ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка с Общия регламент за защита на личните данни, ви предоставяме форма за контакт с Длъжностното лице по защита на личните данни (ДЛЗД): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKF0E82Ldl-pFtpsUZQ-unR-qrZ1i2mOUZGp6KOeoI5uOLsw/viewform
Адрес на ДЛЗД: гр. Стара Загора 6000, ул. „Знание“ 2.