха мотики и чували, за да изпълнят поставените им задачи. Смехът и закачките съпътстваше работата им.
Директорът на училището, госпожа Пенка Трандева, провери почистените и освежени обекти, поздрави учениците и благодари сърдечно за добре свършената работа. На най-трудолюбивите и старателни участници, тя обеща грамоти и предметни награди, които ще бъдат връчени на 24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

19
април2013

В СОУ „Христо Смирненски” – гр. Стара Загора е утвърдена вече ежегодна традиция за пролетно почистване. Тя се провежда в рамките на Националната инициатива „Да изчистим България за един ден”.
Тази дейност се извършва за осма поредна година и е стимул за нашите ученици. На 19.04.2013 г., с предварително подготвени градински уреди и сечива, всички младежи от V до XII клас заеха своята част от големия училищен двор и прилежащия парк. С радост и ентусиазъм, ръководени и от своите класни ръководители, те придадоха светъл, чист и приветлив вид на нашия двор.
Ръководството на СОУ „Христо Смирненски” и лично г-жа Трандева инспектираха работата на децата, поздравиха ги за положения труд, а в Деня на славянската писменост и култура – 24 май, Директорът на училището ще връчи поощрителни награди и грамоти на най-работливите, най-усърдните и най-съзнателни ученици.

Зарежда се...Зарежда се...

21
април2012

В СОУ "Христо Смирненски", град Стара Загора, се проведе пролетно почистване на училищния двор, градинките и районите около тях, като част от Националната инициатива "Да изчистим България за един ден".

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

/ ученици и учители рамо до рамо се трудиха да направят двора по-чист и приветлив /

В съботния ден всички ученици и учители, с готовност и настроение, "въоръжени" с метли и лопати, дружно се включиха в тазгодишното пролетно почистване. Това е ежегодна наша традиция. Училищният двор, алеите и площадките бяха почистени от храсталаци и треви. Дърветата и бордюрите бяха варосани и дворът блесна.
Ръководството на СОУ "Христо Смирненски" поздрави най-трудолюбивите и инициативни ученици, а предметните награди и подаръци ще бъдат връчени на 24 Май – Денят на българската просвета и култура.

С усет към красивото и доброто

11
дек.2014

За коледните празници учениците на нашето училище бяха зарадвани с нова придобивка. Когато пристъпят прага, те виждат пред себе си изрисуваните стени с теми от приказки, с вълшебните думички "моля" и "благодаря", с омагьосващите пъстри цветове на букварчето. Рисунките украсяват етажа на първокласниците и децата от подготвителните групи.
Атмосферата в училището е видимо позитивна и се работи спокойно и с увереност. Това е резултат от постоянните усилия на Директора на СОУ "Христо Смирненски" Пенка Трандева-Рибарска.Изцяло нейна е и идеята за изработването на красивите илюстрации, която под вещото и ръководство скоро вижда "бял свят".
Съвсем безкористно и с много усет г-жа Дора Владева, преподавател по английски, руски и френски език,  влага любовта си към децата, превръщайки скучните стени във весели картини.
Оживелите картини оставят траен отпечатък и ведрост у децата, провокират тяхната фантазия и възпитават в естетика и доброта.

Източник: zarata.org

Зарежда се... Зарежда се... Зарежда се...

Форми на ученическо самоуправление

В СОУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора, успешно се прилагат мерки за превенция от отпадане от училище и намаляване броя на допуснатите неизвинени отсъствия от учениците, чрез тяхното ангажиране в различни форми на ученическо самоуправление.

  • Въведено е дежурство на учениците по време на междучасията;
  • Ученическият съвет участва в организацията и реализацията на училищни празници и тържества.

Зарежда се... Зарежда се... Зарежда се... Зарежда се...

Център за европейски инициативи

От 2012-2013 учебна година СОУ "Христо Смирненски" – Стара Загора работи съвместно с Центъра за европейска инициатива (facebook страница).
Първоначално бяха включени учениците от ПИГ III клас. През 2013-2014 учебна година се работи с ученици от полуинтернатни групи от I до IV клас.

Центърът за европейски инициативи е регистриран като фондация, осъществяваща дейност в обществена полза - заимстване и прилагане на европейски добри практики и полезни модели, свързани с развитието на гражданското общество. Приоритетно Центърът осъществява проекти и инициативи, адресирани към младите хора и стимулиране на тяхната ангажираност в обществения живот.

 

19
март2014

Маскен бал

На 19 март 2014 г. с гост Елина Еглайт от Латвия учениците от ПИГ III клас изработиха с много вещина маски, които оцветиха и носеха на имповизиран маскен бал.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

 

18
февр.2014

Изработване на пролетни апликации

На практическо занятие с IV клас присъства Себастиан Карл Кербош от Швеция. Учениците изработваха пролетна апликация на тема "Пролетта в България и Швеция".

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

 

27
ноем.2013

Открит урок за 4 клас – Един учебен ден в нетрадиционни рими

На 27 ноември 2013 г. съвместно с предтавителите на Центъра на европейска инициатива – Климент Бонев, Тамара Парфенюк (Украйна), Себастиян Карл Кербош (Швеция) и Елина Еглайт (Латвия) се проведе практическо занатие в часовете по "Занимания и интереси" под формата на групова работа. Темата на занятието беше "Един учебин ден в непретенциозни рими".
 

Spoiler:

1 - СУТРИН

Часовникът звъни:
- Бързо ставай ти!
Подскочи, рипни,
раница вземи!
- Чакай! Първо се измий,
Лицето си изтрий,
перчема си среши,
плитка си сплети!
Чак сега раницата стягай,
към училището бягай!

2 – КЪМ УЧИЛИЩЕ

Към магазина ще намина,
да хапна няма да подмина!
Напълних си търбуха,
а главата – куха!
Сънен, без да мигам,
в училище пристигам.
С книжчица една
там ни чака госпожа,
към науката ни води
с трудности, несгоди.
Но така е мой човек,
пътят не е лек.

3 – В КЛАС

Госпожата настоява:
- Бързо запиши – единици, десетици и стотици…
Станах като мишка в трици.
Умножение, деление –
това е моето мъчение
Имало и избавление:
Генова е със звънеца като привидение!

4 – МЕЖДУЧАСИЕ

Междучасие, ура!
Почва „класова” борба:
Ръкопашен бой, кикот, смях, закачки,
често и играчки-плачки…
Ето че звънецът пак удари –
сяда кой където свари.
Госпожата идва с дневника в ръката
и без никаква злина
настава строга тишина.
Тя урока пак реди,
но не чуват нашите уши.
В главите мисъл имаме една –
да подремнем ли на тишина?
Но... днес и утре ако караме така –
двойки идват на крака.
И родителят ми вкъщи
почва много да се мръщи:
- Стягай се, учи!
Че по главата ще затропа
и родителската сопа!

5 – У ДОМА

Избор нямам,
над уроците залягам,
че матурата е трудна,
а мисълта е мудна.
Тренирам и се упражнявам,
волята си закалявам
да завърша с постижение моето учение!

6 –  В ЗАНИМАЛНЯТА

НЕДКА тропа с крак –
задачата е мъчна – как?
Чуди се и се ядосва,
мърмори и пустосва,
но мисълта напира –
решение намира.

СТЕФКА чуди се и мае:
„Т” ли, „Д” ли, тя не знае.
Миг вдъхновение – осени я прозрение:
поклаща се и – о! – внезапно
думите изписва точно, ясно!

СИМЕОН (ЖЕКО)  цъка с език:
- „Конят е велик”!
Даже във значение
на Жековото обучение!
(Тук намигаме – Защо?
Ние си разбираме)
Майсторски го Жеко направлява:
- „Мирнос!”, „Равнос!” – в цяла лозенска „държава”
Мартин без Жеко не скучае,
често с Чопъра играе…

Даже ПЛАМЕН изкласи –
знае тикви и кратуни да брои.
Таблицата безпогрешно рецитира
и веднага частното намира.
Решава всички безотказно,
вече „няма празно”.
Пише ясно и в захлас
диктува си на глас.
Текстове чете без да избира,
но дали ги той разбира?

МАТЬО  все тренира и тренира
дано и футболът да триумфира.
Сърди се, крещи и се нервира –
стотици, хиляди...  едва намира.
Но отмине ли ината
заработва му главата
И усмивката през сълзи.
лицето му краси.

МЕХМЕД сериозен, но неразбрал,
че сборника на госпожата
не драска се със химикал.
Сърди му се тя, горката,
че има време до заплата.
Всяка грешка се заплаща –
приятелството с колежка
ръжда не бива то да хваща.

ВАСИЛ -  чудесен той се е родил!
Отдава му се всичко с лекота.
Каква ли ще е таз глава?
Има мисъл и разбиране,
моля без учителско намигане!
Бъдеще предвиждаме чудесно,
щом всичко му е толкоз лесно.

ХАЛИЛ – последен той реши
че на занималня ще седи.
Но за всеобщо изумление
иска специално отношение:
домашните да пише госпожата,
а той да клати си краката.

БОГДАНА отдалеч пристигна
и закачливо ни намигна.
Учтиво и любезно на „Вие” разговаря,
думите си не повтаря.
Умничка и хубавица –
нова странна птица.

ГИЧА тича и лудува,
къде е Мусала на картата мъдрува.
Изведнъж „умната” глава реши,
че там манджата ще ври.

БОЖИДАР -  лесно се не дава,
в битки бързо се вклинява:
Ръце размахва и „тукати”,
якичко като борец се млати.
Ала пише ли – незнайно
от букви шест,  три остават трайно.

БИЛИ пак „хапе” химикала,
тъй лесно времето минава...
Стреснеш го – върти очи, госпожа да заблуди –
мига, пръстите брои, но ... задачата реши.
Седнал – трудно пише и току застине,
прав – може! Бърза да почине.
Това му е чалъма,
така науката напъна.

ДАНИЕЛ – „ето” „тука” и  „така”
вдига все ръка...
„Таковото” не му помага,
често го излага.
Реши ли да е ученик –
чете, пише, смята тоз умник!
Но отвори ли устата,
класната ни дисциплина
пак по дяволите си замина.

ФЛОРЕНЦИЯ изящна и растежна
в момента много е вървежна.
Художничка прекрасна,
но защо ли бърза да порасне?
Препоръчвам лесно да не се дава,
ходи - прави, много да внимава,
че преоткрила пòла,
не бива да си бие „автогола”.

ПЕПА като манекенка
и на математиката фенка,
към дъската бодро крачи
да решава пак задачи.
Мята буйни къдри,
отговори мъчни мъдри,
кърши дълги пръсти,
мига с мигли гъсти.
Дългите крака преплита:
ето тука трудността е скрита:
- Госпожо, имало решение! -
въздиша тя със облекчение.

ИСА мъдрее и се възвисява,
скоро като призрак ще се появява.
Умът добре сработи –
винаги с високи обороти.
Но повечко трябва да яде,
битката докрай да доведе,
че тази „интелектуална мощ”
да се поддържа трябва ден и нощ!

ГАЛЯ – погледът върти –
все някого следи:
„Тука ли си или там –
къде да съм – и аз не знам”.
Майка ѝ все обещава:
„Галя занималнята ще посещава!”
Там първа ще е примадона,
таз звезда – кокона,
че била от сой голям,
аз как пък да не знам?!

Такива са си мойте ученици
и още десет палави главици -
неповторими същества –
с тях дните си деля.

И вярвам, някой ден
ще си спомнят (ли) за мен!?

С обич: Велина Йотовска

Под ръководството на г-жа Йотовска, чрез забавни рисунки и колажи, бяха пресъздадени основните режимни моменти и поведенчески особености на децата от IV клас.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...