Открит урок с „Енвижън“

27
ян.2020

На 27.02.2020 г. в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора се проведе открит урок по математика във 2  клас по системата „Енвижън“.
Урокът се проведе във връзка с реализация на иновативното обучение по проект  „Да играем и да знаем", както и  с  цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти.
Под умелото ръководство на госпожа Златина Горанова  математиката не изглеждаше толкова трудна и децата се справяха със задачите с лекота.

Открит урок с програма „Енвижън“

28
ян.2020

Във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти на 28.01.2020 г. госпожа Мариета Чаушева - преподавател по английски език в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора проведе урок с учениците от 2. а клас по програмата „Енвижън“. Тази програма осигурява активно участие на всеки ученик в час, като му предоставя мишка. Децата отговаряха на въпроси с текстови и картинни отговори, групираха по определен критерий и свързваха картинки с думички. Станахме свидетели на един учебен час, изпълнен с много емоции и вълнение.

Обмяна на добри практики

24
ян.2020

Във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект, Да играем и да знаем“ и проект „Далеч ще стигнем, ако го направим“, съвместно с клуб „Отворено общество“, както и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти на 24.01.2020 г. госпожа Златина Горанова – класен ръководител на 2 „б“ клас и госпожа Нина Желязкова – класен ръководител на 2 „а“ клас посетиха иновативен урок в СУ „Георги Райчев“, гр. Стара Загора.

Темата на урока беше „Ние изпитваме различни чувства“. Водещ психолог в часа беше госпожа Павлина Балева. Децата споделиха своите емоции, чувства, желания и мечти. Рисуваха своето най-любимо същество. Играха различни игри, целящи да заздравят приятелските чувства между тях. В края на беседата се обединиха в желанието си да живеем на една по-чиста и спокойна планета – без войни и природни бедствия.

Обмяна на добри практики и сътрудничество с външни организации

14
ян.2020

Във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект ,Да играем и да знаем“ и проект „Далеч ще стигнем, ако го направим“, съвместно с клуб „Отворено общество“, както и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти на 14. 01.2020 г. г-жа Пенка Трандева – директор на СУ „Христо Смирненски“, г-жа Златина Горанова – класен ръководител на 2 „Б“ клас и г-жа Нина Желязкова – класен ръководител на 2 „А“клас  посетиха иновативен урок в СУ „П. Яворов“, гр. Чирпан.
Темата на урока беше „Моите чувства. Как да зарадваме друг човек“. Водещ психолог в часа беше г-жа Валентина Костадинова. Децата се запознаха с човешките емоции и чувства. Споделиха своите впечатления от Коледните празници. Упражняваха се да изразяват свои и да представят емоции, изобразени на карти. Проведоха се интересни игри, които заредиха децата с положителни емоции.

Драматизация на приказката „Глупавият вълк“

13
ян.2020

В изпълнение на План – графика за реализиране на дейностите по проект „Да играем и да знаем“, на 13 януари 2020 г. учениците от иновативните паралелки 2а и 2б клас при СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора с ръководител г-жа Велина Йотовска гостуваха на 24-та детска градина „Радост“. Те представиха пред своите по-малки приятели драматизация на приказката „Глупавият вълк“ от Елин Пелин.

Децата се радваха от сърце и бурно аплодираха изпълненията на талантливите актьори – симпатичните прасенца, умният кон, хитрият шивач и досетливият овен, които се отървават от гладния вълк, като винаги му поставят някакво условие.

Илия Христов в ролята на непоправимо глупавия вълк и Снежана Фанева в ролята на разказвача очароваха публиката със своя артистизъм. Събитието завърши с традиционното сурвакане и пожелание за здраве и дълголетие.

За своето изпълнение малките артисти бяха наградени от г-жа Петя Делиева – директор на детска градина „Радост“, с шоколадови лакомства.

Иновативно училище

5
авг.2019

С решение № 479 на Министерския съвет от 05.08.2019г. за приемане на Списък на иновативните училища, СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора е със статут на Иновативно училище. Учениците от две паралелки – 2а и 2б клас ще се обучават чрез прилагане на различни иновативни методи и средства на преподаване по български език, математика и английсли език. Проектът ще продължи три години.