ХИПЕРАКТИВНОСТ ПРИ ДЕЦАТА

Уважаеми родители!
През последните години все по-често се говори за хиперактивност при децата. Това е сериозен проблем, но той  може да се преодолее с навременни мерки и нашите съвместни усилия.
За ваше улеснение Ви предлагаме анкета, която може да ви ориентира за особеностите на хиперактивното дете и дали вашето е такова.

 

 

Ако сте родител на хиперактивно дете, наложително е да се обърнете към специалист за адекватно разрешаване на проблема. След това остава само да се заредите със спокойствие и безгранично търпение и нещата ще си дойдат на мястото.