ПРОЕКТ "НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ" В СОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"-СТАРА ЗАГОРА

https://lh6.googleusercontent.com/-Yp0QmNAFcKc/UGqY6sWVdbI/AAAAAAAADGc/TqKe0qKu18E/s154/ESF_logo_BG9.jpg

ПРОЕКТ BG051PO001- 4.3-01- Ограмотяване на възрастни
„Нов шанс за успех“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

https://lh5.googleusercontent.com/-4yPK9SpxYC0/UGqY4x-XRlI/AAAAAAAADGU/GFwSMiGDfSk/s175/ESF_logo_BG.jpg

Работа по проекта през учебната 2013/2014 г.

За втора година СОУ „Христо Смирненски” град Стара Загра работи по проект BG051PO001- 4.3-01 - Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Целта на проекта е да бъде осигурено организирано и методично обучение на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст.
През учебната 2013/2014 година е сформирана една група с 15 участника за ограмотяване на възрастни I - IV клас.
Обучаемите са на възраст от 22 до 35 години. В рамките на шестотин учебни часа те изучават учебно съдържание за начален етап на основно образование. След успешно завършване на обучението те ще получат сертификат, който ще им даде възможност за успешното им включване в пазара на труда.

https://lh3.googleusercontent.com/-Y2ERYePVgCQ/U8y-FDoyzQI/AAAAAAAAF2w/_CcZQpMWQAs/h120/SAM_2676+%2B.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-FxkLuROo2IM/U8y-GC6H5YI/AAAAAAAAF2s/o3mygIGXh38/h120/SAM_2692+%2B.JPG

В СОУ "Христо Смирненски"-Стара Загора проекта "Нов шанс за успех" стартира от 18.06.2012 г. със сформираните три групи.

Отчет за дейността по проект "Нов шанс за успех" за ограмотяване на възрастни.

 

Лого на проекта:  

https://lh6.googleusercontent.com/-fQn79GOxwdw/UGqY8YuykqI/AAAAAAAADGg/0Dfj2KIhCkM/s142/logo_nov_shans2.jpg

Бенефициент:   МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Източник на финансиране:   ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Начална дата:   28.03.2011 г.
Дата на приключване:   28.03.2013 г.
Описание на проекта:   Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда.
Дейности:   1.1. Провеждане на информационна кампания за мотивиране и включване в обучение на лица над 16 годишна възраст
1.2. Създаване и администриране на web базирана информационна система
2.1.* Разработване на учебени планове за обучението по проекта.
2.2. Разработване на адаптирани учебни програми за изучаване на учебно съдържание по учебни предмети в класове от основното образование.
2.3* Разработване на методология за ограмотяване на възрастни и създаване и разпростанение на обучителни пакети
2.4* Квалификация на учители по андрагогика.
3.1* Разработване и публикуване на критерии за включване на училищата в проектни дейности
3.2* Оценка на постъпилите заявления от училищата за провеждане на обучения на възрастни
3.3* Сключване на договори с директорите на училищата за извършване на обучението
3.3.1. Провеждане на обучението в училищата
3.4. Организиционно подпомагане и координация на обучението
4.1. Създаване на инструментариум за оценяване и сертифициране на резултатите от обученията по проекта
4.1.1* Сертифициране на проведено обучение
4.2. Създаване на електронен генератор на тестове за оценяване на резултатите от обучението
4.3.* Създаване и попълване на регистър за издадените удостоверения
Страница на МОН   http://novshans.mon.bg/?m=2