ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

1. ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП.

 

2. ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ.

 • Избор на изпълнител за приготвяне и доставка на закуски за децата от ПГ и учениците от I-IV клас от СОУ "Христо Смирненски" град Стара Загора за учебните дни през 2016 г.
  Линк за сваляне на документите
   
 • Възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана, глава 8 а от ЗОП. Приготвяне и доставка на закуски за учениците от I-IV клас и закуски от поевтиняване на храната за учебните дни на календарната 2015 г.
 • Доставка на компютърна техника по НП "ИКТ в училище" за СОУ "Христо Смирненски" град Стара Загора. Възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана, глава 8 а от ЗОП.
 

3. НОРМАТИВНА УРЕДБА И ДР.

 • Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за ОП, както и за реда за поддържането на профила на купувача на СОУ "Христо Смирненски" град Стара Загора.

  Линк за сваляне на документите

 • Вътрешни правила за поддържане профила на купувача.
  Линк за сваляне на документа

 

4. АРХИВ.

 • Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за децата от подготвителните групи и учениците от І до VІІ клас  от СОУ "Христо Смирненски" - град Стара Загора за учебната 2014-2015 година".
ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

 • Забележка: Всеки отворен за преглед документ може да бъде свален и като се избере от меню Файл  опцията Изтегляне или Изтегли като  (бутона https://lh3.googleusercontent.com/-BtkMKOuvYCA/VlVZXbikGaI/AAAAAAAAH0I/aDDEoJjAeLM/h120/down.png).