РОДНИНСКИТЕ ВРЪЗКИ

Следните графики показват всички възможни популярни роднински връзки - кръвни и безкръвни.

Отправна точка на първата графика е момичето в центъра отбелязано с https://lh4.googleusercontent.com/-_PvnzqGwCWk/TkhDBb3aiBI/AAAAAAAABes/obnjt7p-t7A/s288/775437543757-.gif, а на втората - момчето отбелязано с https://lh3.googleusercontent.com/-HW2iE49L0xA/TkfHf87oMmI/AAAAAAAABeU/2wsZ9YdUibw/775437543757%252520%2525281%252529.gif.
При посочване на роднините излиза надпис с това какви ѝ (му) се падат. А след наклонената черта е отбелязано каква тя (или той) се пада на тях.

Графиката е подходяща за запознаване на малки деца с йерархията на семейството, заради своята изчерпателност и форма на игра.

 


Движете скролера надясно, за да видите цялото съдържание.                                                                                          https://lh3.googleusercontent.com/-tj19OdKhdTA/TkbYRkDSdeI/AAAAAAAABeE/HyOww5blRjM/88563754776456.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-1_h6RzMB7RE/TkfJ8MRHvXI/AAAAAAAABek/RKVWUyp86IA/s288/664326.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-uYG8Wlsw3OE/TkbYAh9SP0I/AAAAAAAABd4/5yE1bZZ2MMw/78436546346546.gif                                              https://lh3.googleusercontent.com/-tj19OdKhdTA/TkbYRkDSdeI/AAAAAAAABeE/HyOww5blRjM/88563754776456.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-1_h6RzMB7RE/TkfJ8MRHvXI/AAAAAAAABek/RKVWUyp86IA/s288/664326.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-uYG8Wlsw3OE/TkbYAh9SP0I/AAAAAAAABd4/5yE1bZZ2MMw/78436546346546.gif
                                                                               https://lh4.googleusercontent.com/-n55HMNiPNSs/Tkm19lYwKBI/AAAAAAAABe8/hzh-GVLe2l8/s900/3694004L.png
https://lh3.googleusercontent.com/-tj19OdKhdTA/TkbYRkDSdeI/AAAAAAAABeE/HyOww5blRjM/88563754776456.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-1_h6RzMB7RE/TkfJ8MRHvXI/AAAAAAAABek/RKVWUyp86IA/s288/664326.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-uYG8Wlsw3OE/TkbYAh9SP0I/AAAAAAAABd4/5yE1bZZ2MMw/78436546346546.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-uYG8Wlsw3OE/TkbYAh9SP0I/AAAAAAAABd4/5yE1bZZ2MMw/78436546346546.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-1_h6RzMB7RE/TkfJ8MRHvXI/AAAAAAAABek/RKVWUyp86IA/s288/664326.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-tj19OdKhdTA/TkbYRkDSdeI/AAAAAAAABeE/HyOww5blRjM/88563754776456.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-tj19OdKhdTA/TkbYRkDSdeI/AAAAAAAABeE/HyOww5blRjM/88563754776456.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-1_h6RzMB7RE/TkfJ8MRHvXI/AAAAAAAABek/RKVWUyp86IA/s288/664326.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-uYG8Wlsw3OE/TkbYAh9SP0I/AAAAAAAABd4/5yE1bZZ2MMw/78436546346546.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-tj19OdKhdTA/TkbYRkDSdeI/AAAAAAAABeE/HyOww5blRjM/88563754776456.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-1_h6RzMB7RE/TkfJ8MRHvXI/AAAAAAAABek/RKVWUyp86IA/s288/664326.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-uYG8Wlsw3OE/TkbYAh9SP0I/AAAAAAAABd4/5yE1bZZ2MMw/78436546346546.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-tj19OdKhdTA/TkbYRkDSdeI/AAAAAAAABeE/HyOww5blRjM/88563754776456.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-1_h6RzMB7RE/TkfJ8MRHvXI/AAAAAAAABek/RKVWUyp86IA/s288/664326.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-uYG8Wlsw3OE/TkbYAh9SP0I/AAAAAAAABd4/5yE1bZZ2MMw/78436546346546.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-uYG8Wlsw3OE/TkbYAh9SP0I/AAAAAAAABd4/5yE1bZZ2MMw/78436546346546.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-1_h6RzMB7RE/TkfJ8MRHvXI/AAAAAAAABek/RKVWUyp86IA/s288/664326.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-tj19OdKhdTA/TkbYRkDSdeI/AAAAAAAABeE/HyOww5blRjM/88563754776456.gif
                    https://lh3.googleusercontent.com/-POnV5T0CI0A/Tkm00U9MzjI/AAAAAAAABe0/jpyPe1UjNhA/s900/64326462436.png
                                               https://lh3.googleusercontent.com/-uYG8Wlsw3OE/TkbYAh9SP0I/AAAAAAAABd4/5yE1bZZ2MMw/78436546346546.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-1_h6RzMB7RE/TkfJ8MRHvXI/AAAAAAAABek/RKVWUyp86IA/s288/664326.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-tj19OdKhdTA/TkbYRkDSdeI/AAAAAAAABeE/HyOww5blRjM/88563754776456.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-tj19OdKhdTA/TkbYRkDSdeI/AAAAAAAABeE/HyOww5blRjM/88563754776456.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-1_h6RzMB7RE/TkfJ8MRHvXI/AAAAAAAABek/RKVWUyp86IA/s288/664326.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-uYG8Wlsw3OE/TkbYAh9SP0I/AAAAAAAABd4/5yE1bZZ2MMw/78436546346546.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-tj19OdKhdTA/TkbYRkDSdeI/AAAAAAAABeE/HyOww5blRjM/88563754776456.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-1_h6RzMB7RE/TkfJ8MRHvXI/AAAAAAAABek/RKVWUyp86IA/s288/664326.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-HW2iE49L0xA/TkfHf87oMmI/AAAAAAAABeU/2wsZ9YdUibw/775437543757%252520%2525281%252529.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-tj19OdKhdTA/TkbYRkDSdeI/AAAAAAAABeE/HyOww5blRjM/88563754776456.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-1_h6RzMB7RE/TkfJ8MRHvXI/AAAAAAAABek/RKVWUyp86IA/s288/664326.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-uYG8Wlsw3OE/TkbYAh9SP0I/AAAAAAAABd4/5yE1bZZ2MMw/78436546346546.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-uYG8Wlsw3OE/TkbYAh9SP0I/AAAAAAAABd4/5yE1bZZ2MMw/78436546346546.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-1_h6RzMB7RE/TkfJ8MRHvXI/AAAAAAAABek/RKVWUyp86IA/s288/664326.gifhttps://lh3.googleusercontent.com/-tj19OdKhdTA/TkbYRkDSdeI/AAAAAAAABeE/HyOww5blRjM/88563754776456.gif


                                                                    

 

РОДНИНА СЕМЕЙНА ВРЪЗКА
баджанак На две сестри съпрузите един на друг са баджанаци.
баба Майка на майката или бащата.
балдъза Сестра на съпругата.
батко По-голям брат.
баща Мъж родител.
брат Мъжко дете на родителите ти.
братовчед Син или дъщеря на брата или сестрата на бащата/майката.
буля (местно) Жена на брата.
внук Син на сина или дъщерята.
внучка Дъщеря на сина или дъщерята.
вуйна (учинайка) Съпругата на брата на майката (Съпругата на вуйчото)
вуйчо Брат на майката.
девер (шурей) Брат на съпруга.
дъщеря Женско дете.
дядо Баща на майката или бащата.
етърва Съпругата на брата на съпруга - на двама братя техните жени.
зет Съпругът на дъщерята/сестрата.
зълва Сестра на съпруга.
кака По-голяма сестра.
калина По-млада от мъжа зълва, която снахата е заварила в семейството мома.
лелин (лелинчо) Мъж на бащината сестра (т.е на лелята).
леля Сестра на майката или бащата.
майка Жена родител.
малина 1. Втора зълва, заварена като мома, по-млада от калина.
2. Изобщо по-млада роднина на мъжа, заварена като мома.
племенник Син на брат или сестра
племенница Дъщеря на брат или сестра.
прабаба Майка на бабата или на дядото.
правнук Син на внука или внучката.
правнучка дъщеря на внука или внучката.
прадядо Баща на бабата или на дядото.
свако Мъж на майчина или бащина сестра.
сват Свекъри и тъстове едни на други са сватове.
свекър (тъст; бабалък в някой райони) Баща на съпруга.
свекърва Майка на съпруга.
сестра Женско дете на родителите.
син Мъжко дете.
снаха Съпругата на сина/брата.
стринка (чина, чинка) Съпругата на брата на бащата (съпругата на чичото).
тетин (тетинчо) Мъж на майчина сестра (т.е на тетката).
тетка Сестра на майката.
тъща Майка на съпругата.
чичо Брат на бащата.
шурей (девер) Брат на съпругата.
шуренайка Съпругата на шурей (съпругата на брата на съпругата).