ЛИТЕРАТУРНА ЕЛЕКТРОННА КАРТА

13 юни 2016 г.

Към националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през 2015/2016 г. бе изготвена Литературна електронна карта, която предоставяме на вашето внимание.

Към електронната литературна карта са включени и кръстословица и интерактивни игри, които можете да свалите и ползвате от този линк.
 

25 март 2016 г.

Участие на СОУ „Христо Смирненски“ в Педагогическо ателие на тема: “Дигитализация на наличното образователно съдържание по български език и литература”, проведено във II основно училище “П. Р. Славейков”, гр. Стара Загора
В ателието участват учители по български език и литература от различни училища в Старозагорска област, ръководители на екипите за реализация на проекта за литературна електронна карта.
Идеята на събирането беше да се обменят идеи и коментари на свършената от екипите работа.
Работата на ателието започна с представената от Йорданка Стойчева, преподавател по БЕЛ в СОУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора, презентация, онагледяваща изпълнението на проекта до настоящия момент. Нейният коментар допринесе за ориентация на присъстващите.
Експертът по БЕЛ господин Иван Желязков беше очарован от работата в нашето училище и ни приветства за правилната посока, в която сме поели и ни пожела по-нататъшна успешна и ползотворна работа.