Приемно време на деловодството за работа с външни лица

 
От понеделник до петък: 10.00ч. – 11.00ч. и 15.30ч. – 16.30ч.
Телефон за контакт: 042/ 62 53 34
Email: souxrssz@abv.bg