НАЗВАНИЯ НА РОМИТЕ - ПРОИЗХОД И ХАРАКТЕРИСТИКИ

https://lh4.googleusercontent.com/-b9zvy8W6YaM/TwblJtCbRyI/AAAAAAAAB94/MJ_Br03HRWg/s891/separatorr.gif

Названия и техният произход

Циганите са народ, който има различни самоназвания в Европа, измежду които:
 • цигани – в Централна и Източна Европа (от гръцки ασἰγγάνος, асинганос - гадател, като съвременната оформа е αθίγγανος ; гръцкото "атсинагонас" е наименование на секта в Мала Азия, практикуваща черна магия).
  ● Германското цигойнер (zigeuner) и славянското cigan идват от гръцката дума за "езичник" и "неверник" – атинганос. Терминът първоначално се използвал за еретичните секти във Византия и тъй като ромите не били християни, когато стъпили в Европа, им лепнали името "атинганос".
  ● Според друга етимологична следа "цигани" (tzigan(e)s) произхожда от гръцка дума - tziganoi, която означава "недосегаем, неуловим" или "който не може/не трябва да бъде докосван". Защо не бива да бъдат докосвани, има няколко хипотези:
  - Така византийците наричали фригийската монархическата ерес на мелхиседекяните. Вероятно причината тези чергарски племена да бъдат наречени от византийците с това понятие е асоциацията между ромския закон относно не-ромите (гаджé) и доктрината за ритуална чистота на мелхиседекяните, част от която било това да не се докосват до другиго. Понятието "цигани" не се отнася само до ромите, но и до други чергарски племена, които стъпили в Европа, идвайки от Персия, някъде през 11 в.;
  - Една от историите гласи, че В Гърция, те са запазили навика да се поздравяват без да се докосват, като в Индия - притиснали ръце като за молитва и с поклони с глава. Затова ги наричат Athinganos (тези, които не се допират, което е било погрешно смятат, че те са потомци на изгонените недосегаеми). Тази дума е изопачена в Tsigane, Tzigane, Cygan, Zigeuner, Zingari и т.н.;
  - Думата Athigatos (Acinkan) на гръцки се превежда недосегаеми, което навярно е останало от първите впечатления в Атон през периода 1001 - 1026 г.;
  - На гръцки думата "циганин" означава "гадател" (от гръцкото асинганос), а практиката на врачуване не е било прието от църквата;
  - заради работата им;
  По българските земи лингвистичните справки показват, че названието Цинга е от латински произход и е възникнало най-вероятно по времето на римските администативни провинции Мизия и Тракия (І – ІІІ в.). Оттам е и названието на с. Цинга, сега квартал на Дряново. Названието на с. Цинга, отчитайки латинския глагол cingo (опасвам, въоръжавам, обграждам, обсаждам) и произлизащото от него съществително име cingulum (пояс) или cingulus (земен пояс, зона), трябва да търсим във връзка с крепостите Стринава и Боруна.
  Cinga e име и на река в Испания, името на вожда на траверите в Галия – Цингеторикс от времето на Римската република, планина в Индия... все исторически артефакти, които могат да носят със себе си информация за произхода на етноса.
 • синти – в Германия и Италия. Показва, че идват от Синдх (Sindh) - регион в Индия.
 • кало (черен) – в Испания. Думата calé изглежда идва от хинди kâlâ, което означава "черен".
 • мануш (човек) – във Франция и Германия. С това име (manouches) французите наричат "хора, дошли от Индия". В Германия думата мануш означава "човешко същество".
 • бохеми – във Франция. Първите цигани във Франция са пристигнали в нач. на 15 век от Бохемия с тогавашните паспорти под закрилата на краля на Бохемия. Бохемия е историческа област в западната и централната част на съвременнната държава Чехия. От там идва "бохем" - човек водещ неконвенционален начин на живот, безгрижен и весел човек, название различно от съвременното понятие възникнало през 19-ти век.
 • скандороми – в скандинавските страни
 • гюпци, гюпти или егюпи (т.е. египтяни, на гръцки γύφτος) – в Македония. По българските земи циганите се появяват през време на византийската власт. За да бъдат допуснати, излъгали византийски управител (в днешната Македония), че са прогонени от египет християни.
 • джипси (от англ. Egyptians – "египтянини", исп. "gitanos", фр. "gitans"). От времето на миграцията на цигани от Египет през 15 в. е погрешното схващане, че родината им е Египет, а не Източна Азия. Циганите са вярвали, че са били изгонени от Египет заради това, че са скрили Исус Христос като дете и семейството му.
  Терминът gypsies (циганин) е исторически аберация и всъщност с произход от регион на Армения. Няколкостотин години циганите са се заселили в този район и формирали лагери в покрайнините на градовете. Един от основните лагери бил известен като "Малкият Египет", тъй като местните жители вярвали, че произхождат от Египет. По този начин терминът погрешно се наложил.
 • арапи (от Арабия) – название сочещо мястото, от което мигрират
 • ром (на цигански "мъж, съпруг", а съответно ромка е "съпруга, жена"). Думата рома е с индийски произход. На езика хинди roms също се превежда "хора" ("рома" означава "омъжен човек" или просто "мъж"). Смята се, че има връзка със санскритската дума dom, с която се назовават музикантите, ковачите и артисти от низшата каста, обслужващи в миналото раджпутските владетели. Хиндуистите определят "дом" просто като човек от низшите прослойки, а за самите дом тя означава "човек".
  роми е българизирана форма на "ромá", самоназванието на част от циганите, което означава "хора".
  Romanichels означава "група хора" и се ползва във Франция.
  англорома се ползва във Великобритания.


 • дом (свирач на барабани, човек от ниска каста) - санскритско название за цигани
 • лом - санскритско название за цигани, с което се означава кастово деление
 • Има поне още 20 самоназвания на отделни цигански кланове - калдъраши, ловари, модяри, лаутари и т.н. Обобщените названия "роми" и "цигани" създават впечатление, че се отнася за една хомогенна общност, макар че в действителност вътре в тази общност съществуват няколко десетки доста разграничени една от други групи и субгрупи, различни по език, по религия, по битови и културни традиции.

https://lh4.googleusercontent.com/-b9zvy8W6YaM/TwblJtCbRyI/AAAAAAAAB94/MJ_Br03HRWg/s891/separatorr.gif

Диспути в Румъния (пароними)

 
 • Pумънският депутат Силвиу Пригоана призова преди ноември 2010 г. правителството да използва "цигани" като официален термин, тъй като "роми" звучало прекалено близко до "румънци" (на румънски съответно - роми и романи). Правителството на северната ни съседка обсъжда какво наименование да използва за ромското етническо малцинство - "роми" или "цигани", съобщи Асошиейтед прес. Дискусията всъщност тръгва още през август, когато Франция изгони няколстотин роми от Румъния и от България.
 • В Румъния правозащитните организации заявиха, че понятието "цигани" може да има негативен смисъл, тъй като дискриминацията спрямо ромите е широко разпространена.
  В България такава дискусия няма. Благодарение на правозащитни и неправителствени организации от средата на 90-те г. понятието роми успя да се наложи в обществения език. И това се смяташе за успех, защото понятието цигани носеше негативни асоциации. Днес обаче и понятието роми влече след себе си не само положителни реакции.
 • Думата "румънец" няма нищо общо с думата "ром". Но това не пречи да се правят спекулативни аналогии между тях и да се лепят етикети върху съседите ни. В западна Европа името на Румъния е Romania. Както в България се налага уточнението "не циганин, а българин", така в Западна Европа се налага обяснението "не циганин, а румънец".

 

https://lh4.googleusercontent.com/-b9zvy8W6YaM/TwblJtCbRyI/AAAAAAAAB94/MJ_Br03HRWg/s891/separatorr.gif

Циганин или ром?

 
 • Поради многото названия, характерни в Европа за този народ, чиито корени са в Източна Азия, през 1971 г. се провежда Първият цигански световен конгрес в Лондон и там се взема решението етническото название на този народ да бъде "роми".
 • И всъщност нашите колебания с названието - дали да е цигани, или роми, е свързано както с решението на този конгрес, така и с демократичните промени у нас след 1989 г. Някъде по това време у нас започва да се използва по-масово думата ром или роми за представителите на този етнос.
 • В думата "цигани" са натрупани много пейоративни значения (пейоративен - който се употребява, за да изрази отрицателна оценка - тълковен речник, б.р.). В преносен смисъл "циганско" може да означава безвкусно, грозно, пошло, понякога даже и безнравствено. Тази отрицателна натовареност на думата влага обида в названието циганин.
 • Казусът е, влага ли се дискриминативен елемент в обръщението "циганин"?
  Пример за дискриминация е ползването на цвета на кожата като показател за стойността на личността. В обръщения като "черен", "мангал" (съд, използван за пренасяне и разгаряне в него на огън с цел отопление) и производни е вложен обиден характер.
  Сходен проблем на нетолерантност има сред тъмнокожите от Африка, живеещи в други части на света. Названието "негър" произлиза от латински (niger - черен, тъмен), заради което в Северна Америка е възприето "афро-американец".
  Апропо, има друга хипотеза за едно от обръщенията произтичащо от думата "мангава" - в превод "искам".
  Въпреки че често самите цигани се наричат с този етноним и никой български речник не регистрира "циганин" като дума с пейоративен смисъл, от 90-те години на 20 век в медийното пространство на България се наложи стереотипът, че традиционното наименование "цигани" има оскърбителен елемент, заради което трябва да се използва политически коректното наименование "роми".
  В заключение трябва да се запитаме, дали в България е необходима употребата на евфемизъм - дума, чрез която говорещият (пишещият) възнамерява да избегне дума, която за слушателя (читателя) звучи обидно, раздразнително или обезпокоително? Все още няма официален документ в нито една държава (включително и нашата) указващ именуването на циганите като роми.

 

https://lh4.googleusercontent.com/-b9zvy8W6YaM/TwblJtCbRyI/AAAAAAAAB94/MJ_Br03HRWg/s891/separatorr.gif

Източници: