Подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

 

Виолета Николова: длъжностно лице, отговарящо за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН.

  • Телефон за връзка: 042/62 53 34
  • Електронна поща: nikolova_vi@abv.bg