Прием 2021/2022 г.

 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.
 
ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 05.07. – 07.07.2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2021 г.
ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2021 г.
ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26.07. – 27.07.2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30.07.2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02.08.2021 г.
 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА