Посещение на Старозагорския зоопарк

08
юни2023

На 08.06.2023 г. в зоопарк Стара Загора се проведе изнесен урок по Човекът и природата с ученици от 5 клас на СУ „ Христо Смирненски“ – гр. Стара Загора. Г-жа Пепа Славова поднесе по увлекателен начин учебното съдържание на тема „Животински видове и растително разнообразие“. Посещението на зоологическата градина е част от План-график  за реализиране на дейностите по иновативния проект "Да учим лесно и интересно".
Развълнуваните ученици с любопитство се запознаха с около 400 обитатели на зоологическата градина, разположена в сърцето на парк „Митрополит Методий Кусев“. Научиха интересни факти за произхода, начина на хранене и грижите за отглеждане на животните.
Посещението на зоопарка беше съпроводен с много усмивки и весели снимки за спомен на учениците.

Снимка към историята

26
апр.2023

На 26.04.2023 г. ученици от 5,6 и 7 клас от СУ "Христо Смирненски" посетиха Регионален исторически музей Стара Загора. Събитието е част от младежката инициатива „Снимка към историята", която се финансира от Международен младежки център Стара Загора.  
С голям интерес учениците изслушаха беседата, посветена на миналото на нашия град като най-запленени бяха от периода на Античността . В богатата музейна експозиция учениците си направиха снимки в оригиналната антична улица на Августа Траяна.    
„ Снимка към историята“ е още един успешен проект, който се реализира между СУ "Христо Смирненски"- гр. Стара Загора и Международен младежки център към Община Стара Загора, който цели повишение знанията и компетентностите на  младите хора.
Дейностите са част от План-графика на иновативното училище "Да учим лесно и интересно".

СУ „Христо Смирненски“ отбелязва 22 април „Световен ден на Земята“

22
апр.2023

За поредна година СУ „Христо Смирненски“ отбелязва 22 април „Световен ден на Земята“. Ученици от  5 и 7 клас, с ръководител Пепа Славова, взеха участие в инициативата на община Стара Загора, свързана с празника. Те участваха в открит урок по екология и викторина по проблеми на околната среда. С много настроение са включиха във флашмоб „ Да направим дърво“ и засаждане на дърво в парк „Пети октомври“.
Мероприятието е част от дейностите в План-график на иновативното училище „Да учим лесно и интересно“.

 

Викторина по история „ Снимка към историята“

30
март2023

На 30.03.2023 г. в СУ „ Христо Смирненски“ гр. Стара Загора се проведе викторина по история, част от училищния проект „Снимка към историята“, финансиран от Международен младежки център към Община Стара Загора.
Във викторината участваха ученици от пети и шести клас  в два отбора. Те се състезаваха, като отговаряха на въпроси свързани с нашия град и неговото минало. По  повод 60 годишния  юбилей на нашето училище към публиката бяха зададени въпроси свързани с историята на училището и биографията на патрона Христо Смирненски.
Участниците във викторината по история с ентусиазъм и старание отговаряха на въпросите в четири кръга. Крайният резултат посочи победителите - отбор 1. Всички участници в представителната изява бяха удостоени с грамоти  и предметни награди.
Децата от подготвителна група поздравиха публиката с песен. На представителната изява присъства екип от Международен младежки център:   Здравко Тенев - психолог,  Моника Тодорова – сертифициран медиатор  и  Пламена Тодорова.
Гости на викторината бяха родители, учители и ръководството на СУ „ Христо Смирненски“ гр. Стара Загора, които поздравиха победителите.
Дейностите са част от План-графика на иновативното училище "Да учим лесно и интересно".

Световен ден на водата в СУ „ Христо Смирненски“ гр. Стара Загора

22
март2023

На 22 март 2023 г. СУ „ Христо Смирненски“ гр. Стара Загора отбелязва Световният ден на водата. Целта на инициативата е да привлече вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й чиста.
Във връзка със Световния ден на водата учениците от V “A” и V “Б“ клас с ръководител г-жа Пепа Славова, учител по Човекът и природата, участваха във викторина на тема: „ Водата – богатството, което трябва да пазим“. Иван Иванов, ученик от V “Б“, представи пред участниците в занятието презентация си носеща заглавието :„Аномалия на водата“. В нея той представи добри съвети за намаляване разхищението на питейната вода и използване на алтернативни варианти за напояване на растенията.
Денят ежегодно се отбелязва от ООН от 1993 г. насам с фокус върху значението на водата за живота на планетата и необходимостта от опазването й.

Открит урок на тема "Топлопроводност"

07
ноем.2022

„Топлопроводност“ бе темата на откритият урок за учениците от 5. клас от СУ „ Христо Смирненски“ гр. Стара Загора.
Интерактивност, нагледност, съвременна визуализация на дидактическите задачи съпътстваха работата на учителя г-жа Пепа Славова и учениците в часа по Човекът и природата. Чрез множество опити, децата научиха кои са добри и лоши топлопроводници. В хода на урока се осъществиха междупредметни връзки, чрез които учениците повишиха знанията си по темата. Работиха по групи, като всяка изказваше отговор за поставената задача.
Урокът бе реализиран във връзка План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение - използване на ситуационните методи в обучението по Човекът и природата. Откритият урок има за цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти в СУ „Хр. Смирненски“ гр. Стара Загора,
Гости на урока бяха учители от гимназиален етап и ръководството на училището.

Иновативен урок по БЕЛ във втори клас

26
май2022

Второкласниците от СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора с ръководители г-жа Катя Иванова и г-жа Благовестина Василева представиха обобщителен урок по български език и литература на тема: „Какво научих за съществителното име?“
Игри с образователна цел, работа в екип, ситуации включващи всички ученици, използването на обучителния софтуер „Енвижън“ бяха част от дейностите, които допринесоха за стимулиране на интереса и участието на децата.  
Пред своите родители и пред началните учители, които бяха гости на урока, второкласниците показаха отлични знания и умения по темата.
Урокът беше проведен във връзка с План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти в СУ „Хр. Смирненски“ гр. Стара Загора.

Иновативен урок по БЕЛ в трети клас

24
май2022

„Какво научих за частите на речта“ бе темата на открития урок по Български език и литература в 3 Б клас с преподавател г-жа Камелия Литова.
Интерактивност, нагледност, съвременна визуализация на дидактическите задачи съпътстваха работата на учителя и учениците. По време на урока бяха използвани междупредметни връзки и разнообразни иновативни методи на работа, които помагаха децата с лекота да затвърдят знания си.
Електронната платформа „Енвижън“ допринесе за активното участие на всички ученици, за по – ефективното и нагледно обобщение, а също и за проверка на наученото.
Урокът беше проведен във връзка с План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти в СУ „Хр. Смирненски“ гр. Стара Загора.

Иновативен урок по математика

16
май2022

Учениците от трети клас с класен ръководител г-жа Славка Широва изнесоха открит, обобщителен урок по математика на тема: „Числата до 1 000“.
В началото учителят ангажира вниманието на децата с математическа игра, в която всички участваха с голям ентусиазъм, показаха бързина и знания. По време на урока бяха използвани междупредметни връзки и разнообразни иновативни методи на работа, които повишават интереса и ангажират с дейности учениците в учебния процес.
Третокласниците демонстрираха отлични умения при работата си с електронната платформа „Енвижън“. Работата с нея дава възможност на всяко дете да участва активно в урока и дава на учителя по-широк поглед върху знанията и уменията на учениците.
Урокът беше проведен във връзка с План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти в СУ „Хр. Смирненски“ гр. Стара Загора.

Открит урок по английски език

19
апр.2022

На 19.04.2022 г. във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти в СУ „Хр. Смирненски“ гр. Стара Загора, с учениците от 3 „а“ и 3 „б“ клас се проведе  открит  урок по английски език с тема „Забавен английски за деца – уча английски с настроение“.
Целта на занятието беше  учениците да  затвърдят знанията и уменията си по английски език. Различни игрови материали които се използваха повишиха интереса на учениците и помогнаха за затвърдяване и увеличаване на лексиката. Учениците работиха в група, като отбор, но всеки имаше и самостоятелна изява. В хода на урока се осъществиха между предметни връзки, като бяха актуализирани знанията на учениците за видовете животни, частите на човешкото тяло, хранителни продукти, ежедневните и училищни дейности.
Гости в часа бяха учители от начална степен,  преподаватели по английски език, ръководството на училището и др.

Открит урок по английски език с ученици от 4 клас

14
апр.2022

На 14.04.2022 г. във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти в СУ „Хр. Смирненски“ гр. Стара Загора, с учениците от 4 „а“ и 4 „б“ клас се проведе  открит  урок по английски език с тема „Занимателен английски“ за ученици от различни възрастови групи.
Целта на занятието беше  да се затвърдят и усъвършенстват знанията и уменията на учениците по английски език. В хода на урока се осъществиха между предметни връзки с човекът и природата, като бяха актуализирани знанията на учениците за видовете животни, частите на човешкото тяло,  математика - работа с числа, рисуване – цветове и др. В часа бяха използвани различни игрови материали което повиши интереса на учениците и помогна за затвърдяване и увеличаване на лексикалния запас от  думи по английски език. Учениците работиха в група, но всеки един имаше и самостоятелна изява.
Гости в часа бяха ученици от 10 клас,  учители от начална степен,  преподаватели по английски език и др.  които споделиха добри впечатления от проведения урок, .

 

 

Анкетно проучване на ученици относно иновативното обучение
ИНОВАТИВЕН УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В  ЧЕТВЪРТИ  КЛАС

15
март2022

На 15.03.2022 г. във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти  г-жа Златина Горанова  проведе открит урок по български език и литература на тема „Фантазийният бином“ с ученици от IV а клас на СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора.
Основна цел на урока: Развиване на комуникативноречевите компетентности на учениците.
Темата на урока провокира мисленето и въображението на учениците.
В хода на урока беше използван игровия подход и платформа Енвижън. Учениците работиха в екипи, като всеки от тях показа как се употребява „фантазийният бином“ и че безсмислицата може да си остане безсмислица, но те я овладяха и приложиха на практика. Успяха да бъдат различни и да използват натрупания си опит за да направят своите приказки.

Гости на урока бяха учители от начален етап и ръководството на училището.

ИНОВАТИВЕН УРОК ПО МАТЕМАТИКА В  ЧЕТВЪРТИ  КЛАС

11
наем.2021

На 11.11.2021г. във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти  г-жа Нина Желязкова  проведе открит урок по математика на тема „Аквапарк“ с ученици от IV а клас на СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора.
Основна цел на урока: Затвърждаване и усъвършенстване уменията на учениците да събират и изваждат многоцифрени числа.
В хода на урока бяха използвани възможностите на платформа Енвижън, което повиши интереса на учениците. Осъществиха се междупредметни връзки с Човекът и природата, като бяха актуализирани знанията на учениците за видовете животни и техните приспособления за живот във водна среда.

Гости на урока бяха учители от начален етап и ръководството на училището, които споделиха добри впечатления от проведения урок.

Иновативен открит урок по математика представиха учениците от втори Б клас

15
юни2021

На 15.06.2021г., във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, г-жа Камелия Литова проведе открит урок по математика с ученици от II Б клас на СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора.
Урокът за упражнение на тема „Умножение и деление с 9 и 10“ показа нагледно как използването на образователната програма „Енвижън“ активира децата, помага за сътрудничеството между тях и дава на учителя по-добра представа за знанията и уменията на учениците.
За затвърждаване на знанията и ангажиране на вниманието на класа учителят използва вътрешнопредметни и междупредметни връзки, а също и иновативни елементи като – учене чрез правене, учене чрез игра, работа в екип.
Гости на урока бяха учители от начален етап и ръководството на училището.

ИНОВАТИВЕН УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ  ВТОРИ  КЛАС

18
май2021

На 18.05.2021 г. във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти  г-жа Славка Широва  проведе открит урок по български език и литература на тема „Изреченията в българския език“с ученици от IIа клас на СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора. В хода на урока беше използван игровия подход. Разделени на групи, учениците съставяха изречения от думи, записани в геометрични фигури. Чрез платформа Енвижън те затвърдиха знанията си за изреченията в българския език.

Гости на урока бяха учители от начален етап и ръководството на училището.

Иновативен открит урок по български език и литература

29
апр.2021

Национална стратегия за повишаване на грамотността - 2020/2021 г.

На 29.04.2021 г. с ученици от 3а клас на СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора по иновативен проект „Да играем и да знаем“ г-жа Н. Желязкова проведе открит урок по български език и литература на тема „Познаваме ли частите на речта?“. В хода на урока беше използван игровия подход. Разделени на отбори, учениците с желание и интерес изпълняваха поставените им задачи. В края на часа чрез платформа Енвижън те успяха да покажат висока степен на усвоени знания.

Гости на урока бяха учители от начален етап и ръководството на училището.

 

Резултати от анкетното проучване на родители и учители относно уновативното обучение през 2019-2020 г.

 

Открит урок с „Енвижън“

27
ян.2020

На 27.02.2020 г. в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора се проведе открит урок по математика във 2  клас по системата „Енвижън“.
Урокът се проведе във връзка с реализация на иновативното обучение по проект  „Да играем и да знаем", както и  с  цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти.
Под умелото ръководство на госпожа Златина Горанова  математиката не изглеждаше толкова трудна и децата се справяха със задачите с лекота.

Открит урок с програма „Енвижън“

28
ян.2020

Във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти на 28.01.2020 г. госпожа Мариета Чаушева - преподавател по английски език в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора проведе урок с учениците от 2. а клас по програмата „Енвижън“. Тази програма осигурява активно участие на всеки ученик в час, като му предоставя мишка. Децата отговаряха на въпроси с текстови и картинни отговори, групираха по определен критерий и свързваха картинки с думички. Станахме свидетели на един учебен час, изпълнен с много емоции и вълнение.

Обмяна на добри практики

24
ян.2020

Във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект, Да играем и да знаем“ и проект „Далеч ще стигнем, ако го направим“, съвместно с клуб „Отворено общество“, както и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти на 24.01.2020 г. госпожа Златина Горанова – класен ръководител на 2 „б“ клас и госпожа Нина Желязкова – класен ръководител на 2 „а“ клас посетиха иновативен урок в СУ „Георги Райчев“, гр. Стара Загора.

Темата на урока беше „Ние изпитваме различни чувства“. Водещ психолог в часа беше госпожа Павлина Балева. Децата споделиха своите емоции, чувства, желания и мечти. Рисуваха своето най-любимо същество. Играха различни игри, целящи да заздравят приятелските чувства между тях. В края на беседата се обединиха в желанието си да живеем на една по-чиста и спокойна планета – без войни и природни бедствия.

Обмяна на добри практики и сътрудничество с външни организации

14
ян.2020

Във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект ,Да играем и да знаем“ и проект „Далеч ще стигнем, ако го направим“, съвместно с клуб „Отворено общество“, както и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти на 14. 01.2020 г. г-жа Пенка Трандева – директор на СУ „Христо Смирненски“, г-жа Златина Горанова – класен ръководител на 2 „Б“ клас и г-жа Нина Желязкова – класен ръководител на 2 „А“клас  посетиха иновативен урок в СУ „П. Яворов“, гр. Чирпан.
Темата на урока беше „Моите чувства. Как да зарадваме друг човек“. Водещ психолог в часа беше г-жа Валентина Костадинова. Децата се запознаха с човешките емоции и чувства. Споделиха своите впечатления от Коледните празници. Упражняваха се да изразяват свои и да представят емоции, изобразени на карти. Проведоха се интересни игри, които заредиха децата с положителни емоции.

Драматизация на приказката „Глупавият вълк“

13
ян.2020

В изпълнение на План – графика за реализиране на дейностите по проект „Да играем и да знаем“, на 13 януари 2020 г. учениците от иновативните паралелки 2а и 2б клас при СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора с ръководител г-жа Велина Йотовска гостуваха на 24-та детска градина „Радост“. Те представиха пред своите по-малки приятели драматизация на приказката „Глупавият вълк“ от Елин Пелин.

Децата се радваха от сърце и бурно аплодираха изпълненията на талантливите актьори – симпатичните прасенца, умният кон, хитрият шивач и досетливият овен, които се отървават от гладния вълк, като винаги му поставят някакво условие.

Илия Христов в ролята на непоправимо глупавия вълк и Снежана Фанева в ролята на разказвача очароваха публиката със своя артистизъм. Събитието завърши с традиционното сурвакане и пожелание за здраве и дълголетие.

За своето изпълнение малките артисти бяха наградени от г-жа Петя Делиева – директор на детска градина „Радост“, с шоколадови лакомства.

Иновативно училище

5
авг.2019

С решение № 479 на Министерския съвет от 05.08.2019г. за приемане на Списък на иновативните училища, СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора е със статут на Иновативно училище. Учениците от две паралелки – 2а и 2б клас ще се обучават чрез прилагане на различни иновативни методи и средства на преподаване по български език, математика и английсли език. Проектът ще продължи три години.