ПРЕЗЕНТАЦИИ

 

В това подменю ще откриете статии на различни теми от учебно естество, в различни възрастови групи.

Презентациите са дело на ученици и преподаватели от СОУ "Христо Смирненски" - Стара Загора и са предоставени за свободно ползване с условието за посочване на източника - www.souhssz.com