СЪЩНОСТ

 

VR фотографията (наричана още фотография с пълно потапяне, VR - виртуална реалност), може да се определи като панорамно изображение по-голям от 180 градуса по хоризонтала. Такава панорама позволява на зрителя да се движи интерактивно из нея и я разглежда в различни посоки. Промяната на перспективата в този преглед, създава усещането за триизмерност (3D), което прави този метод изключително привлекателен.
Показаната фотография е тип цилиндрична и обхваща пълен оборот от 360 градуса по хоризонталата, като разполага с контролери за движение и приближение (с комп. мишка командите се изпълняват с влачене и с колелцето).
Техниките ползвани за възпроизвеждане и съответно преглед са базирани на QuickTime на Apple (под формата на самостоятелен плеър или плъгин на браузъра), впоследствие широко популярни са FLASH приложения, а също JAVA и Silverlight, потребителско персонализиране с OpenGL и WebGL, а дори и JavaScript.

За възпроизвеждане на 360-градусов ъгъл се компенсира човешкият лимит за перспектива и в двуизмерното изображение правите линии биват представяни като дъги.

/ оптимални ъгли на човешкото око /

 

ИСТОРИЯ НА ПАНОРАМАТА


За повечето от нас "панорама" извиква образи на широко разпростряни гледки, пезажи. За хората през 19 век думата е с по-различно значение, като понятие за човешкият стремеж да бъде пресъздаден света до по-реалистична степен.
Историята започва с пещерната живопис, достига симулациите в "Дисни" на Universal Studios и завършва с виртуалната реалност възпроизведена в "Star Trek holodeck".

"Панорамата на Баркър" е ранен опит да се създаде "потапящо в средата" изображение. Робърт Баркър патентова техниката на рисунък представяща в 360 градуса пейзажи. През 1796 г. започва своята работа в Единбург, а копия от неговият труд биват "съшити" по унивирситетски проект през 1999 г.


Изображениe: © City Arts Centre
Триизмерна панорама: Илиев
 
Spoiler:

 

ПРОЕКТ "УСПЕХ"

Творбите са дело на студио "Виртуална разходка - 3D панорама" по проект "Успех", с худ. р-л г-н Илиев.

За обект е избрана училищната сграда по време на зимните месеци. Позицията отговаря на няколко критерия:
Разкрива характерни черти на централния обект (училището).
Обхваща възможно повече територия (училищните сграда, физкултурния салон, спортно игрище и парк).
Притежава естетическа стойност.

Изпълнени са 16 етапа измежду които фотография на открито, растерна обработка, цветови и тонални корекции, кубично изкривяване, оптимизация, създаване на интерактивен swf обект, хостване и вграждане. Всяка от панорамите е съставена от 60 фотографии формиращи работно платно от 20х30 метра с размер над 1,3 GB. За целите на сайта са качени миниатюри с размер 1,3 МВ всяка. 

За движение в панорамите може да ползвате вградените бутончета или мишката - влачене и скролване. Контролерите отговарят за зуумване, отместване, плавно и автоматично движение по хоризонталата и вертикалата в пълна 360° обиколка и цял екран.

Spoiler:

Трансформации Mercator и Sphere върху панорамните изображения. Големите изображения са част от реалният размер, за да се зареждат по-бързо.