СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

 
Срокът за подаване на документи за доставчици по схемите Училищен плод и Училищно мляко в СУ "Христо Смирненски" се удължава до 30.05.2019 г.