ПРИЕМ 2022/2023 г.

 

Прием в 8 клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.
 
ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 05.07. – 07.07.2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12.07.2022 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 13-15.07.2022 г.
ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21- 22.07.2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2022 г.
ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26.07. – 27.07.2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01-02.08.2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03.08.2022 г.

https://www.souhssz.setra.icnhost.net/2020/docs/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB.jpg
 

Прием в 5 клас

 

Прием в 1 клас

 

Прием 2021/2022 г.

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА