РАБОТА ПО ПРОЕКТИ - 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Работа по Национални програми и проекти

 1. Национална програма  “Информационни и комуникационни технологии в училище /ИКТ/”
 2. Национално програма  „Без свободен час“,модул „Без свободен час в училище“,
 3. Национална програма  „Оптимизация на училищната мрежа”,Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните   общежития”
 4. Международен проект на Фондация  „Четири лапи“ – „Децата се учат как да защитават животните“.
  През 2017/ 2018  година учениците от първите класове  работиха по проект ЧЕТИРИ ЛАПИ. Първокласниците разбраха, че и дивите животни се нуждаят от дом, където да се подслонят. Убедиха се, че и животните чувстват. Домашните любимци стават  членове на нашите семейства.  Животните винаги са били важна част от живота на човека от дълбока древност. Силата и величието на някои от тях, деликатността и красотата на други са впечатлявали човека и той ги е превърнал в символи. Такива са: змия, гълъб, еднорог, пегас, русалка, дракон и др.
  Учениците се убедиха , че както човек не може да живее сам, а в общество, така и животните стават важен помощник на човека, работейки редом с него.
  Запознаха се и с отрицателните страни на хората, които експлоатират животните, превръщайки ги в източник на доходи-  боевете с кучета на живот и смърт;  танцуващите мечки по панаири и улици.
  Работата по проекта завърши с участие в национална изложба  в Музея „Земята и хората“, където се представихме с три рисунки.

  Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

 5. Програма „Заедно в час“ на фондация „Америка за България“.
 6. Национална програма  „Осигуряване на съвременна образователна среда“
  - Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“
  - Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“
 7. Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване
 8. Национална програма  „Развитие на системата на предучилищното образование“
 9. Проект  “Моето първо работно място“ - МОН и КНСБ
 

Работа по Оперативни програми на ЕС и Европейски проекти

 1. Схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема  "Училищен плод"  и схема  "Училищно мляко"  с  финансовата подкрепа на Европейския съюз
 2. Проект  „Размяна на коледна украса“  по инициатива на Информационен център „Европа Директно“.
 3. Пилотен проект  „Система за ранно предупреждение за риск от отпадане на учениците от образование“
 4. Проект ВG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час ), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционнни фондове.
 5. Програма  „Европейски младежки инициативи“
 6. Участие в инициативи на Международен младежки център Стара Загора
 7. Проект  "В грижа за децата и техните семейства" - Община Стара Загора
 

Работа по механизми

 1. Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна  предучилищна и училищна възраст
 2. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 3. Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап
 4. Механизъм за предоставяне на обща и допълнителна  подкрепа  на личностно развитие на децата и учениците от СУ „Христо Смирненски“ Стара Загора
 5. Национален план за противодействие на тероризма

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

„Пиша и чета – вече не греша“

 

08.06.2018г. В СУ „Христо Смирненски“ се проведе състезание „Пиша и чета – вече не греша“ . В надпреварата се включиха ученици от 5,6 и 7. клас, които писаха текст, редактираха  и съставяха изречения. Накрая всички участници получиха награди.
Инициативата е част от училищния план в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Маратон на четенето

 

На 20.04.2018 г. в Маратона на четенето се включиха и ученици от шести клас, които прочетоха  с много желание Йовковия разказ “Серафим” и анекдоти за Хитър Петър.
Същият ден група ученици от 5, 6 и 7. клас посетиха РБ “З. Княжески”, четоха на верижка приказки, разглеждаха книжки. Някои ученици, вече читатели на библиотеката, върнаха прочетените книги и заеха нови. За всички четенето в РБ “З. Княжески” беше едно приятно изживяване.
И двете инициативи са част от дейностите, заложени в училищния план  за насърчаване и повишаванена грамотността през 2017/2018 учебна година.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

В света на народното творчество

 

На 17.04.2018 г. за поредна година ученици от 2-4. клас от СУ „Христо Смирненски”, Стара Загора се  включиха в традиционния Маратон на четенето,  който се провежда отново през месец април, под мотото „Четяща Стара Загора”.  Децата се потопиха в света на народното творчество. В продължение на час с много желание и ентусиазъм  те четоха народни приказки и анекдоти. Изявата е част от дейностите, заложени в училищния план в изпълнение на националната стратегия  за насърчаване и повишаване на грамотността през 2017/2018 учебна година.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Бъдни вечер

 

Драматизацията "Бъдни вечер” беше замислена и включена в училищния план за насърчаване и повишаване на грамотността и се реализира като част от Коледното тържество.    
Главни действащи лица бяха ученици от 5 и 6 клас, които ни въведоха в един български дом и ни направиха свидетели на традициите и обичаите на Бъдни вечер, когато цялото семейство се събира около трапезата в очакване на Христовото Рождество.
Събитието се осъществи под ръководството на преподавателите по български език и литература г-жа Стойчева, г-жа Драгиева и г-жа Пенева.

Зарежда се...

Седмица на четенето

 

Националната седмица на четенето в СУ „Христо Смирненски“ продължи с четене по роли, в което участваха ученици от 5-7 клас. На 13.12.17 г. в кабинета по български език се събраха момичета и момчета, които подбрали предварително текстовете и разпределили ролите, ни направиха свидетели на своите артистични изпълнения.
С огромно желание и нетърпение се включиха в инициативата „Деца четат на деца“ и учениците от ЦДО – 4 клас с ръководител госпожа В. Йотовска. На 15.12.17 г. след като техните по-големи съученици от 6 клас прочетоха за тях разказа „Серафим“ от Йордан Йовков, четвъртокласниците  с много ентусиазъм четоха и рецитираха избрани любими  текстове от своите читанки.  С това приключи Националната седмица на четенето, но инициативите, включени в училищния план за повишаване на грамотността продължават.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Седмица на четенето

 
Началото на Третата национална седмица на литературното четене /11-15.12.2017 г./ в  СУ „Христо Смирненски“ бе поставено с връчването грамота на единадесетокласника Станил Руменов Генчев за есе на тема „Европа в   България“   2017, с  което участва в Национален  литературен ученически конкурс „Европа в България“ 2017 г., организиран от Министерството на образованието и РУО Стара Загора. Конкурсът е част от Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020).
В изпълнение на училищния план за насърчаване и повишаване на грамотността ученици от 2-4. клас се включиха в Национална седмица на литературното четене.
На 12.12.17 г. в училищната библиотека се събраха най-запалените второкласници и третокласници, любители на приказки истории, които четоха с много трепет и вълнение.
По-големите, четвъртокласниците, изпълнили цяла класна стая, четоха по роли с много емоция и артистизъм.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Урок по родолюбие

 
На 31.10.2017 г. ученици от четвърти клас с ръководител госпожа Велина Йотовска участваха в тържественото честване на Деня на народните будители. Те представиха урок по родолюбие „Искрица бъзрожденски огън“. Изявата е част от дейностите, заложени в плана на училището в изпълнение на националната стратегия  за насърчаване и повишаване на грамотността през 2017/2018 учебна година.

Зарежда се...Зарежда се...

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ - 2016-2017 УЧЕБНА ГОДИНА
Специална награда – посещение в Дома на Европа

21
окт.2017

На СУ „Христо Смирненски“ - гр. Стара Загора, за втори път  е присъдена Специалната награда на Представителството на Европейската комисия в България за изключително и ефективно изпълнение на проект „Аптека под небето“, с който училището участва   в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“.
На 28.06.2017 г. на госпожа Валентина Спасова – главен учител, преподавател по биология и здравно образование и ръководител по изпълнение на проекта, са връчени грамоти и предметни награди. На награждаването в Министерството на здравеопазването присъства проф. д-р Николай Петров - министър на здравеопазването,  и представители на други министерства - партньори в рамките на конкурса.
На 17.10.2017 г. учениците, участвали в реализирането на  наградения проект, посетиха  Дома на Европа в гр. София. Тук  се запознаха със структурата на Европейския парламент и функциите на Европейската комисия, активно се включиха в дискусията за ролята на младите хора в съвременния свят. Приятни емоции предизвика у тях и проведената занимателна игра, целяща да затвърди получените този ден знания. Интересно поднесената информация от млади хора, работещи в Представителството на Европейската комисия, ги накара да осъзнаят, че мечтите и целите на всеки човек са осъществими, стига той да има нужното образование, воля и упоритост. Голям интерес предизвика сред учениците и  изложбата на кино-снимачна техника от миналия век, която те разгледаха. Под ръководството на професионален екскурзовод се проведе и туристическа обиколка за разглеждане забележителностите в центъра на столицата.
СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора участва три поредни години в Националния ученически  конкурс, организиран от Министерството на здравеопазването, като завоюва две специални награди – през учебната 2014/2015 г. за изпълнение на проект „Бъди разумен. Живей без тютюнев дим“ и през 2016/2017 учебна година за реализиране на проект „Аптека под небето“.
През 2015/2016 г. заслужи първото място за забележително и оригинално изпълнение на проект „Лицата на здравето“.
През всички тези години ръководител по изпълнение на оригиналните проекти е г-жа Валентина Спасова. Благодарение на съвместната дейност на учители, ученици и родители, със съдействието на училищното ръководство в лицето на г-жа Пенка Трандева – директор на училището, стъпка по стъпка учениците разбраха ползата от един по-добър и здравословен начин на живот.
В процеса на игри и учене те се докоснаха до очарованието на българската природа, осъзнаха колко е важно да познават свойствата на лечебните растения, да ограничат тютюнопушенето и употребата на лекарствени средства, да спазват принципите на здравословното хранене.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...


Проект "Аптека под небето"

29
юни2017

На 29.06.2017 г. на тържествена церемония в Министерството на здравеопазването бяха наградени финалистите от Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“.
За трета поредна година СУ „Христо Смирненски“, гр.Стара Загора участва в този конкурс и за трети път печели престижната награда с реализирането на училищен проект „Аптека под небето“, под ръководството на г-жа Валентина Спасова – главен учител и преподавател по биология и здравно образование. Оригиналният проект, свързан с изучаване на билките в България, завоюва Специалната награда, която се връчва от Представителството на Европейската комисия в България – посещение на офиса на Представителството на Европейската комисия в България.
Лично Министърът на здравеопазването проф. Николай Петров връчи на г-жа Спасова почетна статуетка, специална грамота, цифров фотоапарат „САNON“, карта памет „TOSHIBA“.
Грамота за специалната награда връчи г-жа Леда Шиякова – съветник на ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България.
Партньори в конкурса бяха: Министърство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта и Министерство на околната среда и водите. Техните представители подариха предметни награди.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Работа по Национални програми и проекти

 
 • Национална програма “Информационни и комуникационни технологии в училище /ИКТ/”.
 • Международен проект на Фондация „Четири лапи“ – „Децата се учат как да защитават животните“, 1-ви клас , р-ли: Бл. Василева, К. Иванова, М. Неделчева.
 • Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ , организиран от Министерството на здравеопазването, чрез реализиране на училищен проект „Аптека под небето“. р-л:  В. Спасова.

На 06.04.2017 г. в СУ „Христо Смирненски“ – Стара Загора се проведе спортно състезание „Бързи, смели, сръчни“ под надслов „Който билките обича – здрав и бодър бързо тича“. Това е една от изявите по проект „Аптека под небето“, с който училището участва за пореден път в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“, организиран от Министерство на здравеопазването.
Участваха два отбора от ГЦО – III клас с учител г-жа Велина Йотовска. Отборите бяха с имена на много популярните и често срещани билки – „Невен“ и „Синя жлъчка“ и включваха по шест състезатели. Състезанието се ръководеше от г-жа Валентина Спасова – гл. учител и ръководител по изпълнение на проекта. Помощник ѝ беше г-жа Пепа Славова – ст. учител по човекът и природата. Чрез забавните игри „Познай билката“, „Бъдете здрави“ и „Зарчето хвърли и играта спечели“ децата показаха, че са научили много интересни и полезни факти за българските лечебни растения. В оспорваната надпревара победител стана отбор „Невен“.
Съдиите, които оценяваха двата отбора, бяха в състав: гл. съдия г-н Пламен Динев – педагогически съветник и съдия по футбол, г-н Кузман Кузманов – старши експерт в РУО Стара Загора и г-н Виктор Динев – представител на Международен младежки център – Стара Загора и съдия по футбол.
Състезанието премина при голям интерес от страна на гости, родители, учители и ученици.
Купи, грамоти и предметни награди връчи на участниците г-жа Пенка Трандева – Директор на училището.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

На 16.02.2017 г. в оспорвано кулинарно състезание на тема: „За вкусове разни – ястия с билки разнообразни“ взеха участие ученици от V и VI клас от СУ „Христо Смирненски“ – Стара Загора, разделени на три отбора. Изявата е по проект „Аптека под небето“ от Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“, организиран от Министерството на здравеопазването.
Завоюваните през предходните две години първи места и специална награда мотивираха учениците и техния ръководител – г-жа Валентина Спасова, да продължат работата по проекта.
Участниците премериха сили в надправата за оригинален сандвич и билков чай. Състезателната треска обхвана и публиката и създаде много настроение.    
Равностойната битка беше решена след забавна игра и демонстрация на рецитаторски умения. Журито определи крайния победител  - отбор „Магданоз“.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

 • Програма „Заедно в час“ на фондация „Америка за България“.
 • Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“.
 • Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване.

 

Работа по Оперативни програми на ЕС и Европейски проекти

 
 • Схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "училищен плод" и схема "училищно мляко" с  финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

 • Проект „Размяна на коледна украса“ по инициатива на Информационен център „Европа Директно“.

Прец м. ноември нашите ученици от подготвителните групи и началния курс за поредна година се включиха с интересни, разнообразни и красиво изработени предмети за Коледна украса.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

 • Пилотен проект „Система за ранно предупреждение за риск от отпадане на учениците от образование“.
 • Проект ВG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Сформирани групи:
1. Дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците – 12 групи, от които:
 - 4 в област Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
 - 3 в област Здравно образование и здравословен начин на живот
 - 3 в област Спорт
 - 2 в област Изкуство и култура

2. Дейности за преодоляване на обучителните затруднения на учениците - 20 групи, от които:
 - 17 групи в област Български език и литература
 - 3 групи в област Математика

 • Програма „Европейски младежки инициативи“.
 • Проект „Нов път за нови таланти в преподаването“ (A new way for new Talents in Teaching/NEWTT 2015-3741/001-001 по Договор за безвъзмездна помощ № 2015-3741/001-001), финансиран от Европейската комисия по програма "Еразъм +", Ключова дейност 3: Експериментални политики”.

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2016/2017

 
В изпълнение на националната стратегия за повишаване и насърчаване на грамотността в СУ „Христо Смирненски“, през настоящата учебна година, се извършиха следните дейности:

 

 • Предстои участие в XII Маратон на четенето с ученици от V-X клас и техните преподаватели по български език и литература, м. април 2017
 • Предстои "Аз обичам да чета" - прочети книга в училищната библиотека с ученици от I-IV клас, м. април 2017
 • "Четене по роли" с ученици от II-IV клас и техните класни ръковозители, м. март 2017
 • Драматизация по романа "Под игото" с ученици от III, V и  VII клас във връзка с Националния празник на Република България Трети март, м. март 2017

  Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

 • "Да почетем заедно" - четене с родители на ученици от III клас с р-ли Ир. Димитрова, Зл. Горанова и Н. Желязкова, м. март 2017

  Зарежда се...Зарежда се...

 • "Кой е по-по-най" - състезание за най-добър четец на ученици от II-IV клас с р-ли Н. Стоянова, Г. Бъчварова, М. Вълкова и Кр. Драгиева, м. февруари 2017

  Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

 • Изработване на постер с послания на известни творци за литературата и изкуството, изготвен от ученици от VIII и X клас с р-л Р. Драгиева, м. януари 2017
 • Участие в Националната седмица на четенето, 13 октомври 2016

  Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

  Във връзка с провеждането на Национална седмица на четенето от 10-14.10.2016 г. в СУ „Христо Смирненски”, гр. Стара Загора на 13.10.2016 г. в кабинет 25 се проведе литературно четене с ученици от V-VII и X клас, а в библиотеката на училището четоха най-алките ученици от II-IV клас.
 • "Деца четат на деца" - съвместна инициатива на ученици от V-VII клас с р-ли Й. Стойчева и Св. Русева, м. октомври 2016
РАБОТА ПО ПРОЕКТИ - 2015-2016 УЧЕБНА ГОДИНА

Национален конкурс „Посланици на здравето“

Още едно национално отличие за СОУ „Христо Смирненски“
СОУ „Христо Смирненски“, град Стара Загора – победител в конкурса на Министерството на здравеопазването „Посланици на здравето“, възрастова група – 5-8 клас, 2015/2016 г.

 

Тази учебна година проектът със заглавие „Лицата на здравето“ се пребори  в оспорвана конкуренция с 44  проекта на училища от цялата страна и спечели  I-то място. Под мотото „За да бъдем здрави, трябва да се храним здравословно, да се движим активно и да мислим позитивно“ през учебната 2015/2016 г. в СОУ „Христо Смирненски“ се проведоха редица дейности, насочени към  решаване на проблеми, свързани със здравословния начин на живот и двигателната активност – две от лицата на доброто здраве. Благодарение на съвместната дейност на учители и ученици, със съдействието на училищното ръководство в лицето на г-жа Пенка Трандева – Директор на училището, търпеливо и аргументирано, чрез интересни и разнообразни дейности, в процеса на игри и учене накарахме учениците да осъзнаят колко е важно да  спазват принципите на здравословното хранене, да ограничат употребата на вредни за организма храни, да осъзнаят значението на физическата активност за укрепване на здравето. И така стъпка по стъпка да ги поведем към един по-добър и здравословен начин на живот.
Ръководител по изпълнение на победилия проект „Лицата на здравето“ е г-жа Валентина Спасова – главен учител по биология и здравно образованние.
Наградата за забележително и оригинално изпълнение на проекта бе връчена на тържествена церемония в Министерството на здравеопазването на  13.06.2016 г. от д-р Радосвета Филипова – представител на МЗ и Директор на Дирекция „Промоция на здравето и профилактиката на болестите.“           
Присъстваха и представители на партньорите в рамките на конкурса : Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите , Представителството на Европейската комисия в България, журналисти, учители и ученици.
СОУ „Христо Смирненски“ участва в Националния ученически конкурс за втора поредна година. През учебната 2014/2015 г. спечели Специалната награда на Представителството на Европейската комисия в България за реализирането на проект „Бъди разумен.Живей без тютюнев дим“ и подхода „Предай нататък“.
 

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Галерия със снимки:

Работа по Национални програми

 
 • Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване.
 • Национална програма “С грижа за всеки ученик”
  1. Модул “Осигуряване на допълнително обучение на децата от подготвителните групи”.
  2. Модул “Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”.
 • Национална програма “Информационни и комуникационни технологии в училище /ИКТ/”.
 • НП “На училище без отсъствия”.
  1. Мярка “Без свободен час”.
  2. Мярка “Без отсъствие”.

  Екскурзия в Котел и Жеравна
  23.04.2016 г.

  Група ученици от СОУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора посетиха Музея на възрожденците, Етнографския музей - Галатанско училище и Природонаучния музей в гр. Котел. Изкачиха се до паметника на цар Ивайло, намиращ се по пътя Котел-Жеравна.
  Разгледаха родната къща на Йордан Йовков в с. Жеравна, направиха интервю с уредника на музея.
  Учениците бяха много удовлетворени и впечатлени от видяното.

  Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

  Екскурзия в Пловдив

  16.04.2016 г.
  За учениците от V и VI клас в СОУ „Христо Смирненски“, влючени в НП “На училище без отсъствия”, мярка “Без отсъствие” беше организирана екскурзия в гр. Пловдив с неговите забележителности. Голям интерес предизвика Националният природонаучен музей с неговата богата и обновена експозиция.
  Силно впечатлени останаха учениците от Стария град с възрожденските си къщи и калдъръмени улици, от Етнографския музей с ателието за рисуване на великденски яйца, църквата „Константин и Елена“, както и от модернизирания Античен форум.

  Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

  Коледен карнавал
  16.12.2015 г.

  Ученици от СОУ „Христо Смирненски“, влючени в НП “На училище без отсъствия”, мярка “Без отсъствие”, участваха в коледен карнавал на 16 декември, 2015 г. Аниматори и „снежинки“ предложиха на децата разнообразни игри и състезания.  Танци, песни и весел смях изпълваха в продължение на два часа празничната зала.

  Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Работа по Оперативни програми на ЕС

 
 • Схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - “Училищен плод”, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет.
 • Проект “Размяна на Коледна украса” – Информационен център “Европа Директно”.
 • Програма „Европейски младежки инициативи‘‘.
 • Програма „Заедно в час“ на фондация „Америка за България“
  Открит урок по английски език
  15.04.2016 г.

  На 15 април деветокласниците от СОУ „Христо Смирненски“ гр. Стара Загора участваха в открит урок по английски език под ръководството на г-ца Денчева, учител по програма „Заедно в час“. Деветокласниците бяха любезни домакини на 12 свои връстници от Германия с ръководители г-ца Каролине Лоц и г-н Емил Беров, учител по немски език в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ гр. Стара Загора.
  По време на открития урок деветокласниците представиха голямата си цел по английски език за края на учебната година – да заснемат двуезичен филм-реклама за  СОУ „Христо Смирненски“ гр. Стара Загора, като изработиха част от английските реплики за филма, упражниха умението си за работа в екип и рефлектираха върху въпроса „Какво е успех?“ като ключов елемент от сценария на филма.
  Инициативата за посещението на гостите от Германия в часа бе част от активностите, планирани в стажа на учениците на г-ца Лоц като доброволци. Откритият урок на деветокласниците от СОУ „Христо Смирненски“ гр. Стара Загора беше повод за запознанство и с 12 десетокласници от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ гр. Стара Загора, като по време на срещата се размениха много усмивки, още реплики на английски език и обещания за следващи съвместни проекти.

  Зарежда се...

  Начало на учебната година
  16.09.2015 г.

  Новата учебна година започна с нов преподавател по програма „Заедно в час“ - Б. Денчева.

  Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2015/2016

 
https://lh3.googleusercontent.com/--yfh_TwnNkk/Vmf00CDiCCI/AAAAAAAAH5E/3q7Yqxw9IGs/s1600/book-gift-wrap1.png

В изпълнение на дейностите, заложени в училищния план за насърчаване и повишаване на грамотността в СОУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора са предвидени поредица от събития и инициативи, които може да разгледате по-долу.

 

13 юни 2016 г.
За изготвената Литературна електронна карта може да прочетете на тази страница.

26 април 2016 г.
Децата от ПГа, б, г представиха театрализираната приказка „Вълкът и седемте козлета“.
Под ръководството на г-жа Костова и г-жа Димитрова малчуганите демонстрираха знания и актьорски умения. Този педагогически метод е представен чрез музикално-театрализираната приказка.
От тази учебна година учениците от подготвителните групи се обучават по учебната програма на издателства "Анубис" и "Булвест" - "Вики и Ники".

Зарежда се...Зарежда се... Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

30 март 2016 г.
На 30 март, в изпълнение на Училищния план за повишаване и насърчаване на грамотността и във връзка с предстоящото НВО по БЕЛ, в СОУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора се проведе състезание „Език мой“ между учениците от седмите класове.
В продължение на 60 минути, разделени в два отбора, учениците демонстрираха знания, борбен дух и желание за победа.
 

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

2 март 2016 г.
Във връзка с инициативата "Деца четат на деца" и по случай Трети март - Национален празник на Република България, ученици от VIIв клас гостуваха на четвъртокласниците, с кл. р-л г-жа Василева. Те прочетоха разказите "Апостолът в премеждие" и "Чистият път" от Иван Вазов. Преживяването беше вълнуващо за всички и си пожелаха нови срещи.

Зарежда се...Зарежда се...

28 януари 2016 г.
В СОУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора се проведе инициативата „Деца четат на деца“. Ученици от VII клас четоха приказки на най-малките - първокласниците, които бяха много впечатлени от приказните герои и пожелаха отново да се срещнат с тях.

Зарежда се...Зарежда се...

30 юни 2016 г.
Завърши дарителската кампания на учители и ученици от нашето училище. Събраха се над 40 заглавия, които са подредени на самостоятелен рафт в библиотеката.

19 януари 2016 г.
Продължава дарителската кампания „Подари книга на училищната библиотека“ с приноса на учениците от IIIа клас с класен р-л г-жа Дялкова. Децата прочетоха откъси от книгите преди да ги дарят.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

10 декември 2015 г.
С не по-малко ентусиазъм бе подета и инициативата „Подари книга на училищната библиотека“, която стартира на 10.12.2015 г. Целта на инициативата е насърчаване четивната грамотност на учениците и създаване на по-широк достъп до детска литература. Седмокласниците на г-жа Стойчева надписаха книжките за дарение, като всеки отправи своето послание към бъдещите им читатели.
На самия акт на дарението на 23.12.2015 г. в училищната библиотека присъстваха г-жа Стойчева - преподавател по БЕЛ, г-жа Стоева – преподавател по история и цивилизация и г-жа Денчева – преподавател по английски език, която също направи дарение, и със своето емоционално послание развълнува всички и най-вече своите ученици.
В дарителската кампания се включиха още много ученици и учители.

План за действие на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2015-2016 г.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се... Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

30 март 2016 г.
В кабинетите по БЕЛ и в класната стая на ПГ е изготвен кът за четене „Класна библиотека“. Целта е да се формира у децата и учениците култура за четене на разнообразни книги за удоволствие.
В подготовката под ръководството на г-жа Йорданка Стойчева, г-жа Светла Русева, г-жа Ангелина Костадинова и г-жа Валя Костова с много желание и ентусиазъм се включиха и техните ученици от 6 и 7 клас, както и най-малките – децата от подготвителните групи. Седмокласниците изработиха табло със своите 10 причини да четат с цел да мотивират всички останали ученици по-често да посягат към книгата.

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ - 2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА
Специална награда за СОУ "Христо Смирненски"

18
юни2015

На 18.06.2015 г. в Министерството на здравеопазването на тържествена церемония на СОУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора бе връчена СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на Европейската комисия в България за участие в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас - за живот без тютюнев дим 7“.
В надпревара с 57 училища от цялата страна единствено СОУ „Христо Смирненски“ получи престижната награда - посещение в Представителството на Европейската комисия в България на учениците, участвали в проекта „Бъди разумен. Живей без тютюнев дим“ и подхода „Предай нататък“. Проектът бе реализиран под ръководството на г-жа Валентина Спасова – главен учител по биология и здравно образование. Освен тази награда училището получи и статуетка, грамота и предметни награди, осигурени от Министерството на културата, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта.
Пресконференцията бе открита от министъра на здравеопазването д-р Петър Москов. Присъстваха още министърът на младежта и спорта Красен Кралев, заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева, политическият съветник от Представителството на Европейската комисия в България Христо Христов, главният държавен санитарен инспектор д-р Ангел Кунчев, директорът на Дирекция „Обществено здраве“ д-р Филипова и др.
В началото на следващата учебна година всички участници в проекта ще посетят Представителството на Европейската комисия в България.

Зарежда се... Зарежда се...Зарежда се...
Зарежда се... Зарежда се...

Работа по Национални програми

 
 • Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване.
 • Национална програма “С грижа за всеки ученик”
  1. Модул  “Осигуряване на допълнително обучение на децата от подготвителните групи” – 2 групи.
  2. Модул  “Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – 2 групи.
 • Национална програма “Информационни и комуникационни технологии в училище /ИКТ/”.
 • НП “На училище без отсъствия”
  1. Мярка “Без отсъствие” – отг. класни р-ли 2-12 клас, П. Динев, Ст. Боева и М. Илиева
  2. Мярка “Без свободен час”

Работа по Оперативни програми на ЕС

 
 • През м. декември нашето училище участва в два проекта в платформата e-Twinning:
  1. Christmas Songs.
  2. Exchange of Christmas cards and materials about celebration of Christmas in different regions of Bulgaria.
  Под ръководството на своите учители децата пяха, танцуваха и изработваха коледни картички. Най-доброто от произведенията на децата в снимков и видео формат чрез платформата e-Twinning достигна до ученици от цяла Европа.

  Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

 • Схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - “Училищен плод”, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет.
 • Проект “Размяна на Коледна украса” – Информационен център “Европа Директно”.
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
  1. Проект “Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ”, схема BG051РО001-4.2.05-0001 - 23 групи.
  2. Проект BG051РО001-4.3.01- Ограмотяване на възрастни – „Нов шанс за успех“ – 1 група.
 • Програма „Европейски младежки инициативи‘‘.
 • Програма „Заедно в час“ на фондация „Америка за България“.
РАБОТА ПО ПРОЕКТИ - 2013-2014 УЧЕБНА ГОДИНА

Работа по Национални програми

 
 • СОУ "Христо Смирненски" е единственото училище в югоизточна България, което работи по Програма "Заедно в час",  реализирана по инициатива и с финансовата покрепа на фондация "Америка за България". Нашето училище е сред одобрените 42 от общо 995 кандитатури от цяла България.
  По проекта работи г-жа Катя Димитрова, преподавател по български език и литература, която успешно прилага в уроците иновативни методи и подходи.
  https://lh4.googleusercontent.com/-ujHj3Ptp0PI/U2ofKBQle-I/AAAAAAAAFiY/lWe_QSjx788/h120/Picture2.jpghttps://lh6.googleusercontent.com/-pcLL91veJ1o/U2ofKAErOjI/AAAAAAAAFic/tbiUTW6TFac/h120/Picture3.jpghttps://lh6.googleusercontent.com/-Xdcq_hZZjok/U2ofJ9Sw_zI/AAAAAAAAFiU/h_sQXE1cqUw/h120/Picture1.jpg
 • Национална програма "С грижа за всеки ученик", Модул 2 "Осигуряване на допълнително обучение на децата от подготвителните групи".
  Тази програма осигурява допълнително обучение както на децата от подготвителните групи, така и на по-големите учениците от V-VIII клас. Малките усъвършенстват уменията си за речево общуване и се подготвят за постъпване в І клас, а по-големите ученици имат възможност да повишат нивото на постиженията си по общообразователна подготовка. За втора година се работи с деца от подготвителен клас. С учениците от прогимназиален етап работата продължава вече пета година, като през учебната 2013/2014 г. са сформирани 2 групи ученици от VIII клас по БЕЛ и математика с ръководители Св. Русева и М. Динчева, които работят всеотдайно, залагайки на индивидуалната работа с децата и отчитайки техните потребности.
  https://lh6.googleusercontent.com/-TONmllfpc6w/U2ogeaa2WjI/AAAAAAAAFi0/fBVLDf67AAc/h120/Picture5.jpghttps://lh6.googleusercontent.com/-YLhhd1nYkJ4/U2ogeUUi0vI/AAAAAAAAFiw/J2HPRPX3yOo/h120/Picture6.jpghttps://lh3.googleusercontent.com/-MefWi4okc-g/U2ogfEBwqOI/AAAAAAAAFjI/Ic57opt8Bjc/h120/Picture7.jpghttps://lh6.googleusercontent.com/-0gb2VteRuw8/U2ogfQNKFoI/AAAAAAAAFjA/qTSn-BLQf4Q/h120/Picture8.jpghttps://lh5.googleusercontent.com/-L6HGAy4AF40/U2ogeQZlN9I/AAAAAAAAFi4/pQ0l3ZEZNBg/h120/Picture4.jpghttps://lh6.googleusercontent.com/-TRKJvLkn5b4/U2ogfgxVUyI/AAAAAAAAFjQ/4xyndcunRVA/h120/Picture9.jpg
 • Национална програма "С грижа за всеки ученик", Модул 4 "Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка" – 2 групи от VIII клас, р-л Св. Русева.
 • За втора поредна година СОУ „Христо Смирненски” – гр. Стара Загора работи по програма на просветното министерство "На училище без отсъствия", мярка "Без отсъствие".
  От класираните училища в цялата страна, кандидатствали по новата програма на просветното министерство, най-много средства получи нашето училище. То работи по своя програма, в която са набелязани мерки за намаляване на неизвинените отсъствия и превенция от ранно напускане на училище.
  Част от средствата, които се инвестират за борба с отсъствията от учебните занятия, се използват за  закупуване на безплатни учебници и помагала, както и за обучение на родителите.
  https://lh5.googleusercontent.com/-Yeu4pEjZtHs/U2oiG1jfnOI/AAAAAAAAFjk/fyoQGqAHpaU/h120/Picture11.jpghttps://lh5.googleusercontent.com/-FW1yp3xikyo/U2oiG7LftxI/AAAAAAAAFjo/a-h9snSpbH8/h120/Picture12.jpghttps://lh4.googleusercontent.com/-L2-B5HId12U/U2oiG36GV1I/AAAAAAAAFjw/9dARpSUIN24/h120/Picture13.jpg
 • Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване.
 • Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в училище /ИКТ/".


Работа по Оперативни програми на ЕС

 
 • Схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – "Училищен плод", финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет – всички ученици ПГ, I-IV клас.
 • Проект BG051РО001-4.2.05-0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – "УСПЕХ". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  Повече за проекта можете да прочетете на обособената страница "УСПЕХ".
  През учебната 2013/14 година са сформирани 24 групи в 9 области на извънкласна и извънучилищна дейност.
  За трета поредна година нашето училище участва с най-голям брой ученици на територията на Стара Загора:
   - За 2013/14 – 24 групи, 360 участници
   - За 2012/13 – 18 групи, 270 участници
   - За 2011/12 – 20 групи, 300 участници
  Най-голям интерес предизвикват направленията туризъм, роден край, информационни технологии и спорт, но най-атрактивни са младите творци пред белия лист и в кухнята.
 • за втора година се работи по проект BG051РО001-4.3-01 – Ограмотяване на възрастни – "Нов шанс за успех". През учебната 2013/2014 г. е сформирана една група с 14 участника.
  Повече за проекта можете да прочетете на обособената страница "Нов шанс за успех".
  https://lh6.googleusercontent.com/-K-N87IUwsX4/U2ojxxzYyWI/AAAAAAAAFkQ/HrqomCUIe1E/h120/Picture16.jpghttps://lh6.googleusercontent.com/-uxjzk08xXqY/U2ojxy1At5I/AAAAAAAAFkU/yS0G0w2tTq4/h120/Picture17.jpghttps://lh5.googleusercontent.com/-Z0QKhIK5W00/U2ojx01TnnI/AAAAAAAAFkY/_4Vjjh-MdNI/h120/Picture18.jpg
 • Проект BG051РО001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" – включени 29 учители.
  https://lh6.googleusercontent.com/-PUuEt95gUhY/U2oi3lxRDQI/AAAAAAAAFj8/vTw1MLTkojg/h120/Picture15.jpghttps://lh4.googleusercontent.com/-O9fXIc6Pvvw/U2oi3gq7VTI/AAAAAAAAFkA/Q35WKMv4gyg/h120/Picture14.jpg
 • Вече три години по проект "Размяна на коледна украса" на информационен център "Europe Direct Langollen", Северен Уелс работят само шест училища, едно от които е нашето.
  СОУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора е сред шестте училища в цялата страна, което работи по проект "Размяна на коледна украса" на информационен център "Europe Direct Langollen", Северен Уелс.
  Учениците от начален етап изготвят и изпращат в европейски училища автентични български коледни украси и подаръци. С получените подаръци от училища от Англия, Италия, Испания, Германия, Франция, Малта и др.  страни децата украсяват коледна елха. Целта на този проект е най-малките ученици да получат знания за други страни в Европейския съюз чрез творчески и забавни дейности и да се насърчи съвместната работа между училищата.
  https://lh6.googleusercontent.com/-94j8h97tlAg/U2olSwVISeI/AAAAAAAAFks/QyYZPMGnkxE/h120/Picture19.jpghttps://lh3.googleusercontent.com/-bUxOgyBAqbs/U2olTA-ceZI/AAAAAAAAFkw/RnWW3kIbv_I/h120/Picture20.jpghttps://lh6.googleusercontent.com/-xjzS3g9wQSI/U2olTFFPMJI/AAAAAAAAFk0/-30ckvwV9Dc/h120/Picture21.jpg
 • От 2012/13 учебна година работим съвместно с Центъра за европейска инициатива по програма "Европейски младежки инициативи". Организацията има за цел да заимства и прилага добри европейски практики и полезни модели, свързани с развитието на гражданското общество. Повече за дейността ѝ в нашето училище може да прочетете на страница Добри практики.
  През 2013/14 учебна година се работи с ученици от полуинтернатни групи от I до IV клас. Гостуват ни представители на Швеция, Украйна, Латвия и Франция.
   
РАБОТА ПО ПРОЕКТИ - 2012-2013 УЧЕБНА ГОДИНА
 • Национална програма „С грижа за всеки ученик”.
  Модул 2: Осигуряване на допълнително обучение на децата от подготвителните групи.
  Модул 3: Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка.
 • Национална програма „На училище без отсъствия”.
  Мярка „Без отсъствие”.
  Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата.
 • Схема на предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – „Училищен плод”. Финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет.
 • Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване.
 • Национална програма ИКТ в училище.
 • Оперативна програма „Развитие та човешките ресурси”. Съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Програма на просветното министерство "Без отсъствие"

  

Безплатни учебници и помагала, както и обучение на родителите са средствата в които се инвистира за борба с отсъствията от учебните занятия. Екип на ТВ Стара Загора посети СОУ "Христо Смирненски" и взе интервю от г-жа Катя Иванова и Директора на училището г-жа Пенка Трандева.

Видео: Емисия на ТВ Стара Загора от 13 януари 2013 г.

 

 

 

 

 

 

  

Близо 958 000 лв. от държавния бюджет ще бъдат разпределени в опит да се намалят отсъствията на учениците. Парите ще бъдат дадени на 209 училища от страната, които са кандидатствали по новата програма на просветното министерство "Без отсъствие". Тя стартира през 2012 г.
Най-много средства - 50 760 лв., ще получи СОУ "Христо Смирненски" в Стара Загора, показва справката за класираните училища.
С предоставените суми директорите и учителските колективи трябва да анализират причините за бягствата от час за периода от 15 септември 2011 г. до 27 април 2012 г. Освен това училищните колективи ще разработват и изпълняват свои програми за намаляване на отсъствията, ще се предприемат и мерки, с които да се намали броят на преждевременното отпадащите от училище.

Източници:
http://www.segabg.com/article.php?id=631257
http://www.tvstz.com/ - видеоматериал от новинарската емисия на ТВ Стара Загора от 8 януари 2013 г.

"Размяна на коледна украса"

https://lh5.googleusercontent.com/-tvcJv1x9ISw/TtjD8cvPCwI/AAAAAAAAB0k/fxbKF18Y1bs/s125/541235.png   В СОУ „Христо Смирненски”-гр. Стара Загора работата по проекта „Размяна на коледна украса” на информационен център „Europe Direct Langollen”, Северен Уелс, продължава за втора поредна година. По този проект работиха само шест училища от гр. Стара Загора, единствени от цялата страна. Участие взеха ученици от начален етап в нашето училище.
Бяха изготвени и изпратени в 32 европейски училища автентични български коледни украси и подаръци, а получихме подаръци от ученици от Италия, Испания, Германия, Франция, Малта и др. страни. С тях беше украсена коледната елха в библиотека “Захари Княжески” в града и в училището.
Целта на този проект е да се образоват младите хора в началните училища за други страни в Европейски съюз чрез творчески и забвани дейности. Размяната също има за цел да насърчи съвместната работа между училищата.

Проекта "УСПЕХ"

https://lh6.googleusercontent.com/-JJf8niGa3xM/TzJqfxKks0I/AAAAAAAACAc/AOOnlpjIxok/s109/victory-icon%2520copy.pngОт 06.02.2012 г. в нашето училище стартира работата по европейски проект "УСПЕХ" "Да направим училището привлекателно за младите хора". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Сформирани са 20 групи ученици от начален, среден и горен курс (представителни изяви).
Начален курс ще работят по предварително одобрени теми по историята на моето селище, информационни технологии, моден дизайн, спорт и др.
Учениците от среден и горен курс са обхванати в групи по европейска кухня, историята на старозагорските исторически паметници, театрално студио, екоразходки, ромски обичаи и празници и др.
Тези форми за извънкласна работа се ръководят от нашите преподаватели и целят да засилят интереса на децата към редовнто обучение, да  направят училището интересно и привлекателно, да намалят агресията и напрежението в отношенията помежду им.
Проектът е тригодишен, като в края на всяка година децата ще подготвят изложби, презентации, представления на които ще представят всичко създадено и научено.
 

"Размяна на коледна украса"

https://lh5.googleusercontent.com/-tvcJv1x9ISw/TtjD8cvPCwI/AAAAAAAAB0k/fxbKF18Y1bs/s125/541235.png

.

Работата ни по проекта „Размяна на коледна украса” на информационен център „Europe Direct Langollen”, Северен Уелс, вече приключи (ноември 2011 г.). По този проект работиха само шест училища от гр. Стара Загора, единствени от цялата страна. Сред тях бяха учениците от начален етап на СОУ “Христо Смирненски”.
Те изработиха коледни играчки и украси, типично български, които изпратиха до училища от Франция, Англия и Испания - страни-членки на Европейския съюз.
Всички малки ученици бяха много вдъхновени и щастливи, че техните творби красят коледните дръвчета на връстниците им. Най-щастливи обаче бяха, че и училищната коледна елха бе украсена с творбите от техните ръчички. Част от украсата ще бъде предоставена на „Europe Direct Langollen” за празничната Европейска елха.

"Училище на две скорости"

 Проектът по компонент 1 - "Училище без звънец", е спечелен през учебната 2008/2009 г. по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г." към Европейския социален фонд и Министерството на образованието и науката.   

 

Студио "Спектър"

През учебната 2007/2008 г. е реализиран проект, насочен към извънкласни и извънучилищни дейности. Сформирани са 4 секции в областите изобразително изкуство, музика, хореография и литература. Децата участват с огромно желание и ентусиазъм и печелят призови места в различни инициативи.

 

Клуб "Отворено общество"

Следващият реализиран проект е от 2006 г. - Адаптивни интерактивни методи за повишаване образователното равнище на деца от ромски етнически произход.

Въвеждат се нови практики за включване на родителската общност с цел подобряване на социалната им адаптивност.
Финансиран за периода 1 октомври 2005 – 30 юни 206 г.
Обучители по проекта: Боряна Кисьова и Кремена Драгиева. Координатор: Мирена Илиева.

 

"Детска полицейска академия"

Детска полицейска академия е създадена през 2002 г. През 2005 г. се присъединяват две групи деца от начална степен от СОУ "Христо Смирненски" с ръководител Галина Петкова.

Децата се обучават две години в различни направления: Наркотици, Полицията като институция и полицейската работа, Престъпление и наказание.
В отговор на показаните добри резултати, ние бяхме домакини на състезанието "Безопасна лятна ваканция - 2007".

/ Учениците печелят ежегодно награди от провежданите състезания /

 

"Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" - Компонент 7

Новото време постави пред нас нови задачи.

От 2002 г. до настоящия момент в училището се изучава СИП "Здравно образование" с деца от 5-8 клас с ръководител г-жа Пепа Славова и
9-12 клас с ръководител г-жа Пенка Трандева. В екипа са включени и Таня Аврамова и Петя Илиева. Техни първи помощници са и учениците от СИП "Здравно образование", обучени по програмата "Връстници обучават връстници"
Наградите ни от участия са многобройни.

Реализацията на проекта допринесе за преодоляване на психологическата бариерата в разговори на теми като СПИН и ППИ. 

В училището е оборудван кабинет по здравно образование, който функционира непрекъснато и в него се създава добра обстановка за провеждане на беседи, разговори, тренинги, ролеви игри и др.

РАЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТИ

"Европейската година на доброволческите дейности"

  С Решение 15102/09 на Съвета на ЕС от 27.11.2009 г., предстоящата 2011 г. е обявена за "Европейската година на доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция".
        Повлияни от тази позитивна идея от 22.03.2011 г. в СОУ „Христо Смирненски” гр. Стара Загора, като доброволци в начална степен ще присъстват ученици от ГПЧЕ ” Ромен Ролан”.
        Росица Ранчева от 11 клас ще се постарае по интересен и занимателен начин да помага на деца от 1а клас в изучаването на български език чрез приказки, песни и игри. За подобряване на говорните им умения, ще се използва метода на драматизацията и кукления театър.

        Ученикът от 10 клас Диан Стефанов Грудев, ще бъде в помощ на ученици от 3в клас за по-лесно изучаване на английски език, чрез игри и забавни песни.
        Изповядвайки ценностите отговорност, толерантност, солидарност и съпричастност, те ще работят по изграждане на мост между различията.

Проектът "Еко град" 

Чрез работата по проекта с образователна цел "Еко град" на ENEL учениците от гимназиална степен проучват материали, свързани с различните енергийни източници.

 

"Европейски дневник – разумни решения"

Г-жа Пенка Трандева в качеството си на директор на училището работи по проекта "Европейски дневник – разумни решения". Целта е учениците да бъдат запознати с техните права и възможности за реализация като граждани на Европейския съюз.

 

"Проектът на нашия клас - за живот без тютюн"

Превенция на подрастващите срещу тютюнопушенето, реализирана чрез художествено-творчески изяви, през 2009 г. към Министерствата на здравеопазването и на образованието и науката.

Проектно предложение "Мамо, татко, не искам да бъда пасивен пушач!" и "Мамо, татко! Не искам да бъда пасивен пушач".
Проектно предложение "Цигарите не са ни нужни, за да сме модерни".

 

"Активни и здрави"

Национален конкурс за финансиране на училищни проекти с цел повишаване двигателната активност на децата - обновяване и изграждане на спортни съоръжения и въвеждане на допълнителни спортни активности в училищата.

Проекта от 2009 г. предвижда обновяване и преоборудване на физкултурния салон на училището за да го направи по-привлекателно място за посещаване. Предвижда се проекта да има и своето социално отражение в намаляване на поне с 5% регистрираните прояви на агресивност и санкционирано лошо поведение в училище.

 

"Play Energy"

Проекта "Екотранспорт в моя град" към ENEL е реализиран през учебната 2008/2009 г.

 

"Народът е като цветята в градината - в пъстротата е неговата хубост..." /из ромска приказка/

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства - 2009 г.

Програма: Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства.

 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Наименование на проекта от 2009 г.: "Вместо да проклинаш тъмнината, запали свещ", под наслов "Да направим училището привлекателно за младите хора". 

Организатори са Европейския социален фонд и Министерство на образованието и науката.

 

Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби

Компонент 1 от 2009 г. - "Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал".

 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

 Наименование на проекта от 2009 г.: "Моето училище - калейдоскоп от възможности". Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

През 2008/2009 г., по програма три на Европейския социален фонд, в сътрудничество с Министерството на образованието, е разработен проектът "По пътя на ромите, от Цинга до…", чиято главна цел е интеграция на малцинствата.

 

Права на детето

Участие на отбор "Дъга" през 2008 г. в Европейското младежко състезание за създаване на плакат, организирано от Европейската комисия – Генерална дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност".

 

Проектът "Училище, здравей!"

Финансиран е за периода 1 октомври 2005 г. - 31 май 2006 г. Цел е чрез възпитание в християнски ценности и норми, да се подобрят взаимоотношенията на учениците в училище.
Обучители по проекта: Диана Георгиева-Пилева, Златина Горанова, Мими Вълкова и Милена Илиева.