Уважаеми родители,
Ако желаете на детето Ви да бъде направен безплатен антигенен тест за COVID -19, можете да заявите това на класния ръководител на детето.

От ръководството

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 
  1. При наличие на един или повече симптоми (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.) при дете/ученик  по време на сутрешен филтър или на учебните занятия, ще бъдете незабавно уведомени от класния ръководител.  
  2. Необходимо е незабавно да се явите в училище и да вземете ученика, като се съобразявате с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
  3. Трябва да се консултирате със семейния лекар на детето/ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
  4. Детето/ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

Актуална информация за COVID - 19

 
Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с оглед сигурността и безопасността на учениците, учителите и служителите, СУ „Христо Смирненски“ е осигурило:

1.    Защитни маски или шлемове на работещите в училището;
2.    Задължително носене на маски или шлемове от всички деца, ученици, учители, персонал и посетители в общите помещения на училището;
3.    Ежедневен филтър на болни деца, ученици, учители и служители;
4.    Наблюдаване общото състояние на влизащите в сградата за симптоми и недопускане на външни лица с прояви на остри заразни заболявания. При необходимост – измерване на температурата;
5.    Работещите в училище са информирани за действията при дете/ученик със симптоми, наподобяващи covid-19;
6.    Осигурено е помещение за отделяне на ученици със симптоми, наподобяващи covid-19 до идването на родителя;
7.    Осигурени са топла вода и сапун в тоалетните помещения;
8.    Поставени са постери в тоалетните помещения, които насърчават миенето на ръцете;
9.    Учениците са инструктирани за правилния начин на измиване на ръцете;
10.     Осигурени са диспенсъри с дезинфектанти на спиртна основа за ученици, учители и служители на входа и на всеки етаж на училището за масово ползване;
11.     Осигурени са препарати за дезинфекция, ползвани от хигиенистите за подове и повърхности на чинове, маси, бюра, шкафове;
12.     Извършва се трикратно ежедневно почистване и дезинфекциране на работните места – класни стаи, дръжки на вратите, чинове, маси и бюра;
13.     Обособени са два отделни входа за влизане на различните паралелки по потоци;
14.     Организирано е еднопосочно движение по коридорите на училището, обозначено със стрелки в различни цветове за придвижване на отделните класове;
15.     Осигурени са дежурни учители за изпращане на учениците след приключване на учебните занятия;
16.     Обособена е „Зона за родители“ в училищния двор;
17.     При възможност контактите с родители се осъществяват по телефон или в електронна среда;
18.     Осигурени са информационни материали и постери за превенция от заболяването, споделени на сайта на училището;
19.     Ограничен е достъпа на външни посетители, като същите са насочени към използване на електронните услуги на администрацията, а при невъзможност – в два приемни дни от седмицата.

Актуална информация за COVID - 19

 
Уважаеми родители,

Към 23.10.2020г. в училището няма регистрирани случаи на болни от COVID-19.
Към 23.10.2020г. в училището няма ученици и учители  в карантина, поради COVID-19.

 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.