СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕСофициален сайт

Енвижън е софтуерна система, създадена да улесни учителите при тяхната работа и стремяща се към разрешаването на двата основни проблема в началното образование, а именно липсата на ресурси, които могат да бъдат отделени за оборудване на класните стаи и липсата на интерес към науката у децата.
Продукта е разделен на три основни части:

 • презентационна

 • административна

 • публичен портал

 • Презентационната част се използва по време на учебните часове от учителя и учениците. За да се ангажира вниманието на всеки отделен ученик , системата дава възможност за едновременна работа на множество потребители.

 • С цел да се направи съдържанието по-лесно приспособимо към нуждите на учебния процес, Енвижън предоставя възможност на учителите сами да разработват уроците, които ще представят пред учениците. Това се осъществява чрез административния модул на системата. Други възможности предоставяни от административния модул са управлението на учителите и учениците в системата. Наличието на информация за учениците участващи в уроците е изключително важно, за да могат да се следят резултатите им.

 • Публичният портал на Енвижън се използва за споделянето на учебно съдържание по интернет – учителите могат да качват, създадените от тях уроци и да свалят тези, които искат да използват по време на часовете си. Порталът може да бъде използван дори за разпространението на цели учебници, написани с помощта на административния модул. Също така той дава възможност на учениците и техните родители да следят резултатите постигнати в училище, чрез проверка на събраните точки и получените награди.

   

  Безплатен аналог в 30 дневен срок е програмата teamplayer.

  С тази програма можете да свържете няколко клавиатури, мишки или таблети към компютъра си и да работите заедно със своите колеги или съученици. По този начин можете да редактирате общ документ, да дискутирате идеи или да получите обратна връзка. така имате работна площадка за многопотребителските си проекти.
  Удобно е да използвате USB хъб, за да включите мишките, таблети или клавиатурите.

 

ИНТЕРАКТИВНА БЯЛА ДЪСКА


 

 

 

Иновацията: Въвеждането на съвременни интерактивни методи на обучение увеличава интереса на учениците към часовете и активно им участие в самия обучителен процес. Подобни практики не са новост в Европейските страни, но тяхното по-масово въвеждане и използването на специализирани системи у нас започва тепърва.
Трудни за чистене черни дъски, мръсни мокри гъби, ръсещи неприятен прах тебешири – това отдавна е част от ежедневието на ученици и учители в българските училища и е дотолкова обичайно за всички ни, че може би вече не прави особено впечатление на никого. Впечатляващо би било нещо друго: вместо обичайната дъска на стената в клас да виси лъскав бял сензорен екран, включен към компютъра, свързан с мултимедиен проектор – система, която дава възможност на ученици и учители да пишат и рисуват свободно и чисто в реално време, да запаметяват корекциите и да разпращат на всички участници в обучението бележките по материалите в компютърен формат – по електронната поща

Приложението: Интерактивната бяла дъска може да използвате, като голям монитор на лаптоп + функциалността на обикновената бяла дъска, т.е. може да пишете по нея с маркери. Определено, с подобна “играчка” обучението би могло да стане доста интересно и разнообразно.Устройство: Дъската всъщност е само едната от частите на т.нар. интерактивна система за презентация, която включва също компютър (може и лаптоп), мултимедиен проектор, показалка и писалка. Най-общо казано, интерактивната дъска действа като компютърен екран, като едновременно с това запазва основната си роля на нея да се пише. С помощта на мултимедийния проектор на нея може да се правят презентации на уроците и учителят да води бележи или да маркира отделни теми и пасажи по екрана.

Има две основни технологии реализиращи функционалността на интерактивната дъска, според механизма за регистриране на маркера:
1. Сензорна.
Според залегналите принципи биват:
 • резистивни сензорни дъски. Маркера леко поддава по повърхността на дъската, като осъществява контакт между разположените по повърхността и във вътрешността електроди. Компютъра обработва информацията и я визуализира.
 • DViT (Digital Vision Touch). Положението на маркера се фиксира от миниатюрни камери, разположени в ъглите на дъската. 
 • ултразвукови. Датчици регистрират звука, издаван от маркера при допира до повърхността на дъската.
2. Електромагнитна.
 • При нея маркер-показалеца има излъчвател на електромагнитни сигнали, а зад защитното покритие на екрана е разположена специална матрица, която ги засича при допир.
Новина от февруари 2011 г.: Всички учители, избрали да преподават на пети и шести клас по учебниците на издателство "Просвета" през учебната 2011/2012 г., ще получат безплатно техните електронни варианти и ще могат да ги използват три години.
 
Ползвани източници: http://pcworld.bg/7948; http://inews.bg/

 

ФОТО РЕДАКТОР ONLINE - PIXLR


официален сайт

Случвало ли ви се е да искате да коригирате снимка, без да имате нужната програма?
Pixlr ви позволява да извършвате широк набор от операции, при това далеч повече от тривиалните от ежедневието ви. Тази услуга се предлага напълно безплатно online и може да я тествате моментално в прозореца по-долу. 
По-опитните ще съзрат веднага приликата с най-добрия графичен инструмент - Photoshop. Също като него, можете да създавате, редактирате и записвате изображения, с неограничена свобода.
Приложим при работата с бяла интерактивна дъска.

GLOGSTER ПРЕЗЕНТАЦИИ


официален сайт

Мултимедиен продукт обединяващ online текст, изображения, музика и видео в едно. Glogster представлява интерактивен продукт на вашето въображение, ползвайки огромна база от ресурси, лесно и безплатно.

Glogster ръководство


Мултимедийният продукт често се съчетава с възможностите предлагани от слайдшоуто www.smilebox.com

Ползван източник: http://edu-glogster.wikispaces.com/ (glogster учебни уроци)


ГОТОВИ УРОЦИ


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

официален сайт

Интерактивни уроци на български език.


НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ

официален сайт

Интерактивни уроци на български език.

 

SLIDESHARE

официален сайт

Голяма база от слайдшоу презентации за учебни часове, включително на български език.

 

BGLOG

официален сайт

Образователна общност за споделяне на учителски презентации и др.

МАТЕМАТИКА

http://www.glencoe.com/ - интерфейс за online математическо чертане
http://www.wolframalpha.com/ - решаване онлайн на математически задачи и други учебни ресурси (на английски)

ИНТЕРАКТИВНИ ТЕСТОВЕ, КРЪСТОСЛОВИЦИ И ДР.

https://hotpot.uvic.ca/ - софтуерен продукт позволяващ изграждането на интерактивни тестове, кръстословици и др.