УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

 

През 2016/2017 учебна година СУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора посреща 663 ученици от дневна и 22 в самостоятелна форма на обучение.

В СУ "Христо Смирненски" е застъпено ранното чуждоезиково обучение. Децата имат възможност да изучават английски и френски език. В добре оборудвани кабинети овладяват информатика и съвременни информационни технологии. Работи се на кабинетна система. Всяка стая е предназначена за съответния предмет, а преподавателите са се погрижили да създадат приятна и възпитаваща обстановка.

 

СУ "Христо Смирненски" - гр. Стара Загора разполага с:

 • Три компютърни кабинета;
 • Две видео зали;
 • Спортен салон и фитнес зала;
 • Библиотека;
 • Медицински кабинет;
 • Кабинети по музика, безопасност на движението, биология и здравно образование;
 • Парк към училищния район.

Зарежда се...

УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА

 

Обновяването на материално-техническата база продължава:

 • Стартира ползването на трети компютърен кабинет;
 • Спортното игрище е с освежени цветове на маркировките.

УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА

 

През новата учебна година СОУ "Христо Смирненски" посреща 776 ученици (от които 19 в самостоятелна форма). Продължава обновяването на материалната база за създаването на уют и удобства за водене на учебния процес:

 • Изцяло ремонтирани са санитарните помещения в сградата;
 • Класните стаи се сдобиха с нови секции в свежи и приветливи цветове;
 • Нова придобивка за интериора са съвременни чешмички на трита етажа;
 • Спортното игрище е с освежени цветове на маркировките.

В съответствие с актуалните съвременни тенденции за въвеждане на ИКТ в обучението тази година бяха направени редица подобрения:

 • Двата компютърни кабинета са преоборудвани с най-съвременна техника (компютри и широкоекранни стенни монитори) и софтуерен продукт NETSUPPORT SCHOOL за управлението им;
 • Изграден е трети компютърен кабинет;
 • Осем от кабинетите се сдобиха с компютри и два с мултимедийни прожекционни апарата;
 • Осигурена е интернет свързаност за цялото училище.

УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА

 

Учебната 2013/2014 г. посреща 773 възпитаници на училището (от които четири паралелки с първокласници и пет подготвителни групи) с обновена материално-техническа база.

 • СОУ "Христо Смирненски" е първото училище в областта с изградена соларна инсталация за топла вода. Шестте панела ще осигурят целогодишно топла вода във всички тоалетни, в бъдещите душкабини към съблекалните на физкултурния салон и ще подпомагат отоплението през зимата.
  Цялата инсталация е на стойност 13 000 лв., разходвани от училищния бюджет.

Отново със собствени средства:

 • са сменени входните врати на училището и тези на котелното, съобразно изискванията за противопожарна безопасност;
 • е осигурена система за вентилация за физкултурния салон, поставени са мрежи от двете страни на прозорците му, обновено е осветлението му;
 • е изпълнено и поставено пано във фоайето с портрет на патрона Христо Смирненски;

СОУ "Христо Смирненски" - гр. Стара Загора е единственото училище в областта, което от тази година работи по програма "Заено в час" на фондация "Америка за България" за привличане на мотивирани млади специалисти към учителската професия.

Училището е и първо в областта с обзаведена модерна "Класна стая на бъдещето", в която ученици от най-ранна възраст се учат да работят с компютри и съвременни технологии.

Ученици и родители получават специализирани услуги и подкрепа от практикуващия в училището ни педагогически съветник - г-н Пл. Динев.

За възпитанието и образованието на учениците се грижат висококвалифицирани, с богат опит, упорити и всеотдайни педагози.

КЛАСНА СТАЯ НА БЪДЕЩЕТО

 

Календарната 2011 г. завърши с празничен подарък от ръководството на СОУ "Христо Смирненски" - гр. Стара Загора към всички ученици и преподаватели в училището.
Учениците ще посещават новосъздадената "Класна стая на бъдещето", оборудвана от издателството на мултимедийни знания Сирма Медия. Това е първото българско издателство на мултимедийни електронни знания - енциклопедии, речници, образователни игри и др.


На 06.12.2011 г., бе финализирана работата на тема "Класна стая на бъдещето". При нас се проведе обучение на всички преподаватели от г-н Милен Йошовски, представител на фирмата, който ни запозна с начина на нетбук работата. Това е съвместен проект между ръководството на нашето училище и фирма "Сирма медия", подкрепено от Intel – американската фирма инвестирала $100 млн. в разработването на образователен софтуер. Преподавателите зададоха своите въпроси за инсталираните вече уроци, начина на работа и възможностите на тези модерни портативни устройства.
СОУ "Христо Смирненски" е първото училище в град Стара Загора, което ще бъде оборудвано с 10 броя нетбука classmate PC. Надеждата на всички ни е, че модернизирането на работата ни, въвеждането на по-модерни интерактивни уроци значително ще засили интереса на учениците към нови знания.
За всички нас това е красив Коледен подарък!

ИСТОРИЯ

 
 • На 16.09.1963 г. се открива началното училище "Христо Смирненски" със 17 паралелки в кв. Лозенец, гр. Стара Загора. Училището прераства в средно общообразователно през 1990 г.
 • На 18.01.1964 г. се предоставя застроена площ от 500 м2 с 11 класни стаи за училището с Акт № 2092.

/ 1964 г. - училището, годината след своето откриване  /
 

 • На 31.12.1965 г. е завършена нова пристройка с голяма спортна зала.