Вграждане на сняг в училищния сайт

 

Достатъчно е да поместите следния скрипт:

Поставянето се извършва, като изберете в Webnode опцията Widgets и след това Embed code. Аналогично е за други сайтове.

С тази джаджа се постига ефекта на движещи се пеперуди. При всяко зареждане на страницата те се движат по различни самостоятелни траектории. Освен това те се стремят да се върнат на екрана, ако скролирате надолу или нагоре по страницата. Така създавате реалистична интерактивна илюзия.

Изображенията пеперуди (отбелязани в червено) може да подмените с избрани от вас, може и различни. Задават се на редовете от началото на скрипта:

floatimages[0]='https://lh6.googleusercontent.com/-ghEqePj3x1M/UPL3ZQdmRWI/AAAAAAAADkY/5eojwPg0d2w/s84/btflyyel2.gif';
floatimages[1]='https://lh6.googleusercontent.com/-ghEqePj3x1M/UPL3ZQdmRWI/AAAAAAAADkY/5eojwPg0d2w/s84/btflyyel2.gif';
floatimages[2]='https://lh6.googleusercontent.com/-ghEqePj3x1M/UPL3ZQdmRWI/AAAAAAAADkY/5eojwPg0d2w/s84/btflyyel2.gif';

Може да добавите или отнемате от изброените по горе редове с което променяте и броя изображения.