ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка с Общия регламент за защита на личните данни, ви предоставяме форма за контакт с Длъжностното лице по защита на личните данни (ДЛЗД): https://forms.gle/Lpj8cUWKtdFoNDtw8
Адрес на ДЛЗД: гр. Стара Загора 6000, ул. „Знание“ 2.